Quantcast

Trending today in China

Li Meiyi

Li Meiyi

Chinese pair skater
Liu Miaomiao (athlete)

Liu Miaomiao (athlete)

Paralympic athlete of China
Zhang Yiyi

Zhang Yiyi

Chinese figure skater
Shen Xing

Shen Xing

Song dynasty person CBDB = 39829
Xu Huai

Xu Huai

Ming dynasty person CBDB = 130008
Xiao Tong

Xiao Tong

Liang dynasty person CBDB = 339548
Sun Yu (director)

Sun Yu (director)

Chinese film director
Wanyan Wugunai

Wanyan Wugunai

Jurchen prince of Jin Dynasty, son of Jin Xizong
Sang Yifei

Sang Yifei

Association football player
Liu Xinglong

Liu Xinglong

Chinese novelist
Jia Fu

Jia Fu

Eastern Han dynasty general
Chen-Ling Zhang

Chen-Ling Zhang

Chinese herpetologist
Xu Zongzheng

Xu Zongzheng

Qing dynasty person CBDB = 86986
Xu Mian

Xu Mian

Chinese politician
卢京

卢京

Zhu Huiqing

Zhu Huiqing

Chinese politician
Li Qun

Li Qun

Olympic basketball player
Zhang Zijing

Zhang Zijing

Ming dynasty person CBDB = 316407
Yang Zhong

Yang Zhong

Father of Chinese emperor Wen of Sui
Empress Dowager Chinu

Empress Dowager Chinu

Chinese empress dowager
Cui Shi

Cui Shi

Tang dynasty person CBDB = 145954
Abduxaliq Uyghur

Abduxaliq Uyghur

Uyghur poet
Zhu Shijie

Zhu Shijie

Chinese mathematician
Zhu Shengzong

Zhu Shengzong

Ming dynasty person CBDB = 311640
Zhu Guan

Zhu Guan

Song dynasty person CBDB = 28799
Zhou Dexing

Zhou Dexing

Chinese Ming-era General
Zhou Chen

Zhou Chen

Chinese painter
Zhao Weishi

Zhao Weishi

Ming dynasty person CBDB = 337262
Zhang Shize

Zhang Shize

Ming dynasty person CBDB = 130353
Yan Jun

Yan Jun

Chinese musician, poet
Wu Zhaohui

Wu Zhaohui

Chinese computer scientist
Hu Zhang

Hu Zhang

Ming dynasty person CBDB = 209951
Hu Peng

Hu Peng

Ming dynasty person CBDB = 341448
Gao Yanzong

Gao Yanzong

Chinese emperor
Chen Mingren

Chen Mingren

Chinese general
Chen Lili

Chen Lili

Singer
丁蓮

丁蓮

Zuo Menggeng

Zuo Menggeng

Chinese officer
Luke Chia-Liu Yuan

Luke Chia-Liu Yuan

Chinese American physicist
Lu Suyan

Lu Suyan

Chinese bicycle racer
Fan Kuan

Fan Kuan

Painter (0990-1020)
孟慶榮

孟慶榮

卜燕賓

卜燕賓

Xuan Lu

Xuan Lu

Chinese actress
Neo Ao Tiew

Neo Ao Tiew

Chinese businessperson
Lord Longyang

Lord Longyang

Lover of King Anxi of Wei
Jiang Pinchao

Jiang Pinchao

Chinese poet
Huangfu Shi

Huangfu Shi

Tang dynasty person CBDB = 94116
Gao Yunxiang

Gao Yunxiang

Chinese actor
Du Youwei

Du Youwei

Chinese physicist
Zhao Siye

Zhao Siye

Song dynasty person CBDB = 50980
Wang Kangle

Wang Kangle

Chinese art historian and painter
Sun Xingge

Sun Xingge

Chinese artist
Rong Wang

Rong Wang

Chinese entomologist
He Ying

He Ying

Ming dynasty person CBDB = 294232
Billy Tang

Billy Tang

Hong Kong film director
Zong Qinke

Zong Qinke

Chinese chancellor
Liu Zixin

Liu Zixin

Chinese cyclist
Zheng Jie

Zheng Jie

Chinese tennis player
Zheng Dekun

Zheng Dekun

Archaeologist, prehistorian and university teacher
Zhao Guangyin

Zhao Guangyin

Chinese chancellor
Zhang Ying

Zhang Ying

Chinese footballer
Yuan Hong

Yuan Hong

Actor
Yihua An

Yihua An

Chinese medical scientist
Wu Zhonghua

Wu Zhonghua

Chinese diplomat
Wei Yingwu

Wei Yingwu

Tang Dynasty Chinese poet
Wang Zi Wei

Wang Zi Wei

Chinese actress
Wang Yao

Wang Yao

Chinese Go player
Song Jiang

Song Jiang

Leader of a group of Chinese outlaws during the Song dynasty
Liu Qiang

Liu Qiang

Olympic boxer
Jackie Chan

Jackie Chan

Hong Kong actor and martial artist
Nicholas Choi

Nicholas Choi

Hong Kong fencer
Bowie Lam

Bowie Lam

Hong Kong actor
Yang Huaiding

Yang Huaiding

Investor
Sun Caiyun

Sun Caiyun

Chinese pole vaulter
Ren Bishi

Ren Bishi

Secretary of the Communist Party of China
Li Guixian

Li Guixian

Chinese politician
Leung Fung Yee

Leung Fung Yee

Hong Kong novelist
Zhang Changzong

Zhang Changzong

Chinese politician/general
Yao Gang

Yao Gang

Chinese politician
Xiao Panpan

Xiao Panpan

Singer from China
Wu Nan

Wu Nan

Ice dancer
Weng Guangping

Weng Guangping

Kunstschilder uit Qing-dynastie (1760-1842)
Wang Lun

Wang Lun

Ming dynasty person CBDB = 126803
Princess Qinghe

Princess Qinghe

Daughter of Chinese emperor Hui of Jin
Ma Chongchong

Ma Chongchong

Chinese footballer
Lynn Hung

Lynn Hung

Hong Kong-based fashion model and actress
Liu Zhiyu

Liu Zhiyu

Chinese rower
Li Ka-shing

Li Ka-shing

Hong Kong business magnate, investor, and philanthropist
Jan Tse

Jan Tse

Chinese actress
Hagen Troy

Hagen Troy

Singaporean musician
Emperor Daizong of Tang

Emperor Daizong of Tang

Emperor of the Tang Dynasty
Chow Ching Lie

Chow Ching Lie

Chinese writer and pianist
Cheng Zihua

Cheng Zihua

Statesman (1905-1991)
Bai Hua

Bai Hua

Chinese writer and lyricist
Alai (author)

Alai (author)

Author
呂耀東

呂耀東

Chinese businessperson
曹幸穗

曹幸穗

Zuo Muguang

Zuo Muguang

Qing dynasty person CBDB = 70393
Zhuang Zhou

Zhuang Zhou

Classic Chinese philosopher
Zhao Jingshi

Zhao Jingshi

Ming dynasty person CBDB = 366103
arrow-left arrow-right instagram whatsapp myspace quora soundcloud spotify tumblr vk website youtube pandora tunein iheart itunes