Quantcast
peoplepill id: nikola-penchev
NP
1 views today
1 views this week
Nikola Penchev

Nikola Penchev

Bulgarian chemist
Nikola Penchev
The basics

Quick Facts

Intro Bulgarian chemist
Was Chemist
From Bulgaria
Type Science
Gender male
Birth 1901, Bulgaria, Bulgaria
Death 1983, Bulgaria, Bulgaria (aged 82 years)
Family
Children: Elka Pencheva
Education
Sofia University
The details

Biography

Проф. Никола Пенчев е български учен и преподавател, син на проф. Петър Пенчев и баща на проф. д-р Елка Пенчева.

Биография

През 1924 г. завършва химия в Софийския университет, а след това става асистент по неорганична химия. Още първите му научни трудове са докладвани във Френската академия на науките и отпечатани в нейните издания.

От 1930 до 1931 г. специализира в Колеж дьо Франс при Мурьо и Льопан, в Institut de Chimie-Physique, в Оптическия институт в Париж. По същото време става Член на дружеството по физикохимия в Париж.

В периода 1943 – 1971 г. е асистент по аналитична химия във Физико-математическия (по-късно Химически) факултет на Софийския Университет и Ръководител на Катедра по аналитична химия.

От 1952 до 1959 г. е хоноруван професор във Фармацевтичния факултет на Военномедицинския институт в София. През 1959 г. е носител на Димитровска награда.

През 1961 г. става член-кореспондент на Българската академия на науките.

Научна дейност

Проф. Никола Пенчев работи в областта на анализа и геохимията на благородните газове, хидрохимията на редките и разсеяни елементи, и по-специално върху микрокомпонентите на българските минерални води, в областта на газогенния и тегловния анализ.

Най-съществени са приносите му в областта на анализа и геохимията на благородните газове.

Създава първите в света методи за анализ на неон, за пълен анализ на всички благородни газове в природни обекти (главно в термоминерални води), спектрални методи за анализ на криптон и ксенон, и нови – за хелий и аргон. Разкрива за пръв път важни геохимични генетични закономерности, което дава тласък в развитието на геохимията на редките газове.

Върху тези негови изследвания и оригинални методи, много световни авторитети изграждат свои теории и концепции.

Определя за първи път съдържанието и геохимичното поведение на благородните газове, както и геоложката възраст на българските минерални води, съставя първата „хелиева карта на България“.

Публикации и трудове

В периода 1947 – 1971 г. проф. Н. Пенчев подготвя 54 випуска химици, като чете лекции в курсовете по аналитична химия, микроанализ и специален аналитичен практикум. Въвежда модерните теории на Арениус, Брьонстед и Лаури.

В съавторство с проф. Б. Загорчев написват учебниците „Кратък курс по аналитична химия“ (1950), „Курс по аналитична химия“ (1951, 1955, 1959, 1961, 1963, 1966) и „Качествен анализ“ (1953, 1955, 1964).

Създава полумикро- и микрометоди за елементен анализ на органични съединения, за определяне на амониеви соли, нитрати и карбонати, за характеризиране на почвения хумус и други сложни органични обекти. Важни са приносите му в областта на макро-, полумакро- и микротегловния анализ, съчетани с химични, физикохимични и кристалографски изследвания върху нови утаечни и теглови форми.

Над 80 са публикациите му у нас и в чужбина, цитиран и признат в научните кръгове от цял свят.

Източници

The contents of this page are sourced from Wikipedia article on 23 Apr 2020. The contents are available under the CC BY-SA 4.0 license.
comments so far.
Comments
Reference sources
References
http://calendar.dir.bg/inner.php?d=&month=07&year=2018&cid=&sid=&eid=47915
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/fakultet_po_himiya_i_farmaciya/struktura/katedri/analitichna_himiya/kratka_istoriya_na_katedra_analitichna_himiya
arrow-left arrow-right arrow-up arrow-down instagram whatsapp myspace quora soundcloud spotify tumblr vk website youtube stumbleupon comments comments pandora gplay iheart tunein pandora gplay iheart tunein itunes