Quantcast
MG
12 views this week
Mokos Gyula

Mokos Gyula

Egyháztörténész
The basics
Quick Facts
Intro Egyháztörténész
Gender male
Birth May 26, 1857 (Klížska Nemá)
Death October 1, 1931
The details
Biography

Mokos Gyula (Kolozsnéma, 1857. május 26. – Budapest, 1931. október 1.) egyháztörténész, országos nőképzőintézeti tanár.

Élete

Mokos János tanító és Bajcsy Jusztina fia. A gimnáziumot 1867-től 1875-ig Pozsonyban, a teológiai tanfolyamot Budapest]]en 1875-79-ben végezte. Ekkor külföldre ment és a német egyetemeken tanult (Jenában 1880-ban a nyári félévben); innét 1880-ban Kunszentmiklósra hívták gymnasiumi tanárnak. 1883-ban a pápai tanítóképzőintézet igazgatója lett, amikor pedig ezen intézet 1890-ben megszünt, Budapestre ment, majd az országos nőképzőegyesület leánygimnáziumának tanára volt.

Cikkei a Protestáns Egyházi és Iskolai Lapban (1880., 1883. A dunamelléki egyházkerület iskolái 1877-1882., 1891. A veszprémi püspökök és egyházak 1614-ben); a pápai ev. ref. főiskola Értesítőjében (1895. A testi nevelésről); a Prot. Szemlében (1891. A dunántúli ág. ev. egyház megalakulása és 1598. törvénykönyve);. az Irodalomtörténeti Közleményekben (1892. Kocsi Csergő Bálint levele gályarabságából 1675. jún. 6., Adalékok Kocsi Csergő Bálint életéhez, 1893. Ujabb adalékok R. Cs. B. életéhez) sat.

Munkái

 • Az iskola. Egy fejezet az egészségtanból. Pápa, 1885.
 • Az iskolai padok. Egy fejezet az iskolai egészségtanból. Pápa, 1886.
 • A dunántúli ev. ref. egyházkerület pápai főiskolájában működött publicus praeceptorok. Pápa, 1889.
 • Magyarországi tanulók a jenai egyetemen. Bpest, 1890. (Ábel Jenővel együtt Ism. Egyet. Philol. Közlöny).
 • Adalékok a dunamelléki ref. püspökök életéhez. I. füzet. Pápa, 1892.
 • A dunántúli ág. hitv. ev. egyház 1598-ki törvénykönyve. Pápa, 1892. (Ism. Prot. Egyh. és Isk. Lap).
 • A herczegszőllősi kánonok. Más egyházi kánonokkal egybevetve. Pápa, 1901.

Források

További információk

 • Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. Bp., Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesülete, 1939-2002. 7. kötettől sajtó alá rend. Viczián János.
 • Szögi László: Magyarországi diákok németországi egyetemeken és főiskolákon 1789-1919. Bp., Eötvös Loránd Tudományegyetem Levéltára, 2001.
 • Új magyar irodalmi lexikon. Főszerk. Péter László. Bp., Akadémiai Kiadó, 1994.
 • Új magyar életrajzi lexikon. Főszerk. Markó László. Bp., Magyar Könyvklub.
 • Veszprém megyei életrajzi lexikon. Főszerk. Varga Béla. Veszprém, Veszprém Megyei Önkormányzatok Közgyűlése, 1998.
 • Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon. Szerk. Ladányi Sándor. 3. jav. bőv. kiad. [Bp.], Magyar Református Egyház Zsinati Irodája, 1977.
The contents of this page are sourced from Wikipedia article. The contents are available under the CC BY-SA 4.0 license.
comments so far.
Comments
Élete Munkái Források További információk
arrow-left arrow-right arrow-up arrow-down instagram whatsapp myspace quora soundcloud spotify tumblr vk website youtube stumbleupon comments comments pandora gplay iheart tunein pandora gplay iheart tunein itunes