Quantcast
peoplepill id: tadeusz-cielecki
TC
1 views today
1 views this week
Tadeusz Cielecki

Tadeusz Cielecki

Polski prawnik kryminolog
Tadeusz Cielecki
The basics

Quick Facts

Intro Polski prawnik kryminolog
Is Jurist
From Poland
Type Law
Gender male
Birth 1941
Age 80 years
Peoplepill ID tadeusz-cielecki
The details (from wikipedia)

Biography

Tadeusz Zygmunt Cielecki (ur. 1941) – polski prawnik, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Opolskiego, w latach 2008–2012 dziekan Wydziału Prawa i Administracji UO, wysoki rangą funkcjonariusz Policji.

Życiorys

Urodził się w 1941 roku podczas II wojny światowej (na terenie utworzonego wówczas przez III Rzeszę w Polsce Generalnego Gubernatorstwa). Po wojnie ukończył szkołę podstawową i średnią, a następnie podjął studia prawnicze na Uniwersytecie Łódzkim, które ukończył magisterium w 1963 roku.

Bezpośrednio po ukończeniu studiów przeniósł się do Opola, gdzie rozpoczął pracę w Komendzie Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej (od 1990 roku Policji). Początkowo pracował tam jako referent, a następnie awansował na kolejne szczeble w hierarchii zawodowej, począwszy od kierownika sekcji przez zastępcę komendanta powiatowego, komendanta powiatowego, komendanta miejskiego po stanowisko zastępcy komendanta wojewódzkiego. W 1982 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki na Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Powstańców Śląskich w Opolu.

W 1996 roku przeniósł się do Szczytna, w województwie warmińsko-mazurskim, gdzie objął stanowisko prorektora ds. dydaktycznych pełniącego obowiązki komendanta Wyższej Szkoły Policji, które zajmował do 1998 roku, kiedy to został mianowany komendantem wojewódzkim w Słupsku, a następnie w 1999 roku komendantem wojewódzkim w Kielcach. Pracę w Policji w Kielcach łączył z działalnością naukowo-dydaktyczną na Akademii Świętokrzyskiej, będąc tam adiunktem w Zakładzie Profilaktyki i Resocjalizacji, działającym w ramach Instytutu Pedagogiki i Psychologii.

W 2002 roku wrócił na stałe do Opola, zostając adiunktem w Międzywydziałowym Instytucie Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. W latach 2002–2004 pełnił tam funkcję zastępcy dyrektora. W 2004 roku Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego nadała mu stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa w specjalności kryminologia na podstawie dorobku naukowego pracy pt. Prewencja kryminalna. Studium z profilaktyki kryminologicznej.

W 2004 roku objął w UO stanowisko profesora nadzwyczajnego. Był jednym z inicjatorów przekształcenia dotychczasowego instytutu w pełnoprawny Wydział Prawa i Administracji, co miało miejsce w 2006 roku. W latach 2008–2012 pełnił funkcję jego dziekana. Udało mu się uzyskać w 2011 roku akredytację na okres 6 lat dla kierunku studiów administracja i prawo (po przeprowadzonej wizytacji Państwowej Komisji Akredytacyjnej) oraz przenieść siedzibę wydziału z ulicy Plebiscytowej 5 do wschodniego skrzydła domu studenckiego „Mrowisko” przy ulicy Katowickiej 87a.

Jest kierownikiem Zakładu Kryminologii, Kryminalistyki i Wiktymologii w opolskiej uczelni. Poza Uniwersytetem Opolskim od 2005 roku pracuje na drugim etacie jako profesor nadzwyczajny w Zakładzie Prawa Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Jego zainteresowania koncentrują się na kryminologii, organizacji i zarządzaniu, patologii społecznej, pedagogice, prawie policyjnym, resocjalizacji, socjologii prawa, wiktymologii.

Wybrane publikacje

  • Ofiary przestępstw w prewencyjnej strategii przeciwdziałania przestępczości, Słupsk 1999
  • Realizacja przez policję strategii prewencyjnej w zwalczaniu przestępczości i innych patologii, Słupsk 1999.
  • Policja z jakością w XXI wiek, Warszawa 2001.
  • Prewencja kryminalna Studium z profilaktyki kryminologicznej, Opole 2004.

Przypisy

Bibliografia


poprzednik:
Stanisław Stadniczeńko

2008–2012
następca:
Piotr Stec
The contents of this page are sourced from Wikipedia article on 25 Feb 2020. The contents are available under the CC BY-SA 4.0 license.
comments so far.
Comments
From our partners
Sponsored
Reference sources
References
http://www.uni.opole.pl/show.php?id=438&lang=pl
http://nauka-polska.pl/#/profile/scientist?id=25552
http://nauka-polska.pl/#/profile/research?id=60336
http://www.prawo.uni.opole.pl/historia.php
http://www.prawo.uni.opole.pl/katedry.php
http://isni-url.oclc.nl/isni/0000000116080306
http://viaf.org/viaf/23599842
http://lccn.loc.gov/n85339833
http://aut.nkp.cz/mzk2015877801
http://www.worldcat.org/identities/lccn-n85339833
arrow-left arrow-right instagram whatsapp myspace quora soundcloud spotify tumblr vk website youtube pandora tunein iheart itunes