Quantcast
peoplepill id: tom-radahl
TR
1 views today
1 views this week
Tom Rådahl
The basics

Quick Facts

From Norway
Gender male
Birth 4 August 1960
Age: 59 years
Star sign LeoLeo
Education
University of Bergen
The details

Biography

Tom Rådahl (født 4. august 1960) er departementsråd i Klima- og miljødepartementet.

Tom Rådahl er utdannet samfunnsøkonom (cand.polit.) fra Universitetet i Bergen i 1988.

Fra 1990 til 1993 jobbet han i Samferdselsdepartementet. Fra 1993 til 2001 i Finansdepartementet, hvor han ble ekspedisjonssjef for Avgifts- og tollavdelingen og nestleder i Skatteøkonomisk avdeling. Han var sekretariatsleder for Grønn skattekommisjon som la frem stortingsproposisjon nr. 54 (1997-98) om grønne skatter. Han har også etter 2001 arbeidet i (det som i dag er) Arbeidsdepartementet som assisterende departementsråd. Han ledet prosjektgruppen for «Langtidsprogrammet 2002-2005».

Litteratur

The contents of this page are sourced from Wikipedia article on 23 Jun 2020. The contents are available under the CC BY-SA 4.0 license.
comments so far.
Comments
Reference sources
References
http://www.regjeringen.no/nb/dokumentarkiv/Regjeringen-Stoltenberg-I/fin/Nyheter-og-pressemeldinger/2001/St-prp-nr-54-1997-98---Gronne-skatter-.html?id=439365
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/regpubl/stmeld/20002001/stmeld-nr-30-2000-2001-.html?id=134195
http://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/dlSearch.do?vid=BIBSYS&institution=BIBSYS&query=any,contains,R%C3%A5dahl,+Tom
arrow-left arrow-right arrow-up arrow-down instagram whatsapp myspace quora soundcloud spotify tumblr vk website youtube stumbleupon comments comments pandora gplay iheart tunein pandora gplay iheart tunein itunes