Quantcast
SW
10 views this week
Stanisław Wybraniec

Stanisław Wybraniec

The basics
Quick Facts
Gender male
Birth October 23, 1936
Death June 7, 2009
The details
Biography

Stanisław Wybraniec (ur. 23 października 1936 w Kisielowie, w powiecie cieszyńskim, zm. 7 czerwca 2009 w Warszawie) – polski geolog i geofizyk, specjalista w zakresie badań geoelektrycznych oraz metod interpretacji wyników badań geofizycznych.

Młodość

Ojciec był nauczycielem.

Do szkoły podstawowej uczęszczał w Kisielowie i Skoczowie. W latach 1950-1954 uczył się w Liceum Ogólnokształcącym w Cieszynie.

Po otrzymaniu matury w 1954 wstąpił na Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, na Wydział Geologiczno-Poszukiwawczy. Studia wyższe ukończył w 1960 z dyplomem magistra inżyniera geologii, ze specjalnością geologii złóż kruszcowych.

Praca

Od lutego 1960 do lipca 1963 pracował w Przedsiębiorstwie Poszukiwań Geofizycznych w Warszawie, najpierw jako stażysta, a następnie jako starszy inżynier interpretator.

W lipcu 1963 przeszedł do Instytutu Geologicznego w Warszawie, do Zakładu Geofizyki. Zajmował się tam badaniami geoelektrycznymi. Nadzorował prace geoelektryczne, prowadzone przez Przedsiębiorstwo Poszukiwań Geofizycznych na zlecenie Instytutu.

W 1964 otrzymał stanowisko starszego asystenta, a w 1973 - adiunkta naukowo-badawczego. W 1967 otrzymał uprawnienia Centralnego Urzędu Geologii do kierowania badaniami geofizycznymi (wraz z projektowaniem i dokumentowaniem tych badań) z wyłączeniem badań sejsmicznych i geofizyki wiertniczej. W styczniu 1977 został kierownikiem Pracowni Geoelektryki IG.

Po obronie pracy Obraz geoelektryczny rejonu Strzegom-Sobótka i jego interpretacja geologiczna przy wykorzystaniu metod statystyki matematycznej w 1980 otrzymał stopień doktora nauk przyrodniczych. W maju 1985 został kierownikiem Zakładu Geofizyki IG. Jednocześnie kierował zorganizowaną przez siebie Pracownią Metod Interpretacji. Po kilku latach zrezygnował z kierowania Zakładem.

Zainteresował się technikami komputerowymi stosowanymi na Zachodzie i zajął się ich wykorzystaniem w Polsce. Prace prowadził w dwóch kierunkach: (1) zastosowania metod komputerowych do transformacji danych geofizycznych (pól potencjalnych, a zwłaszcza pola grawitacyjnego i magnetycznego) dla potrzeb interpretacji geologicznych, oraz (2) nowych sposobów prezentacji wyników w postaci rzeźby cieniowanej.

Przydatność transformacji i wizualizacji map pól potencjalnych w rozwiązywaniu problemów geologicznych wykazał w rozprawie habilitacyjnej Transformations and visualization of potential field data, przedstawionej w kwietniu 2001 w Instytucie Geofizyki PAN. Po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego został mianowany docentem w Państwowym Instytucie Geologicznym.

Stanisław Wybraniec uczestniczył w opracowaniu szeregu generalnych programów badawczych, takich jak Podstawowe problemy głębokich badań geofizycznych i geologicznych obszaru Polski, czy Program geologicznych badań regionalnych w Polsce — Paleozoiczna Akrecja Polski. Był również współautorem opracowania Kompleksowa interpretacja grawimetryczno-magnetyczna Polski zachodniej z 1998, za które Zespół pod kierunkiem Elżbiety Cieśli otrzymał Nagrodę Specjalną Dyrektora Państwowego Instytutu Geologicznego. Był też inicjatorem półszczegółowego zdjęcia magnetycznego Polski oraz banku danych magnetycznych.

Dzięki współpracy z firmą GETECH z Leeds doprowadził do ujednolicenia danych magnetycznych z obszaru Polski i włączenia Instytutu do Wschodnioeuropejskiego Projektu Magnetycznego (Eastern Europe Magnetic Project). Jego znaczącym osiągnięciem były kompilacja i opracowanie nowej cyfrowej mapy grawimetrycznej Europy, a także mapy strumienia cieplnego Europy, uwzględniającej poprawki paleoklimatyczne

Stanisław Wybraniec utrzymywał liczne kontakty międzynarodowe. W 1968 zapoznał się we Francji z aparaturą i metodami interpretacji sondowań magnetotellurycznych. W czasie pobytu w Finlandii (1971), Bułgarii (1974) i Czechosłowacji (1976) studiował zastosowanie metod geofizycznych do poszukiwań surowców stałych. W latach 1980. i 1990. utrzymywał ożywioną współpracę z Amerykańską Służbą Geologiczną.

Brał też udział w wielu projektach międzynarodowych, takich jak EUROPROBE-TESZ, PANCARDI, GEORIFT, EUROBRIDGE, CELEBRATION 2000, Atlas Południowego Basenu Permskiego oraz, we współpracy polsko-litewsko-białoruskiej, w badaniach kratonu wschodnioeuropejskiego.

W grudniu 2006 przeszedł na emeryturę.

Po przejściu na emeryturę włączył się w prace badawcze nad modelowaniem grawimetrycznym własności skorupy i płaszcza Ziemi na obszarze Europy Centralnej. Współpracował z Instytutem Geofizyki PAN i Instytutem Geofizyki UW. W związku z opublikowaniem nowej mapy głębokości Moho pod Europą zainicjował studia nad powiązaniem kształtu geoidy z regionalną topografią i kształtem powierzchni Moho płyty europejskiej’

Zmarł nagle 7 czerwca 2009.

Wybrane publikacje

  • Królikowski Cz. & Wybraniec S., 1996, Mapy grawimetryczne i magnetyczne Polski. Inst. Geoph. Pol. Acad. Sc.: 82–92..
  • Wybraniec S., 1997, Obrazy wektorowe - nowy sposób przedstawiania danych. Pos. Nauk. Państw. Inst. Geol., 53: 42.
  • Wybraniec S., Zhou S., Thybo H., Forsberg R., Perchuć E., Lee M. & Demianov G.D. 1998, New compiled of Europe’s gravity field. Eos, 79: 437–439.
  • Wybraniec S., Jankowski J., Ernst T., Pecova J. & Praus O., 1999—A new method for presentation of induction vector distribution in Europe. Acta Geoph. Pol., 47: 323–334.
  • Lee M.K., Wybraniec S., Thybo H., Williamson J., Banka D. & Wonik T., 1999, Regional tectonic framework of the Trans-European Suture Zone from gravity and magnetic data. Rom. J. Tect. Reg. Geol., 77.
  • Wybraniec S., Perchuć E., Thybo H., Jankowski J., Ernst T., Praus O. & Pecova J., 2006, New views of selected European geophysical fields. Rom. J. Tect. Reg. Geol., 77: 76–77.
  • Majorowicz J. & Wybraniec S., 2009, Zmiany strumienia cieplnego Europy w skali regionalnej i głębokościowej i ich wpływ na szacowanie zasobów energii geotermicznej głębokich zamkniętych systemów typu EGS (Enhanced Geothermal Systems). Prz. Geol., v. 57, Warszawa.

Źródła

  • Burchart G., Grad M, Krysiński L, 2010, Stanisław Wybraniec 1936-2009, Przegl. Geol., Wspomnienia, v. 58, nr 4, s. 294-297, Warszawa.
  • Majorowicz J., 2010, Kilka wspomnień o Staszku …, Przegl. Geol., v. 58, nr 4, s. 297-298, Warszawa.
The contents of this page are sourced from Wikipedia article. The contents are available under the CC BY-SA 4.0 license.
comments so far.
Comments
Młodość Praca Wybrane publikacje Źródła
arrow-left arrow-right arrow-up arrow-down instagram whatsapp myspace quora soundcloud spotify tumblr vk website youtube stumbleupon comments comments pandora gplay iheart tunein pandora gplay iheart tunein itunes