Quantcast
peoplepill id: milan-licka
ML
2 views today
2 views this week
Milan Licka

Milan Licka

Czech archeologist
Milan Licka
The basics

Quick Facts

Intro Czech archeologist
Is Archaeologist
From Czech Republic
Type Social science
Gender male
Birth 28 March 1939, Czech Republic
Age 81 years
Star sign Aries
Peoplepill ID milan-licka
The details (from wikipedia)

Biography

PhDr. Milan Lička, CSc. (* 28. března 1939 Stará Bělá) je český archeolog zabývající se neolitem, zvláště kulturou s lineární keramikou, kulturou s vypíchanou keramikou a technologií neolitické keramiky. Je emeritním pracovníkem Národního muzea.

Život

Studium archeologie absolvoval na FF Karlovy university v Praze v letech 1958-1963 a ukončil prací Keramika na předpokládaném území kmene Čechů. Disertaci PhDr. s názvem Problémy starší vypíchané keramiky v Čechách předložil v roce 1973 a disertaci CSc. s titulem Technologie neolitické keramiky a její exaktní studium obhájil v roce 1983.

V letech 1963 až 1968 byl zaměstnán v muzeích v Ústí nad Labem a Poděbradech. Od roku 1968 do 2011 pracoval v oddělení prehistorie a protohistorie Národního muzea v Praze, mj. jako jeho vedoucí a jako zástupce ředitele Historického muzea-Národního muzea. Za tu dobu uskutečnil řadu archeologických výzkumů, z nichž největší proběhly v Kosoři (kultura s lineární keramikou) a ve Mšeně (kultura s vypíchanou keramikou). Výsledky své práce publikoval samostatně nebo ve spolupráci s jinými autory.

Inicioval vznik elektronické databáze archeologické sbírky Národního muzea a její zpřístupnění na internetu. V letech 1993-2007 redigoval patnáct svazků Fontes Archaeologici Pragenses.

Je spoluautorem výstav o neolitu a Keltech v českých zemích v Itálii a Belgii (Prime Terrecotte dal cuore delľ Europa. Ceramiche dei cacciatori e dei primi agricoltori di Boemia e Moravia 27 000 – 4000 a.C., Castello di Spezzano 2000, Milano 2001; Celti dal cuore delľEuropa alľInsubria, Varese 2004; Les Celtes (entre La Manche et les Carpates). Belges, Boïens, Rémes, Volques…, Musée royal de Mariemont 2006; Antenate di Venere. 27.000-4000 a.C., Milano 2009).

Bibliografie

 • K exaktnímu studiu staré keramiky – The exact study of prehistoric pottery, Sborník Národního muzea 30, ř. A, 1976, 137–244 (s M. Barešem).
 • K technologii neolitické keramiky I, II – On the technology of neolithic pottery I, II, Sborník Národního muzea 35, ř. A, 1981, 137–227; 36, 1982, 121-237 (s M. Barešem a M. Růžičkovou).
 • Technologie de la céramiques néolithique: méthodes et problèmes des recherches. In: Pulpudeva 6 – Semaines philippopolitaines de ľhistoire et de la culture thrace, Sofia 1993, 90–104 (s M. Barešem).
 • Vepřek und Nová Ves (Bezirk Mělník, Mittelböhmen). Ergebnisse der archäologischen Ausgrabungen zur urgeschichtlichen Besiedlung in den Jahren 1992-1995. Fontes Archaeologici Pragenses 31. Praha 2006 (s M. Lutovským).
 • Antropomorfní soška kultury s lineární keramikou z Chabařovic, okr. Ústí nad Labe – Anthropomorphic statuette of the Linear Pottery culture from Chabařovice, Ústí nad Labem District, Archeologie ve středních Čechách 15, 2011, 35-49, fototab. 4 (s M. Hložkem).
 • Osídlení kultury s lineární keramikou v Kosoři, okr. Praha-západ – Linear Pottery Culture settlement at Kosoř, Prague-West District. Fontes Archaeologici Pragenses 37, 2011.
 • K otázce interpretace zahloubených objektů uvnitř pozdnělengyelského domu z Postoloprt, okr. Louny – On the problem of how to explain sunken features inside a late Lengyel house from Postoloprty, Louny District, Archeologie ve středních Čechách 16, 2012, 623-648.
 • Mazanicový sídlištní odpad jako zdroj informací o neolitických jednokomorových pecích – Daub Debris at Settlement Sites as a Source of Information for Neolithic Ovens. In: I. Cheben – M. Soják (eds.): Otázky neolitu s eneolitu našich krajín – 2010. Nitra 2013, 153-172 (s Z. Machem).
 • Makrolitické artefakty ze sídliště kultury s lineární keramikou v Kosoři u Prahy – Makrolithische Artefakte aus der linearbandkeramischen Siedlung in Kosoř bei Prag. Praha 2014 (s J. Švédovou, B. Šreinovou a V. Šreinem).
 • Osídlení ze starší etapy vývoje kultury s vypíchanou keramikou ve Mšeně – Besiedlung der älteren Entwicklungsetappe der Kultur mit Stichbandkeramik in Mšeno. Fontes Archaeologici Pragenses 43. Praha 2016.
 • Houses from Mšeno (Central Bohemia) in the kontext of the development of the Stroked Pottery Culture. Anthropologie (Brno) 57/3, 2019, 271-286.
 • Osídlení z mladší etapy vývoje kultury s vypíchanou keramikou ve Mšeně – Besiedlung der jüngeren Entwicklungsetappe der Kultur mit Stichbandkeramik in Mšeno. Fontes Archaeologici Pragenses 46, Praha 2019.
The contents of this page are sourced from Wikipedia article on 24 Mar 2020. The contents are available under the CC BY-SA 4.0 license.
comments so far.
Comments
From our partners
Sponsored
Reference sources
References
https://tools.wmflabs.org/blahma/noportrait.php?Milan_Li%C4%8Dka
https://aleph.nkp.cz/F/?func=find-c&local_base=aut&ccl_term=ica=jk01072077
http://isni.org/0000000061562542
http://id.loc.gov/authorities/nr2007013781
https://viaf.org/viaf/39544976/
http://www.worldcat.org/identities/lccn-nr2007013781
arrow-left arrow-right instagram whatsapp myspace quora soundcloud spotify tumblr vk website youtube pandora tunein iheart itunes