Quantcast
peoplepill id: pal-szabo-1
PS
1 views today
8 views this week
Pál Szabó

Pál Szabó

Poet
Pál Szabó
The basics

Quick Facts

Intro Poet
Is Poet
From Hungary
Type Literature
Gender male
Birth 20 January 1974, Hódmezővásárhely, Csongrád County, Hungary
Age 47 years
Pál Szabó
The details (from wikipedia)

Biography

Diószegi Szabó Pál (Hódmezővásárhely, 1974. január 20. –) egyetemi oktató, történeti kutató, medievista, költő és önkormányzati képviselő.

Életpályája

A hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Gimnáziumban érettségizett biológia-kémia tagozaton. Kedves tanára volt Hódmezővásárhelyen Pákozdy Miklós református lelkész, író, műfordító. A József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán jogász diplomás lett 1999-ben, majd a SZTE Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Karon történelem szakos általános iskolai tanári diplomát (2003), a Bölcsészettudományi Karon történelem szakos középiskolai tanári diplomát (2006) szerzett.

A SZTE Jogtudományi Karán középkori jogtörténetet kutatott és tanított, majd a Bölcsészettudományi Kar Történeti Intézetében tudományos kutató és oktató. Bizantinológiával foglalkozik. 2007 óta a SZTE BTK Történettudományi Doktori Iskola Medievisztika Ph.D. hallgatója, abszolutóriumot 2010 májusában szerzett. PhD fokozatszerzés folyamatban, témája: A bizánci-magyar kapcsolatok (hungaro-bizantinológia) és a bizánci jog magyarországi hatásának vizsgálata; témavezetője Olajos Terézia Professzor Asszony. PhD fokozat megszerzése: történelemtudomány (2014, Szeged). A disszertáció címe: 1440-Nándorfehérvár első oszmán-török ostroma. (A védés eredménye: 100%).

2014 november 14-e óta önkormányzati képviselő a hódmezővásárhelyi városi vezetésben a Jobbik színeiben.

Tudományos közleményei (válogatás)

 • Hol is van Szkítia? – egy földrajzi fogalom történeti topográfiai változásairól = Where is in fact Scythia? Thoughts on the Historical – Topographical Change of a Geographical Concept. Belvedere meridionale, 2014. (26. évf.) 3. sz. 22-48. p.
 • Megjegyzések a középkori nomád harcmodor ókori előzményeihez. In: „Szkítiától Hispániáig” Belvedere Meridionale 2009/ XXI. 1–2. 79–86.
 • Merénylet a merénylet árnyékában? –Megjegyzések Csépán nádor halálához. In: X. RODOSz Konferencia kötet. Szerk. Kovács Cs.–Székely I.–Székely T. Kolozsvár, 2009. 380–391.
 • Árukidobás a tengeren?–A bizánci nomosz rhodión nautikosz római jogi párhuzamairól. In: Középkortörténeti tanulmányok 6. Szerk. G. Tóth P.–Szabó Pál 2010 Szeged. 217–218.
 • „Ahol Magyar Királyságunk épsége ered” –Nándorfehérvár első török ostroma (1440). In: „Diadalmas viadalmak” Belvedere Meridionale 2010/XXII. 3–4. 59–85.
 • 1440 - Nándorfehérvár első oszmán - török ostroma és előzményei : [doktori értekezés] / Szabó Pál.Megjelenés:     Szeged : Areión Kv., 2015.

Szépírói munkássága

Diákkorában a SZTE Hökkentő és SZTEreo c. lapja közölte verseit, majd a Szegedi Szépírásban (legutóbb 2008. szeptember), az Irodalmi Jelenben (legutóbb 2007. december, 2008. január) és a Partiumban (legutóbb 2007 ősz, tél, 2008 tavasz, nyár) publikált. Verseit folyamatosan közli az évente megjelenő Szegedtől Szegedig antológia (2004-2010), első önálló verses kötete 2007-ben jelent meg, második verskötete 2011-ben, a harmadik 2014-ben.

Ars poétikája

„A vers legyen olyan, mint egy bizánci mozaik: apró részekből építkezik és részeiben is az egészt sugallja.”

Művészetszervezői tevékenysége

2007 februárban indította Rusz Sándor barátjával, először csak irodalmi felolvasói estnek szánt rendezvény sorozatot Szegedi Szilánkok címen. Rendszerint Szabó Pál és Rusz Sándor a felolvasó estek házigazdája, az ő felvezetéseik, kérdéseik által a felolvasások mellett gyakran érdekes interjúk, beszámolók és irodalmi elemzések hangzanak el.

Irodalmi est, balról jobbra Rusz Sándor, Julesz János, Bene Zoltán, Diószegi Szabó Pál (2008. október 28.)

A Szegedi Szilánkok 2010-zel bezárólag, Rusz Sándor haláláig működött.

Ismertebb verseiből

 • Magyar Botticelli-diptichon
 • Carmen pauperum
 • Caravaggio : a jövendőmondó.
 • Kepler álma
 • Végtelen crescendo
 • Magyar rapszódiám

Nyomtatásban megjelent verskötetei

 • Kamaszkomédia Shakespeare köpenyében; Fiatal Szegedi Írók Köre, Szeged, 2007
 • IdőmÉrték. Húsz év verseiből, 1991-2011; Szabó Pál, Hódmezővásárhely, 2011
 • Pár-atlan én-ek. Versek, 2011-2014; Hungarovox, Bp., 2014

IdőmÉrték c. kötet méltatásai (2011)

Szabó Pál irodalmi törekvéseit - mint idősebb pályatárs - a kezdetektől figyelemmel kísértem és kísérem ma is. Írásművészetében különösen becsülendő, hogy nem az eddigelé preferált-formát, kötöttséget, tradíciót negligáló -jelenlegi trendhez kapcsolódott, de a nehezebb (egyben nemesebb), az irodalmi hagyományt megőrző, felvállaló, azt szervesen továbbfejlesztve költészetébe olvasztó utat választotta, melyhez következetesen ragaszkodik... Költészete beérett, felnőtt. (Veszelka Attila költő)
Aki a könyv fedelén a címet elolvasva elgondolkodik a szó jelentésén, az fölismeri, hogy nem a posztmodern szócsavarásainak világába csöppent, inkább azt mondanám, hogy a Nyugat költőinek, illetve a későbbi neoklasszicizmus alkotóinak megidézéséről van szó. Kialakulóban van egy olyan művészeti felfogás (nemcsak az irodalomban), amely ismét tiszteletben tartja a mesterségbeli szabályokat, és számít a közönség alkotó együttműködésére. Az 1991-2011 közötti évek termése százötvennyolc alkotás - köztük huszonnégy fordítás is angol, latin, ógörög nyelvből - nemcsak nyelvi, poétikai bravúr, hanem a kortárs-lét lenyomata: egyszerre van jelen a hétköznap és az ünnep, a család és a művész, valamint a példakép. Diószegi Szabó Pál költészete kiforrott, méltó az érdeklődésre, új gondolatokat inspirál. (Árpás Károly költő, író, irodalomtörténész)
Szabó Pál pedig járja a maga útját, őrzi a klasszikus formákat, betelepíti égi lakókkal a tájat, a líra belátható vidékeit, a metrumok zenéjével kérkedik, miközben alkot. (Polner Zoltán író, költő, újságíró)

Társasági tagság

 • Magyar Bizantinológiai Társaság (tag)
 • Neolatin Társaság Szegedi Tagozata (tag)
 • Vajdasági Magyar Helytörténeti Egyesület (tag)
 • Vásárhelyi Történelmi Kör (társelnök, tag)
 • Szegedi Írók Társasága (elnök)
 • Szegedi Szilánkok (2007-2010, alapító tag)
 • Magyar Írószövetség (tag)
 • Magyar Írószövetség Csongrád megyei Írócsoportja (titkár)
 • Areión Kulturális Közhasznú Egyesület (tag)

Díjak

 • SZTE tehetségkutató verspályázata I. díj (2002), II. díj (2005)
 • Csend hangjai - a Nyugat megindításának centenáriuma alkalmából. A Fiumei úti sírkert országos epigrammapályázat elődöntőse (2008)

Források

 • Szegedtől Szegedig  : antológia. 1-2. köt. Szeged : Bába Kiadó, 2010. ISSN 1419-1849

Jegyzetek

Külső hivatkozások

The contents of this page are sourced from Wikipedia article. The contents are available under the CC BY-SA 4.0 license.
comments so far.
Comments
From our partners
Sponsored
arrow-left arrow-right instagram whatsapp myspace quora soundcloud spotify tumblr vk website youtube pandora tunein iheart itunes