Quantcast
peoplepill id: ragnvald-ingesson
RI
4 views today
4 views this week
Ragnvald Ingesson

Ragnvald Ingesson

Swedish knight
Ragnvald Ingesson
The basics

Quick Facts

Intro Swedish knight
Is Knight
From Sweden
Type Military Royals
Gender male
Death 1284
Peoplepill ID ragnvald-ingesson
The details (from wikipedia)

Biography

Ragnvald Ingesson, död före 1311 i närvaro av drottning Margareta (Märta av Danmark), var en svensk riddare, i källorna mest känd som nämnt vittne 1279 till Alsnö stadga, och som därför, trots att han är ganska okänd i svensk medeltidshistoria bör ha tillhört Sveriges högfrälse, när han 1284 i sitt testamente till Alvastra kloster skänkte sitt gods i Östraby i Hults socken, samt till förmån för sin själ ville skänka bort allt han enligt landets lagar tilläts göra, för att lösas från ett, av okänd anledning, avgivet korstågslöfte.

Alsnö stadga

I Svenskt Diplomatariums huvudkartotek över medeltidsbreven SDHK-nr: 1122, är första delen av dokumentet, daterat till 1279 utan dag, översatt till nutidssvenska:

Kung Magnus av Sverige stadgar ("Alsnö stadga") rörande våldgästning, dråp, misshandel, våldtäkt etc. samt rörande världsligt frälse. Vittnen är ärkebiskop Jakob i Uppsala, biskop Anund i Strängnäs, biskop Kettil i Finland, biskop Asker i Växjö, kungens bror Bengt, herr Ulf Karlsson, lagmannen Bengt, Magnus Jonsson, Svantepolk, Ulf Holmgersson, Anund Haraldsson, Knut Matsson, Rörik Algotsson, Karl Haraldsson, Torsten Holmvidsson, Bengt Jonsson, Ragnvald Räv, Ragnvald Ingesson och Brynolf Bothildsson, riddare, samt kungens kansler Peter, ärkedjäknen Bengt i Uppsala, domprosten Anders och domprosten Jon. Kungen beseglar.
– SDHK-nr: 1122

Testamente

Den 2 maj 1284 skrivs hans testamente, där han skänker jord i Östraby i Hults socken till Alvastra kloster, jord på Öland, samt friger trälar, allt beseglat med sitt eget och Alvastras abbots sigill, vilka är bortfallna.

Ragnvald Ingesson kungör att han på sitt yttersta skänkt bröderna i Alvastra sitt gods i Östraby i Hults socken, (S.) Vedbo (härad), samt ett ’baldakintyg’, som han låtit föra till klostret. Vidare har han anslagit jord, som han äger på Öland, till att återköpas av hans arvingar för 11 mark silver, för att därmed kunna lösa sig från sitt korstågslöfte. Han skänker också sin stridhäst till bröderna i Skänninge och Söderköping, för att dessa båda konvent skall erhålla hälften var av priset för denna. Slutligen skänker han sex (hemmafödda?/inhemska?) trälar deras frihet. Utfärdaren och abboten i Alvastra kloster beseglar.
– SDHK-nr: 1269

Eventuell arvstvist

Testamentet kan senare ha blivit föremål för någon form av arvstvist, eftersom testamentet 27 år senare, år 1311 bekräftas av såväl kung Birger, drottning Margareta och hertig Valdemar Magnusson av Finland.

Den 22 augusti 1311, utfärdar kung Birger ett brev i Söderköping där han bekräftar testamentet kring Ragnvald Ingessons arv:

Kung Birger av Sverige kungör att, eftersom det kommit till hans kännedom, att Ragnvald Ingesson efter vissa testamentariska föranstaltningar p.g.a. tilltagande sjukdom anförtrott åt ärkebiskop Nils i Uppsala m.fl. att fullfölja hans testamente och därvid framfört önskemål om att skänka bort allt han enligt landets lagar tilläts, varefter ärkebiskopen och de övriga fullgjort denna uppgift, varför han inte kan sägas ha dött utan att ha upprättat sitt testamente, så godkänner och stadfäster han sagda testamente samt förbjuder att någon söker hindra detta.
– SDHK-nr: 2432

Samma dag 22 augusti 1311, utfärdar drottning Margareta (Märta av Danmark), som närvarade vid hans död, i Söderköping ett liknande dokument, där dem han anförtrott att fullfölja hans testamente nämns; ärkebiskop Nils i Uppsala (antingen Nils Allesson (1292-1305) eller Nils Kettilsson (1308-14)), hans bror Karl, Bengt Bosson, och Sigmund Keldorsson (tre klöverblad):

Drottning Margareta av Sverige intygar att Ragnvald Ingesson under den sjukdom, av vilken han dött i närvaro av henne själv m.fl., efter att ha valt sin gravplats hos predikarbröderna i Sigtuna och åt dem avsatt vad hans mor och far testamenterat till dem, anförtrott åt ärkebiskop Nils i Uppsala, sin bror Karl, herr Bengt Bosson och Sigmund Keldorsson att fullfölja hans testamente och därvid tillagt, att han till förmån för sin själ ville skänka bort allt han enligt landets lagar tilläts göra.
– SDHK-nr: 2433

Ett liknande dokument beseglas tre dagar senare, den 25 augusti 1311, av Hertig Valdemar av Sverige. och efter detta nämns aldrig mer denna rika godsägare, som var ett av få omnämnda vittnen till utfärdandet av Alsnö stadga och vid vars dödsbädd drottning Margareta närvarade, i svenska källor.

Referenser

Källor

Noter

  1. ^ SDHK-nr: 1122
  2. ^ SDHK-nr: 1269
  3. ^ SDHK-nr: 2432
  4. ^ SDHK-nr: 2433
  5. ^ SDHK-nr: 2437

Litteratur

  • Beckman, Bjarne: Matts Kättilmundsson och hans tid, Wahlström & Widstrand in Komm., 1953
The contents of this page are sourced from Wikipedia article on 17 Apr 2020. The contents are available under the CC BY-SA 4.0 license.
comments so far.
Comments
From our partners
Sponsored
Reference sources
References
https://sok.riksarkivet.se/?Sokord=Ragnvald+Ingesson&EndastDigitaliserat=false&AvanceradSok=False&page=1&postid=sdhk_1122&tab=post&FacettState=undefined:c%7C#tab
https://sok.riksarkivet.se/?Sokord=Ragnvald+Ingesson&EndastDigitaliserat=false&AvanceradSok=False&page=2&postid=sdhk_1269&tab=post&FacettState=undefined:c%7C#tab
https://sok.riksarkivet.se/?Sokord=Ragnvald+Ingesson&EndastDigitaliserat=false&AvanceradSok=False&page=6&postid=sdhk_2432&tab=post&FacettState=undefined:c%7C#tab
https://sok.riksarkivet.se/?Sokord=Ragnvald+Ingesson&EndastDigitaliserat=false&AvanceradSok=False&page=5&postid=sdhk_2433&tab=post&FacettState=undefined:c%7C#tab
https://sok.riksarkivet.se/?Sokord=Ragnvald+Ingesson&EndastDigitaliserat=false&AvanceradSok=False&page=7&postid=sdhk_2437&tab=post&FacettState=undefined:c%7C#tab
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:839388/FULLTEXT01.pdf
arrow-left arrow-right instagram whatsapp myspace quora soundcloud spotify tumblr vk website youtube pandora tunein iheart itunes