Quantcast
peoplepill id: zevi-woyslawski
ZW
1 views today
1 views this week
Zevi Woyslawski

Zevi Woyslawski

Zevi Woyslawski
The basics

Quick Facts

Was Translator Editor Journalist Literary editor
From Israel
Field Journalism Literature
Gender male
Birth 29 October 1889
Death 29 November 1957 (aged 68 years)
Star sign Scorpio
The details (from wikipedia)

Biography

ד"ר צבי אריה ווֹיְסְלַבְסקי (Woyslawski;‏ 29 באוקטובר 1889 – 29 בנובמבר 1957) היה סופר, עורך ומתרגם ישראלי. חתן פרס טשרניחובסקי (פעמיים: תש"ה ותש"ח) ופרס ביאליק.

ביוגרפיה

וויסלבסקי נולד בגְרַאיֶיבָה שבפולין (אז בתחום המושב היהודי של האימפריה הרוסית), בנם של חנה בתיה וחיים דב וויסלבסקי, סוחר. התחנך בחדר ובישיבות ראדין, טלז (טלז) ו"רב צעיר" (אודסה). לאחר מכן למד בבית המדרש ללימודי יהדות בפטרבורג ובמוסדות אוניברסיטאיים בגרמניה, וקיבל תואר לדוקטור.

עסק רבות בכתיבה, תרגום ועריכה של מאמרים וספרים. מאמריו נחתמו לעיתים בשמות העט חר"ד, א. פולני ו-Imperativus, ונתפרסמו בעיתונים "השילוח", "התקופה", "כנסת", "מאזנים" ואחרים. היה מעורכי "העולם", "עתידנו" ו"עין הקורא".

וויסלבסקי השתתף כציר בקונגרס הציוני ה-12. בשנת 1934 עלה לארץ ישראל. משנת 1935 היה חבר ועד אגודת הסופרים בארץ ישראל והיה יו"ר סניף האגודה בירושלים.

בארץ ישראל ערך משנת 1936 במוסד ביאליק. בשנות הארבעים היה עורך "מאזנים" וערך את הכרך האחרון של קובץ "כנסת". כמו כן עסק בתרגום כתבי גאורג זימל, דוד קויגן (David Koigen;‏ 1877–1933), הרמן כהן ושופנהאואר. עוד מתרגומיו: "בסוד שיח: על האדם ועמידתו נוכח ההוויה" למרטין בובר, "‫דת התבונה ממקורות היהדות" ו-"כתבים על היהדות" להרמן כהן, ‫"דברי ימי רומא" לתאודור מומזן (עם דוד קלעי וצבי רודי). זכה בפרס טשרניחובסקי על תרגום "פסיכופתולוגיה של חיי יום יום" לזיגמונד פרויד (תש"ה), ועל תרגום "הקפיטאל" לקרל מרקס, יחד עם יצחק מן (תש"ח). כן צוין לשבח עבור תרגום "הגיונות" לשופנהאואר. על ספרו "יחידים ברשות הרבים" זכה בפרס ביאליק (1956), וספרו "חבלי תרבות" זכה בפרס רופין.

בשנת 1955 נבחר כחבר האקדמיה ללשון העברית.

וויסלבסקי נפטר בסוף נובמבר 1957, בתום מחלה קשה וממושכת. בן 68 במותו. נקבר בבית הקברות סנהדריה. הותיר אישה, דבורה לבית רוזנברג.

ספריו

 • ארבעה שרשי תרבות: משנתו של דוד קויגן בפילוסופיה של התרבות, [ח"מ]: חמו"ל, תרצ"-].
 • יחידים ברשות הרבים: סדרת מסות על אישים ודעות בדור, ניו יורק: ספרים, תש"ג. ‬(מהדורה נוספת: ירושלים: קריית ספר, תשט"ז.)
 • ערובי רשויות: מסות על אישים ותורות, תל אביב: יבנה, 1944.
 • משנת זמל [=זימל] על רוח הרכושנות (תורגם מגרמנית והובא לדפוס על ידי ישורון קשת), ירושלים: קריית ספר, תשכ"ו.
 • ראשונות ואחרונות: מסות ומאמרים בסוגיות חיים וספרות, ירושלים: קריית ספר, תשכ"ז.
 • חבלי תרבות: מחקר סוציולוגי בבעיות אומה ולשון, ירושלים: מוסד ביאליק, תש"ו.
 • במזל מאדים: לסוציולוגיה של המלחמה ושלוחותיה, תל אביב: נ’ טברסקי, תשי"ג.
 • על מצפה: מסות, ירושלים: קריית ספר, תשי"ט.
 • אורות בדרך, ירושלים: קריית ספר, תשכ"א.
 • הנובילה בספרות המאה התשע-עשרה: מחקר סוציולוגי, ירושלים: מוסד ביאליק, תשכ"א.
 • ראשונות ואחרונות: מסות ומאמרים בסוגיות חיים וספרות, ירושלים: קריית ספר, תשכ"ז.
 • איגרות צבי וויסלבסקי (כינס והוסיף מבוא, הערות-הסבר ומפתחות: גדליה אלקושי), ירושלים: קריית ספר, תשל"ג. (המאמר זמין לצפייה במאגר JSTOR לאחר הרשמה)

עריכותיו

 • עין הקורא: לבקרת ולביבליואגרפיה', בעריכת ד"ר דוד אריה פרידמן ובהשתתפותו הקבועה של צבי ויסלבסקי, הוצאת "יודישער פערלאג" ו"מוריה", תרפ"ג, 1922, (גיליון א-ג (טבת-אלול תרפ"ג), 3 גליונות בכרך 1)..
 • הפילוסופיה של היהדות, יצחק יוליוס גוטמן, תרגם מהמקור: יצחק לייב ברוך, הוצאת מוסד ביאליק, 1951

תרגומיו

 • מרטין בובר, "בסוד שיח: על האדם ועמידתו נוכח ההוויה", הוצאת מוסד ביאליק.
 • קרל מרקס, "הקאפיטל – ביקורת הכלכלה המדינית", הוצאת ספריית הפועלים בשיתוף פעולה עם הקיבוץ המאוחד.

לקריאה נוספת

 • 'וויסלוסקי, צבי', בתוך: דוד קלעי, ספר האישים: לכסיקון ארצישראלי, תל אביב: מסדה – אנציקלופדיה כללית, תרצ"ז, עמ' 191–192. (הספר בקטלוג ULI)
 • עטרת צבי: על צבי וויסלבסקי, האיש והגותו (הוועד להוצאת הקובץ: מ. בובר, ש.ה. ברגמן יהושע גוטמן, שמעון הלקין, י. קאופמן), ירושלים: קריית-ספר, תשכ"ב.
 • גדליה אלקושי, נחלת צבי: ביבליוגראפיה מוערת של כתבי ד"ר צבי וויסלבסקי ושל הספרות עליו,‫ ירושלים: "עכשיו", תשכ"ז 1966.
 • עמנואל בן-גריון (ברדיצ'בסקי), 'לזכר צבי וויסלבסקי – עשר שנים למותו', מאזנים כו, 2 (1968), 114–115.
 • משה זאב סולה, 'סופר והוגה', מאזנים מו (1978), 137–138. (המאמר זמין לצפייה במאגר JSTOR לאחר הרשמה)
 • חיים תורן, '"מאזנים" בעריכת וויסלבסקי ושטיינברג', מאזנים מח (1979), 52–54.
 • דבורה וויסלבסקי, '"הוה גולה למקום תורה"; פרק מפרקי חייו של צבי וויסלבסקי ז"ל', מאזנים מח (1979), 294–295. (המאמר זמין לצפייה במאגר JSTOR לאחר הרשמה)
 • דבורה וויסלבסקי, 'פרקי אודיסה (מפרשת חייו של ד"ר צבי וויסלבסקי ז"ל)', מאזנים נא (1980), 432–433. (המאמר זמין לצפייה במאגר JSTOR לאחר הרשמה)
 • אפרים שמואלי, מורשה ומאבק בשירה ובהגות, "יחדיו" איחוד מוציאים לאור בע"מ, תשל"ח 1978, עמ' 158 - 183: ברשות הרבים - על צבי וויסלבסקי.
 • נחום אריאלי, אזכרה: מחברים שנפטרו בשנת תשי"ח; צבי ויסלבסקי, בתוך: ארשת: ספר שנה לחקר הספר העברי, כרך א, עמ' 496–497.

קישורים חיצוניים

הערות שוליים

The contents of this page are sourced from Wikipedia article on 24 Mar 2020. The contents are available under the CC BY-SA 4.0 license.
comments so far.
Comments
From our partners
Sponsored
Reference sources
References
http://jpress.org.il/olive/apa/nli_heb/SharedView.Article.aspx?href=DAV/1948/01/16&id=Ar00103
http://jpress.org.il/olive/apa/nli_heb/SharedView.Article.aspx?href=AHR/1948/01/19&id=Ar00203
http://jpress.org.il/olive/apa/nli_heb/SharedView.Article.aspx?href=DAV/1956/12/17&id=Ar00203
http://jpress.org.il/olive/apa/nli_heb/SharedView.Article.aspx?href=DAV/1955/01/04&id=Ar00304
http://jpress.org.il/olive/apa/nli_heb/SharedView.Article.aspx?href=DAV/1957/01/18&id=Ar00506
http://jpress.org.il/olive/apa/nli_heb/SharedView.Article.aspx?href=DAV/1957/01/18&id=Ar00601
http://jpress.org.il/olive/apa/nli_heb/SharedView.Article.aspx?href=DAV/1961/08/18&id=Ar00701
http://jpress.org.il/olive/apa/nli_heb/SharedView.Article.aspx?href=DAV/1967/04/28&id=Ar00700
http://www.jstor.org/stable/23870654
http://primo.nli.org.il/primo-explore/fulldisplay?docid=ULI_Main003796913&context=L&vid=ULI&lang=iw_IL
http://www.jstor.org/stable/23873954
http://www.jstor.org/stable/23878303
http://www.jstor.org/stable/23881063
https://library.osu.edu/projects/hebrew-lexicon/01654
http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/jsource/judaica/ejud_0002_0021_0_21117.html
http://tidhar.tourolib.org/tidhar/view/4/1822
http://jpress.org.il/olive/apa/nli_heb/SharedView.Article.aspx?href=DAV/1954/11/05&id=Ar00506
http://jpress.org.il/olive/apa/nli_heb/SharedView.Article.aspx?href=DAV/1956/05/11&id=Ar00508
http://jpress.org.il/olive/apa/nli_heb/SharedView.Article.aspx?href=DAV/1957/12/01&id=Ar00105
http://jpress.org.il/olive/apa/nli_heb/SharedView.Article.aspx?href=DAV/1957/12/01&id=Ar00325
http://jpress.org.il/olive/apa/nli_heb/SharedView.Article.aspx?href=DAV/1957/12/02&id=Ar00631
http://jpress.org.il/olive/apa/nli_heb/SharedView.Article.aspx?href=DAV/1957/12/02&id=Ar00212
http://jpress.org.il/olive/apa/nli_heb/SharedView.Article.aspx?href=DAV/1957/12/06&id=Ar00504
http://jpress.org.il/olive/apa/nli_heb/SharedView.Article.aspx?href=MAR/1957/12/06&id=Ar01501
http://jpress.org.il/olive/apa/nli_heb/SharedView.Article.aspx?href=DAV/1958/01/17&id=Ar00507
http://jpress.org.il/olive/apa/nli_heb/SharedView.Article.aspx?href=DAV/1958/01/17&id=Ar00613
http://jpress.org.il/olive/apa/nli_heb/SharedView.Article.aspx?href=DAV/1958/11/28&id=Ar00501
http://jpress.org.il/olive/apa/nli_heb/SharedView.Article.aspx?href=DAV/1958/11/28&id=Ar00614
http://jpress.org.il/olive/apa/nli_heb/SharedView.Article.aspx?href=DAV/1960/01/15&id=Ar00702
http://jpress.org.il/olive/apa/nli_heb/SharedView.Article.aspx?href=DAV/1960/01/15&id=Ar00805
http://jpress.org.il/olive/apa/nli_heb/SharedView.Article.aspx?href=DAV/1960/01/22&id=Ar00701
http://jpress.org.il/olive/apa/nli_heb/SharedView.Article.aspx?href=DAV/1960/01/22&id=Ar00803
http://jpress.org.il/olive/apa/nli_heb/SharedView.Article.aspx?href=DAV/1967/12/01&id=Ar00701
http://jpress.org.il/olive/apa/nli_heb/SharedView.Article.aspx?href=DAV/1967/12/01&id=Ar00806
http://jpress.org.il/olive/apa/nli_heb/SharedView.Article.aspx?href=DAV/1967/12/15&id=Ar01326
https://library.osu.edu/projects/hebrew-lexicon/99995-files/99995081/99995081-199-105-111.pdf
//www.worldcat.org/identities/containsVIAFID/56193770
http://uli.nli.org.il/F/?func=direct&doc_number=000173190&local_base=nlx10
https://viaf.org/viaf/56193770
http://id.loc.gov/authorities/names/no95018371
http://isni.org/isni/0000000066930797
http://d-nb.info/gnd/130914363
Sections Zevi Woyslawski

arrow-left arrow-right instagram whatsapp myspace quora soundcloud spotify tumblr vk website youtube pandora tunein iheart itunes