Quantcast
peoplepill id: radim-jez
RJ
5 views today
5 views this week
Radim Jež

Radim Jež

Czech historian
Radim Jež
The basics

Quick Facts

Intro Czech historian
Is Historian
From Czech Republic
Type Social science
Gender male
Birth 14 August 1982, Třinec, Czech Republic
Age 38 years
Star sign Leo
Peoplepill ID radim-jez
The details (from wikipedia)

Biography

PhDr. Radim Jež, Ph.D., (* 14. srpna 1982 Třinec) je český historik zabývající se dějinami Slezska v raném novověku, zejména problematikou politického a společenského postavení posledních těšínských Piastovců mezi aristokracií ze zemí Koruny české, dále pomocnými vědami historickými a edicemi archivních pramenů. Je tajemníkem časopisu Těšínsko. V roce 2010 se stal vítězem mezinárodní vědecké soutěže „Ochrana a konzervace těšínského písemného dědictví“.

Výběr z publikací

 • Listiny těšínských knížat renesančního věku. Rekonstrukce knihy „Matrica privilegiorum ab anno 1558“. Studie o Těšínsku 19. Český Těšín : Muzeum Těšínska 2010, 383 s. ISBN 978-80-86696-14-0.
 • Korespondence posledních těšínských Piastovců (1524-1653) z archivních fondů České republiky a města Cieszyn. (Úvod do problematiky, stav poznání a možnosti využití). In Müller, K. – Spyra, J. (edd.): Studia z dziejów kultury piśmienniczej na Śląsku Cieszyńskim. 1. vyd. Cieszyn : Książnica Cieszyńska w Cieszynie, 2010. od s. 12-131, 120 s. ISBN 978-83-927052-5-3.[1]
 • "Velcí" těšínští Piastovci. Politické kariéry Kazimíra II. (+1528) a Václava III. Adama (+1579). In Jež, R. - Pindur, D. (edd.): Těšínsko v proměnách staletí. Sborník přednášek z let 2008-2009 k dějinám Těšínského Slezska. 1. vyd. Český Těšín : Muzeum Těšínska - Matice slezská, 2010. od s. 57-70, 14 s. ISBN 978-80-86696-12-6.[2]
 • Dvojí konverze v rodině posledních těšínských Piastovců. K motivacím změny konfese knížete Václava III. Adama (1524-1579) a Adama Václava (1574-1617). Studia comeniana et historica : časopis Muzea J.A. Komenského v Uherském Brodě pro komeniologii, historii 16., 17. a 18. století a regionální dějepis moravsko-slovenského pomezí, Uherský Brod : Muzeum J. A. Komenského, 39, 81-82, od s. 95-112, 18 s. ISSN 0323-2220. 2009.
 • Sekretní pečeti pod papírovým krytem těšínského knížete Kazimíra II. Genealogické a heraldické informace., Brno : Moravská genealogická a heraldická spol., 2008, 13 (28), od s. 119-126, 8 s. ISSN 0862-8963. 2009.
 • Slavnosti na dvorech těšínských knížat renesančního věku. Těšínsko : vlastivědný časopis, Český Těšín : Muzeum Těšínska, 52, 4, od s. 1-10, 10 s. ISSN 0139-7605. 2009.
 • „… oznámili sú, jakž Bartka Šestáka zabili…“. K dějinám městského trestního práva na Těšínsku v raném novověku. Sborník Státního okresního archivu Frýdek-Místek, 10, 2009, od s. 9-34. ISSN 1214-6951. 2009 (spolu s Davidem Pindurem). [3]
 • Zanik klasztoru benedyktyńskiego w Orłowej w drugiej połowie XVI wieku. Kalendarz Śląski 2010, Český Těšín : ZG PZKO, ISBN 978-80-87281-03-1, 46, od s. 123-127, 5 s. 2009.
 • Odhady majetků měšťanů v Opolsko-Ratibořském knížectví z roku 1544. Edice. Opava : Středisko pro vydávání historických pramenů Opava, 2008. 51 s. Prameny k dějinám Slezska 12. ISBN 978-80-86224-70-1.
 • Neznámý rukopis Kaufmannovy kroniky a dalších historických prací tohoto typu pro oblast Těšínska z fondů Moravského zemského archivu v Brně. In Janusz Spyra (ed.): Kronikarz a historyk. Atuty i słabości regionalnej historiografii. Materiały z konferencji naukovej. Cieszyn 20-21 września 2007. Cieszyn : Książnica Cieszyńska, 2007. od s. 171-199, 29 s. ISBN 978-83-914331-9-5.[4]
 • Inventář pozůstalosti Václava Skrbenského z Hříště a na Šenově z roku 1590. Sborník Státního okresního archivu Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, 2007, 8, od s. 28-44, 17 s. ISSN 1214-6951. 2007.[5]
 • Jan z Pernštejna ve sporu o Opolsko-Ratibořsko ve 30. a 40. letech 16. století. Východočeský sborník historický, Pardubice : Východočeské muzeum v Pardubicích, 2007, 14, od s. 69-85, 17 s. ISSN 1213-1733. 2007.

Osobní život

Od roku 2012 je ženat s Lenkou, roz. Bichlerovou, vnučkou politika Antonína Bichlera.

Reference

Literatura

 • PINDUR, David. Muzeum Těšínska a dějiny posledních těšínských Piastovců. Slezský sborník. Roč. 108, čís. 3/4, s. 307-308. 

Externí odkazy

The contents of this page are sourced from Wikipedia article on 23 Jun 2020. The contents are available under the CC BY-SA 4.0 license.
comments so far.
Comments
From our partners
Sponsored
Reference sources
References
https://web.archive.org/web/20160529025513/http://www.kc-cieszyn.pl/index.php/news,68/
http://www.eog.kc-cieszyn.pl/index.php
https://tools.wmflabs.org/blahma/noportrait.php?Radim_Je%C5%BE
http://www.sbc.org.pl/dlibra/doccontent?id=21341&dirids=1
http://www.muzeumct.cz/shop/shop/e-shop.php
http://www.archives.cz/zao/frydek-mistek/home/publikace/assets/SOkA_FN_Sbornik_10.pdf
http://www.sbc.org.pl/dlibra/doccontent?id=7767&dirids=1
http://www.archives.cz/zao/frydek-mistek/home/publikace/assets/SOkA_FM_Sbornik_8.pdf
https://aleph.nkp.cz/F/?ccl_term=wau=mzk2008479551+or+wkw=mzk2008479551&func=find-c&local_base=skc
https://web.archive.org/web/20101231071420/http://muni.cz/people/63955
http://www.muzeumct.cz/kontakt/kontakt/adresar.php
http://independent.academia.edu/RadimJe%C5%BE
https://aleph.nkp.cz/F/?func=find-c&local_base=aut&ccl_term=ica=mzk2008479551
http://isni.org/0000000110940766
https://viaf.org/viaf/84764178/
arrow-left arrow-right instagram whatsapp myspace quora soundcloud spotify tumblr vk website youtube pandora tunein iheart itunes