Quantcast
peoplepill id: marek-potrzebowski
MP
1 views today
1 views this week
Marek Potrzebowski

Marek Potrzebowski

Polish chemist
Marek Potrzebowski
The basics

Quick Facts

Intro Polish chemist
Is Chemist
From Poland
Type Science
Gender male
The details

Biography

Marek Józef Potrzebowski – polski profesor nauk chemicznych. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu chemii fizycznej, organicznej i teoretycznej oraz spektroskopii. Dyrektor i profesor zwyczajny Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi, członek Komitetu Chemicznego PAN. Członek korespondent Wydziału Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi Polskiej Akademii Nauk od 2019 roku. Zasiada w Radzie Redakcyjnej czasopisma Wiadomości Chemiczne wydawanego przez Polskie Towarzystwo Chemiczne oraz w Radzie Naukowej Instytutu Chemii Organicznej PAN w kadencji 2019–2022.

Habilitował się w 1996 w CBMiM PAN na podstawie pracy zatytułowanej Struktura i dynamika dichalkogenów fosforoorganiczna w ciele stałym na podstawie spektroskopii MRJ. Tytuł profesora nauk chemicznych otrzymał w 2004 roku.

Był jednym z naukowców, którzy podpisali list dyrektorów instytutów Polskiej Akademii Nauk wystosowany 21 lutego 2019, w którym przedstawiciele świata nauki wyrazili sprzeciw wobec propozycji zawieszenia obowiązkowej matury z matematyki.

Wybrane publikacje naukowe

Jest autorem lub współautorem prac naukowych:

  • Marek J.M.J. Potrzebowski Marek J.M.J. i inni, Synthesis and Structural Studies of SP and RP Diastereomers of Deoxyxylothymidyl-3′-O-acetylthymidyl (3′,5′)-O-(2-Cyanoethyl)phosphorothioate in Solution and in the Solid State, „European Journal of Organic Chemistry”, 2001 (8), 2001, s. 1491–1501, DOI: 10.1002/1099-0690(200104)2001:8<1491::AID-EJOC1491>3.0.CO;2-3 .
  • M.J.M.J. Potrzebowski M.J.M.J., K.K. Ganicz K.K., S.S. Kaźmierski S.S., P high resolution solid state NMR studies of phosphoroorganic compounds of biological interest, „Polish Journal of Chemistry”, 75 (8), 2001, s. 1147–1169 .c?
  • M.J.M.J. Potrzebowski M.J.M.J. i inni, Investigation of structure and motional behavior of 1,6:3,4-dianhydro-2-O-tosyl-β--galactopyranose in solution by means of multiple-field NMR spectroscopy, „Journal of Molecular Structure”, 597 (1–3), 2001, s. 7–19, DOI: 10.1016/S0022-2860(01)00571-3 .
  • M.J.M.J. Potrzebowski M.J.M.J., J.J. Helinski J.J., W.W. Ciesielski W.W., Two-dimensional and variable temperature P solid-state NMR studies of single crystals containing symmetrical/unsymmetrical bis[6-O,6-O′-(1,2:3,4-diisopropylidene-α--galactopyranosyl)thiophosphoryl] dichalcogenides, „Chemical Communications”, 15, 2002, DOI: 10.1039/B204627J .c?
  • Marek J.M.J. Potrzebowski Marek J.M.J. i inni, X-ray, P CP/MAS, and Single-crystal NMR Studies, and P DFT GIAO Calculations of Inclusion Complexes of Bis[6-O,6-O′-(1,2:3,4-Diisopropylidene-α--galactopyranosyl)thiophosphoryl] Disulfide: The Importance of C–H⋯S=P Contacts in the Solid State, „Chemistry: A European Journal”, 8 (12), 2002, s. 2691–2699, DOI: 10.1002/1521-3765(20020617)8:12<2691::AID-CHEM2691>3.0.CO;2-E .
  • SebastianS. Olejniczak SebastianS., Marek J.M.J. Potrzebowski Marek J.M.J., Lucyna A.L.A. Wozniak Lucyna A.L.A., Synthesis and NMR Structural Analysis of 2′-OMe-Uridin-3′-yl (3′,5′)-5′-O-(N-Isobutyryl-2′-OMe-Cytidine) Methylthiophosphonates, „European Journal of Organic Chemistry”, 2004 (9), 2004, s. 1958–1966, DOI: 10.1002/ejoc.200300772 .

Przypisy

The contents of this page are sourced from Wikipedia article on 17 Apr 2020. The contents are available under the CC BY-SA 4.0 license.
comments so far.
Comments
Reference sources
References
http://nauka-polska.pl/#/profile/scientist?id=70159
https://www.cbmm.lodz.pl/wiadomosci/prof-marek-potrzebowski-dyrektorem-cbmim-pan-na-okres-2020-2023/
https://www.cbmm.lodz.pl/wiadomosci/prof-dr-hab-marek-potrzebowski-czlonek-korespondent-pan/
https://ptchem.pl/pl/chem-news/about-us
https://www.e-bip.org.pl/icho/13813
http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,32942,naukowcy-z-pan-krytycznie-o-propozycji-zawieszenia-matury-z-matematyki.html
https://instytucja.pan.pl/index.php/296-wazne-aktualnosci/5117-list-dyrektorow-instytutow-pan-w-sprawie-propozycji-zawieszenia-obowiazkowej-matury-z-matematyki
//dx.doi.org/10.1002%2F1099-0690(200104)2001:8%3C1491::AID-EJOC1491%3E3.0.CO;2-3
//dx.doi.org/10.1016%2FS0022-2860(01)00571-3
//dx.doi.org/10.1039%2FB204627J
//dx.doi.org/10.1002%2F1521-3765(20020617)8:12%3C2691::AID-CHEM2691%3E3.0.CO;2-E
//dx.doi.org/10.1002%2Fejoc.200300772
http://isni-url.oclc.nl/isni/0000000114278765
http://viaf.org/viaf/167245101
http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/KHW/makwww.exe?BM=01&IM=04&NU=01&WI=9810581337805606
http://www.worldcat.org/identities/viaf-167245101
arrow-left arrow-right arrow-up arrow-down instagram whatsapp myspace quora soundcloud spotify tumblr vk website youtube stumbleupon comments comments pandora gplay iheart tunein pandora gplay iheart tunein itunes