Quantcast
peoplepill id: mirko-kesic
MK
1 views today
1 views this week
Mirko Kesić
Agrariër uit n/a = (1923-1944)

Mirko Kesić

Mirko Kesić
The basics

Quick Facts

Intro Agrariër uit n/a = (1923-1944)
Was Politician Farmer Political commissar
From Serbia Croatia
Field Politics
Gender male
Birth 11 February 1923, Medeno Polje, Bosanski Petrovac
Death April 1944, Bioska (aged 21 years)
Politics League of Communists of Yugoslavia
The details (from wikipedia)

Biography

Mirko Kesić Kešo (Medeno Polje, Bosanski Petrovac, 1923. — Bioska, Užice,1943.), narodni heroj Jugoslavije.

Biografija

Rođen u seljačkoj porodici. Završio je građansku školu, a radio je kao zemljoradnik. Godine 1941. primljen je za člana Saveza komunističke omladine Jugoslavije.

U julskom ustanku 1941. godine kada je stupio u NOB, imao je tek 18 godina. Već u samom početku isticao se u borbama koje su vođene oko Bosanskog Petrovca, Oštrelja, Ključa i Kulen Vakufa.

Početkom avgusta 1941. godine u borbi za oslobađanje Krnjeuše, zarobio je grupu neprijateljskih vojnika i time stekao veliki ugled u redovima ustanika iz Medenog Polja. Sličan podvig napravio je i u borbi na Ključu, kada se privukao neprijateljskoj mitraljeskoj posadi, bacio na njih ručnu bombu i zaplijenio mitraljez.

Početkom 1942. godine postao je član Komunističke partije Jugoslavije.

Tokom 1942. istakao se u borbama oko Bihaća, a posebno u borbi kod Eminovaca u kojoj je ubijeno oko 150 nemačkih vojnika i oko 500 ustaša.

U operacijama vođenim za vrijeme Četvrte neprijateljske ofanzive, Kesić je uspeo da se sa četom probije kroz neprijateljske redove od Sanskog Mosta do Skender Vakufa i da se spoji sa svojom brigadom.

Učestvovao je u borbama koje je vodila Prva krajiška brigada oko Prnjavora, Jošavke, na planini Vlašić, kod Turbeta, Tešnja, Viteza, Prozora, Bugojna, Kupresa, pri upadu na aerodrom Rajlovac, kod Kaknja, i ostalo.

Napredovao je od običnog borca, bombaša, te potom postao omladinski rukovodilac, zamjenik i naposljetku politički komesar čete. Funkcija političkog komesara bataljona dodijeljena mu je početkom 1944. godine, u vrijeme kada se brigada našla na teritoriji zapadne Srbije.

U jurišu na željezničku stanicu Bioska, Kesić je ubacio ručnu bombu u bugarski bunker, uništio posadu, ali je potom pao pokošen vatrom iz susjednog uporišta.

Ukazom Prezidijuma Narodne skupštine Federativne Narodne Republike Jugoslavije, 23. jula 1952. godine, proglašen je za narodnog heroja.

Literatura

  • "Narodni heroji Jugoslavije". Beograd: Mladost. 1975. 
The contents of this page are sourced from Wikipedia article. The contents are available under the CC BY-SA 4.0 license.
comments so far.
Comments
From our partners
Sponsored
Sections Mirko Kesić

arrow-left arrow-right instagram whatsapp myspace quora soundcloud spotify tumblr vk website youtube pandora tunein iheart itunes