Quantcast
peoplepill id: quintus-accaeus-rufus
QAR
1 views today
1 views this week
Quintus Accaeus Rufus

Quintus Accaeus Rufus

Roman politician, suffect consul in AD 90
Quintus Accaeus Rufus
The basics

Quick Facts

Intro Roman politician, suffect consul in AD 90
Is Politician
From Italy Holy Roman Empire
Type Politics
Gender male
The details (from wikipedia)

Biography

Quinto Aceo Rufo(en latín, Quintus Accaeus Rufus.) fue un senador romano de finales del siglo I, que desarrolló su carrera política bajo Domiciano.

Su único cargo conocido fue el de consul suffectus entre los meses de mayo y junio de 90, bajo Domiciano.​

Logró sobrevivir a los años finales del imperio de Domiciano, para alcanzar a ser nombrado procónsul de la provincia Asia entre 103 y 104, bajo Trajano. Su carrera culminó como miembro del colegio sacerdotal de los Quindecemviri sacris faciundis.

Estaba casado con Julia Proculina.

Notas

Referencias

  1. Así lo indican las inscripciones:
    • CIL VI 2067a = CIL VI 32389a, Roma (Italia): Imp(eratore) Caesare Domitia]no Aug(usto) Germanico XV / [pontifice maximo tribunic(ia) po]test(ate) VIIII censore perpetuo p(atre) p(atriae) / [M(arco) Cocceio] Nerva II co(n)s(ulibus) / [magisterio P(ubli) Sal]lusti Blaesi II / [III Non(as) ] Ianuar(ias) / [in Capitolio in pronao Iovis O(ptimi) M(aximi) Ti(berius) Tutinius Seve]rus frater Arvalis ad collegium fratrum Arvalium rettulit cum di immortales / [propitiato numine suo vota orbis terrarum quae pro salute] Imp(eratoris) Caesaris divi Vespasiani f(ilii) Domitiani Aug(usti) Germanici pontificis maximi et / [Domitiae Aug(ustae) coniugis eius totiusque domus eorum cupi]de suscepta erant exaudierunt convenire collegio priora solvere et nova in / [proximum annum suscipere collegium decrevit] / [quod bonum faustum felix salutareque sit(!) cum vota] contingeret ut priora solverentur et nova voverentur pro salute <e=L>t incolu/[mitate Imp(eratoris) Caesaris divi Vespasiani f(ilii) Domitiani Aug(usti) Germa]nici pontificis maximi et Domitiae Augustae coniugis eius totiusque domu<s=I> eorum / [Iovi O(ptimo) M(aximo) b(ovem) m(arem) Iunoni Reginae b(ovem) f(eminam) Minervae b(ovem) f(eminam) Saluti p(ublicae)] p(opuli) R(omani) Q(uiritium) b(ovem) f(eminam) / [eodem die ibidem in area --- frater Arvalis ture et vino in ig]ne in foculo fecit vino mola cultroque Iovi O(ptimo) M(aximo) b(ovem) m(arem) Iunoni Reginae b(ovem) f(eminam) Minervae b(ovem) f(eminam) / [Saluti publicae p(opuli) R(omani) Q(uiritium) b(ovem) f(eminam) exta aulicocta reddidit] / [eodem die in pronao Iovis O(ptimi) M(aximi) --- frater] Arvalis a{d}stante collegio fratrum Arvalium vota pro salute et incolumitate / [Imp(eratoris) Caesaris divi Vespasiani f(ilii) Domitiani Aug(usti) Germanici pontifi]cis maximi trib(unicia) pot(estate) censoris perpetui p(atris) p(atriae) et Domitiae Aug(ustae) coniugis eius / [totiusque domus eorum nomine collegii fratrum Arvalium] in haec verba suscepit / [Iuppiter O(ptime) M(axime) si Imp(erator) Caesar divi Vespasiani f(ilius) Domitianus Aug(ustus) Ge]rmanicus trib(unicia) potestate censor perpetuus p(ater) p(atriae) et Domitia Aug(usta) coniunx{s} eius / [quos me sentio dicere vivent domusque eorum incolumis erit a(nte) d(iem)] III Nonas Ianuar(ias) quae proximae p(opulo) R(omano) Q(uiritibus) r(ei) p(ublicae) p(opuli) R(omani) Q(uiritium) erunt et eum diem eosque salvos / [servaveris ex periculis si qua sunt eruntve ante eum diem ev]entumque bonum ita uti me sentio dicere dederis eosque in eo statu quo nunc sunt / [aut eo meliore servaveris ast tu ea ita faxis tum tibi nomine coll]egi(i) fratrum Arvalium bovem auratum voveo esse futurum / [Iuno Regina quae in verba Iovi O(ptimo) M(aximo) bove aurato vovi esse futurum qu]od hodie vovi ast tu ea ita faxis tum tibi nomine collegi(i) fratrum bovem auratam / [voveo esse futurum] / [Minerva quae in verba Iovi O(ptimo) M(aximo) bove aurato vovi esse futurum quod hodie] vovi ast tu ea ita faxis tum tibi in eadem verba nomine colleg(ii) fratr(um) Arval(ium) bove aurata voveo / [esse futurum] / [Salus publica p(opuli) R(omani) Q(uiritium) quae in verba Iovi O(ptimo) M(aximo) bo]ve aurato vovi esse futurum quod hodie vovi ast tu ea ita faxis tum tibi in eadem / [verba nomine collegii fratrum Arvalium bove aurata] voveo esse futurum / [in collegio adfuerunt --- L(ucius)] Venuleius Apronianus L(ucius) Maecius Postumus Q(uintus) Tillius Sassius / [isdem co(n)s(ulibus) --- Idus Ianuar(ias) magi]sterio P(ubli) Sallusti Blaesi II / [in pronao aedis Concordiae P(ublius) Sallustius Blaesus magister fratrum] Arvalium manibus lautis velato capite sub divo culmine contra orientem deae / [Diae cum collegis sacrificium indixit] / [quod bonum faustum felix fortunatum salutareque sit Imp(eratori) Caesa]ri Domitiano Aug(usto) Germanico pontifici maximo et Domitiae Aug(ustae) coniugi eius / [totique domui eorum populoque Romano Quiritibus fratribusque] Arvalibus mihique sacrificium deae Diae hoc anno erit a(nte) d(iem) VIII K(alendas) Iun(ias) domi / [a(nte) d(iem) VI K(alendas) Iun(ias) in luco et domi a(nte) d(iem) V K(alendas) Iun(ias) domi] in collegio adfuerunt P(ublius) Sallustius Blaesus L(ucius) Maecius Postumus Q(uintus) Tillius Sassius / [------] / [M(arco) Cocceio Nerva II L(ucio) Cornelio Pusione(?) co(n)s(ulibus) XI K(alendas) F]ebr(uarias) in Capitolio vota reddita et nuncupata pro salute / [Imp(eratoris) Caesaris Domitiani Aug(usti) Germanici pontif(icis) max(imi) magisterio P(ubli) Sallus]ti Blaesi II / [Iuppiter O(ptime) M(axime) Capitoline si Imp(erator) Caesar divi Vespasiani f(ilius) Domitianu]s Aug(ustus) Germanicus pontifex maximus tribunicia potestate censor perpetuus p(ater) p(atriae) / [ex cuius incolumitate omnium salus constat quem me se]ntio dicere vivet domusque eius incolumis erit a(nte) d(iem) XI K(alendas) Febr(uarias) quae proximae / [populo Romano Quiritibus r(ei) p(ublicae) p(opuli) R(omani) Q(uiritium) erunt et eum diem eum]que salvom servaveris ex periculis si qua sunt eruntve ante eum diem eventumq(ue) / [bonum ita uti me sentio dicere dederis eumque in eo statu quo nu]nc est aut eo meliore servaveris custodierisque aeternitatem imperi quod susci/[piendo ampliavit ut voti compotem rem publicam saepe facias] ast tu ea ita faxis tum tibi nomine collegi(i) fratrum Arvalium bove aurato voveo / [esse futurum in collegio adfuerunt P(ublius) Sallustius Blaesus L(ucius) Ma]ecius Postumus Q(uintus) Tillius Sassius L(ucius) Veratius Quadratus L(ucius) Venuleius Apronianus / [L(ucio) Antistio Rustico Ser(vio) Iulio Serviano co(n)s(ulibus)] VIIII K(alendas) Maias magisterio P(ubli) Sallusti Blaesi II / [in luco deae Diae piaculum factum per kalatorem et publicos porc]am et agnam expiatam arborem ob vetustatem quod decidit / [Q(uinto) Accaeo Rufo C(aio) Caristanio Frontone co(n)s(ulibus) ma]gisterio P(ubli) Sallusti Blaesi II VIII K(alendas) Iunias / [in domo P(ubli) Sallusti Blaesi mag(istri) II fratres Arvales discumbe]ntes sacrificium fecerunt deae Diae ture et vino pueri senatorum fili(i) patrimi / [matrimi praetextati cum publicis ad aram rettulerunt] / [isdem co(n)s(ulibus)] VI K(alendas) Iun(ias) magisterio P(ubli) Sallusti Blaesi II / [in luco deae Diae fratres Arvales deae Diae sacrificium fecerunt ad aram] porcas piaculares duas luco coinquendi et operi faciundo immolavit P(ublius) Sallustius / [Blaesus mag(ister) II deinde vaccam deae Diae honorariam immolavit] ante lucum in foculo P(ublius) Sallustius / Blaesus mag(ister) II / [P(ublius) Sallustius Blaesus mag(ister) II --- L(ucius) Po]mpeius Catellius Celer Q(uintus) Tillius Sassius L(ucius) Venuleius Apronianus L(ucius) Maecius Postumus / [in tetrastylo consederunt et ex sacrificio epulati sunt sumptis]que praetextis et coronis spiceis vittatis lucum deae Diae ad summotum escenderun[t] / [et per P(ublium) Sallustium Blaesum mag(ister) II deae Diae agnam opimam immolaru]nt perfectoque sacrificio omnes ture et vino fecerunt deinde coronis inlatis signis/[que unctis L(ucium) Veratium Quadratum ex Saturnalibus primis ad Sat]urnalia secunda annuum magistrum fecerunt item fecerunt L(ucius) Venuleium / [Apronianum flaminem deinde in tetrastylum desci]derunt ibique in triclinio discumbentes epulati sunt ad magistrum P(ublium) / [Sallustium Blaesum post epulas riciniatus soleatus cum co]rona pactili rosacea summoto supra carcares escendit et signum quadrigis / [et desultoribus misit praesidente --- victores pa]lmis et coronis argenteis honoravit / [eodem die Romae domo apud mag(istrum) P(ublium) Sallustium Blaesum idem] qui in luco cenarunt / [V K(alendas) Iun(ias) domo apud mag(istrum) P(ublium) Sallustium Blaesum fratres Arvales] ad consummandum sacrificium deae Diae cenarunt et inter cenam P(ublius) / [Sallustius Blaesus ---] L(ucius) Maecius Postumus L(ucius) Arruntius Catellius Celer L(ucius) Veratius Quadratus ture et vino fecerunt / [ministrantibus pueris patrimis et matrimis isdem qui VIII K(alendas)] Iunias et fruges libatas ministrantibus calatoribus et publicis pueri riciniati / [praetextati ad aram rettulerunt lampadibus incensis tusca]nicas contigerunt quas per calatores domibus suis miserunt / [M(anio) Acilio Glabrione M(arco) Ul]pio Traiano co(n)s(ulibus) III K(alendas) Maias / [piaculum factum in luco deae Diae per calatorem et publicos ob ferrum in]latum ut acta insculperentur magisteri P(ubli) Sallusti Blaesi II / [isdem co(n)s(ulibus?) --- piaculum factum in luco deae Diae per ca]latorem et publicos ob ferrum elatum
    • AE 1949, 23 = AE 2003, 588 = AE 2005, 457 = SupItal. 23 P 10, Potenza Picena (Italia): Q(uintus) Vibius Secund(us) Sex(tus) Octavius Fron< t = I >o / Mar{r}ius Celsus A(ulus) Lappius Maximus / C(aius) Ia{e}v(o)lenus Priscus / Imp(eratore) Domit(iano) Caes(are) Aug(usto) XIII L(ucio) Volusio Saturn(ino) co(n)s(ulibus) / Calpurnius Piso Licinian(us) C(aius) Bellicius Natal(is) / C(aius) Ducenius Proculus C(aius) Cilnius Proculus / L(ucius) Neratius Priscus / Imp(eratore) Domit(iano) Caes(are) XIIII L(ucio) M<i=E>nicio Rufo co(n)s(ulibus) / D(ecimus) Plotius Grypus Q(uintus) Ninnius Hasta / M(anius) Otacilius Catulus / T(ito) Aurelio Fulvo M(arco) Asinio Atratino co(n)s(ulibus) / M(arcus) Peducaeus Saenianus P(ublius) Sallustius Blaes(us) / A(ulus) Vicirius Proculus M(anius) Laberius Maximus / Imp(eratore) Domit(iano) Aug(usto) Ger(manico) XV M(arco) Cocceio Nerva co(n)s(ulibus) / L(ucius) Cornelius Pusio L(ucius) Antistius Rusticus / Ser(vius) Iulius Servianus Q(uintus) Accaeus Rufus / C(aius) Caristanius Fronto P(ublius) Baebius Italicus / C(aius) Aquilius Proculus Cn(aeus) Pompeius Longin(us) / L(ucius) Pullaienus Pollio M(arcus) Tullius Cerialis / Cn(aeus) Pompeius Catullinus / M(anio) Acilio Glabrione M(arco) Ulpio Traiano (sic) / D(ecimus) Minicius Faustinus P(ublius) Valerius M[a]rin(us) / Q(uintus) Valerius Vegetus P(ublius) Metilius Nepos / Imp(eratore) Domitiano XVI Q(uinto) Volusio Satu[rn(ino) co(n)s(ulibus)] / L(ucius) V< e = I >nul< e = L >ius Apronianus Ti(berius) I[ulius Polemaeanus] / L(ucius) Stertinius Avitus C(aius) Iu[lius Silanus] / Q(uintus) Arulenus Rusticus / Sex(to) Pompeio Colle[ga M(arco) Peducaeo Priscino co(n)s(ulibus)] / [T(itus)] Avidius Q[uietus(?) L(ucius) Dasumius Hadrianus] / [C(aius)] Corn[elius Naso(?) // [Imp(erator) Traianus Aug(ustus) VI T(itus) Sextius Africanus] / [Licinius Ruso] / [Cn(aeus) Cornelius Severus Q(uintus) Valerius Vegetus] / P(ublius) [Stertinius Quartus T(itus) Iulius Maximus] / C(aius) [Claudius Severus T(itus) Settidius Firmus] / L(ucius) Publili[us Celsus II C(aius) Clodius Crispinus] / Ser(vius) Corn[elius Dolabella] / L(ucius) Stertinius [Noricus L(ucius) Fadius Rufinus] / Cn(aeus) Cornelius U[rbicus T(itus) Sempronius Rufus] / P(ublius) Manilius Vop[iscus Q(uintus) Ninnius Hasta] / C(aius) Clodius Nummu[s L(ucius) Caesennius Sospes] / L(ucius) Lollianus Av[itus L(ucius) Messius Rusticus] / M(arcus) Vergilianus [Pedo L(ucius) Vipstanus Messalla] / L(ucius) Iulius [Frugi P(ublius) Iuventius Celsus] / M(arcus) Pomp[eius Macrinus T(itus) Vibius Varus] / L(ucius) Fund[anius Aelianus Sex(tus) Carminius Vetus] / Ti(berius) [Iulius Secundus

Bibliografía

  • R. Hanslik, "Q. Accaeus Rufus", RE, suppl. XII, Stuttgart, 1970, col. 31.


Predecesor:
Lucio Antistio Rústico y Lucio Julio Urso Serviano
Consul suffectus del Imperio Romano
junto con Gayo Caristanio Frontón

mayo y junio de 90
Sucesor:
Publio Bebio Itálico y Gayo Aquilio Próculo
The contents of this page are sourced from Wikipedia article on 24 Jun 2020. The contents are available under the CC BY-SA 4.0 license.
comments so far.
Comments
From our partners
Sponsored
arrow-left arrow-right instagram whatsapp myspace quora soundcloud spotify tumblr vk website youtube pandora tunein iheart itunes