Quantcast
peoplepill id: karol-frydrych
KF
1 views today
1 views this week
Karol Frydrych

Karol Frydrych

Czech composer
Karol Frydrych
The basics

Quick Facts

Intro Czech composer
Is Musician Composer Organist Choir director Musicologist Teacher
From Czech Republic
Type Academia Religion Music
Gender male
Birth 16 March 1975, Smolenice, Slovakia
Age 46 years
Star sign Pisces
Genre:
Western classical music
Liturgical music
Instruments:
Organ
The details (from wikipedia)

Biography

Karol Frydrych (* 16. března 1975 ve Smolenicích, Československo) je český muzikolog, pedagog, hudební publicista, sbormistr, organizátor hudebního života, příležitostný hudební skladatel, lektor hudebních kurzů a varhaník.

Život

Karol Frydrych se narodil 16. března 1975 v hudbymilovné rodině. Matka jako učitelka hrála na housle, flétnu a s babičkou zpívaly v žarošickém pěveckém sboru. Dědeček Karel měl v Žarošicích soukromou neoficiální houslovou školu. Pradědeček s chotí patřili k pravidelným návštěvníkům vídeňské opery. Prateta Olga Jiráková patřila k předním koncertním pěvkyním své doby a učila na pražské konzervatoři – bratranec jejího otce Karel Boleslav Jirák, je znám jako hudební skladatel.

Maturoval na Střední průmyslové škole stavební v Brně (1993). Poté studoval Pozemní stavby na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně (2000) a angličtinu na Státní jazykové škole v Brně (2001). Pro učitelskou profesi se teoreticky připravil absolvováním Doplňujícího pedagogického studia na Fakultě stavební VUT (2003), oborů Učitelství estetické výchovy pro střední školy na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity(2013) a Hudební výchova pro střední školy na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (2020).

Základy hry na klavír získal na ZUŠ v Brně u Věry Gregerové, současně chodil na konzultace k Antonínu Láníkovi. Hru na varhany studoval na Základní umělecké škole varhanická Brno (2004) u Zdeňka Hatiny, a soukromě u Drahomíry Horákové, profesorky Konzervatoře Brno. Od roku 2000 začal i se skladatelskou činností. – kompozici nejprve studoval soukromě u Zdeňka Zouhara, posléze v rámci dvousemestrálního kurzu Úvod do kompozice na Janáčkově akademii múzických umění v Brně (2007), kde byl žákem Markéty Dvořákové. Hudebně teoretické vzdělání si doplnil studiem muzikologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity u Miloše Štědroně, Stanislava Tesaře, Vladimíra Maňase aj., jež završil rigorózní zkouškou (2012).

Nejprve řídil pěvecké sbory v Žarošicích (1986–2009) a Násedlovicích (2001). Ze Zouharova skladatelského díla uvedl se žarošickým sborem Žarošickou mši pastýřskou a Salmo 122 jež zaznělo v premiéře u příležitosti 200 let kostela v Žarošicích. V Šaraticích nacvičoval pěvecký smíšený sbor (2009–2017) a inicioval vznik liturgické scholy, kterou vede (2014–dosud). Založil a řídí vokálně-instrumentální ansámbl Collegium musicale bonum ze Slavkova u Brna (2013–dosud), se kterým premiéroval mj. minioratorium Divotvůrkyni Moravy Zdeňka Pololáníka a provedl závažná díla Wolfganga Amadea Mozarta (Missa in C "Spatzenmesse" KV 220, Missa brevis in B KV 275), Josepha Haydna (Missa brevis in F, Hob XXII:1), Bohuslava Matěje Černohorského (Litaniæ lauretanæ, Vesperæ minus solemnes) et al. Coby varhaník byl činný především v Žarošicích (1995–2009), Šaraticích (2009–dosud), minoritském kostele sv. Janů v Brně (2001–2003) a Násedlovicích (2001). Ve spolupráci s profesionálními pěvkyněmi provedl celou řadu skladeb pro sólový hlas a varhany, např. Biblické písně Antonína Dvořáka, části ze Stabat mater G. B. Pergolesiho aj.

Pedagogicky byl činný na Základní škole v Mutěnicích (2004–2014); nyní působí na ZŠ v Brankovicích (2015–dosud), kde učí angličtinu, fyziku a hudební výchovu. V kooperaci s jednotou Musica sacra pořádá regionální festivaly Sborování; vyučuje hru na varhany, gregoriánský chorál a dějiny hudby na tříletých vzdělávacích kurzech pro chrámové varhaníky: Radešínská Svratka (2009), Slavkov u Brna (2009–2012), Třebíč (2012–2015), Břeclav (2016–2019), Žďár nad Sázavou (2019–dosud); zároveň je hlavním lektorem varhaníků slavkovského děkanství (2019–dosud).

Zajímavostí je, že od 25. května 2019 – investitury v Hradci Králové – je členem Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského.

Hudební skladatel

V díle Karola Frydrycha převažuje komorní hudba. Většina kompozic z poslední dekády vznikla na objednávku jednoty Musica sacra a vyšla v ediční řadě Varhanní preludia či jako přílohy Zpravodaje Musica sacra (Brno) nebo časopisu Varhaník (Praha).

 • Ordinarium. Rosice u Brna: Gloria, 2007. ISBN 978-80-86760-29-2.
 • Domine exaudi orationem meam (per mezzosoprano e organo). Praha: Spectrum, 2006. ISMN M-706523-72-9.
 • Laudate Dominum (per soprano e organo). Praha: Spectrum, 2006. ISMN M-706523-97-2.
 • Laudate Dominum (per media voce e organo). Praha: Spectrum, 2006. ISMN M-706531-08-3.
 • Ave verum (per mezzosoprano e organo). Praha: Spectrum, 2006. ISMN M-706531-09-0.
 • Ave Maria. Brno: Nela, 2006. ISMN M-66051-469-6 (v hudebnině neuvedeno).
 • Varhanní preludia V. Brno: Musica sacra, 2008. ISBN 979-0-66051-853-3 (kolektiv autorů).
 • Varhanní preludia VI. Brno: Musica sacra, 2008. ISBN 979-0-66051-854-0 (kolektiv autorů).
 • Varhanní preludia VII. Brno: Musica sacra, 2009.ISBN 979-0-66051-855-7 (kolektiv autorů).
 • Varhanní preludia VIII. Brno: Musica sacra, 2009. ISBN 979-0-66051-856-4 (kolektiv autorů).
 • Varhanní preludia IX. Brno: Musica sacra, 2010. ISBN 979-0-66051-915-8 (kolektiv autorů).
 • Varhanní preludia X. Brno: Musica sacra, 2010. ISBN 979-0-66051-928-8 (kolektiv autorů).
 • Varhanní preludia XI. Brno: Musica sacra, 2011. ISBN 979-0-66051-939-4 (kolektiv autorů).
 • Varhanní preludia XII. Brno: Musica sacra, 2014. ISBN 979-0-66051-940-0 (kolektiv autorů).
 • Varhanní preludia XIII. Brno: Musica sacra, 2015. ISBN 979-0-706548-01-2 (kolektiv autorů).


Muzikolog

Jádro muzikologického zájmu Karola Frydrycha představuje:

 1. Výzkum a dokumentace hudební tradice na Moravě v 19. a 20. stol.
 2. Problematika vokálně-instrumentální hudby a její recepce 
 3. Cyrilismus, cecilianismus 
 4. Výzkum varhan a varhanářství na Moravě v 19. a 20. stol. 
 5. Evžen Zámečník a hudba 20. stol.

což dokládá níže uvedený výběr z více než 350 publikací – studií, recenzí, článků.


 • Brněnskou loretou znějí restaurované varhany. Zpravodaj Musica sacra, Brno, 2017, roč. 25, č. 4, s. 8–10. ISSN 2336-5374.
 • Capella Moraviae završila druhou dekádu existence. Cantus, Praha, roč. 22, č. 2, s. 6–7.  ISSN 1210-7956.
 • Dá sa byť celý život iba skladateľom? (Interview s moravským hudobným skladateľom Zdeňkom Pololáníkom). Kultúra, Bratislava, 2007, č. 16. Lze být celý život jen skladatelem? Psalterium, Praha, 2007, roč. 1, č. 6, s. 6–9. ISSN 1802-2774. Hlasy národa, Voices of the nation (Měsíčník české misie v Chicagu), USA-Chicago, 2008, č. 11.
 • Debut symfonické tvorby Giacoma Catalda ve Zlíně. Opus musicum, Brno, 2010, roč. 42, č. 4, s. 86–89. ISSN 0862-8505.
 • Dějiny varhan v kostele sv. Martina v Dambořicích. Zpravodaj obce Dambořice, Dambořice, 2008, podzim (č. 3), s. 12–16.
 • Děkanátní školení varhaníků ve Slavkově u Brna v pedagogické reflexi. Musicologica, Brno, 2012, roč. 1, říjen. ISSN 1805-370X.
 • Dvouletý kurz pro vzdělávání venkovských varhaníků při Státní a hudební konzervatoři v Brně (1929–1948) v historicko-edukačním kontextu. In Konzervatoř Brno. Sborník ke 100. výročí založení školy Leošem Janáčkem. Brno, 2019, s. 81–99. ISBN 978-80-7354-208-5.
 • Evžen Zámečník: Bitva u Slavkova aneb Souboj signálů 1805. Slavkovský zpravodaj, Slavkov u Brna, 2011, roč. 13, č. 8, s. 27.
 • F. Bachtík – S. Jiránek: Škola na varhany. Opus musicum, Brno, 2008, roč. 40, č. 3, s. 49–50. ISSN 0862-8505.
 • Farní Cyrilská Jednota v Klenovicích na Hané 1948–1951. Psalterium, Praha, 2014, roč. 8, č. 5, s. 4–6. ISSN 1802-2774.
 • Historie varhan v kostele sv. Jana Křtitele. Mimořádná příloha Zpravodaje Uhřic, Uhřice (okr. Hodonín), 2008, roč. 6, č. 3, s. 1–12.
 • Historie varhan v kostele sv. Kateřiny v Mutěnicích. Naše Mutěnice, 2010, č. 1 (velikonoční), s. 26–28.
 • Hudební kultura v Šaraticích. In Šaratice (1209–2011) 800 let + 2 roky navíc. Šaratice: Obec Šaratice, 2011. s. 63–68.
 • Hudební portrét Antonína Láníka. In Malé osobnosti veľkých dejín – veľké osobnosti malých dejín V. Príspevky k hudobnej regionalistike. Zborník príspevkov z muzikologickej konferencie Bratislava 28. – 29. novembra 2018. Bratislava: Slovenská muzikologická asociácia a Slovenské národné múzeum-Hudobné múzeum, 2019, s. 360–392. ISBN 978-80-8060-467-7.
 • Hudební skladatel, teoretik a pedagog Zdeněk Blažek (1905–1988). Psalterium, Praha, 2018, roč. 12, čís. 4, s. 7–12. ISSN 1802–2774.
 • Chorál je součástí mého života. Cantus, Praha, 2016, roč. 27, č. 1, s. 27–28. ISSN 1210-7956.
 • Kancionály brněnské diecéze jako muzikologický pramen. In Malé osobnosti veľkých dejín – veľké osobnosti malých dejín IV. Príspevky k hudobnej regionalistike. Bratislava: Slovenská muzikologická asociácia a Slovenské národné múzeum-Hudobné múzeum, 2018, s. 38–74. ISBN 978-80-8060-445-5
 • Kantiléna zpívala k poctě Františka Gregora Emmerta. Cantus, Praha, 2011, roč. 22, č. 1, s. 52–53.  ISSN 1210-7956.
 • Kantor a varhaník Josef Adam (1749–1822). Věstník Historicko-vlastivědného kroužku v Žarošicích, Žarošice, 2007, roč. 16, č. 16, s. 23–24.
 • Karel Bezdíček – zasloužilý reformátor církevní hudby v Prostějově. In Malé osobnosti veľkých dejín – veľké osobnosti malých dejín II. Príspevky k hudobnej regionalistike. Bratislava: Slovenská muzikologická asociácia a Slovenské národné múzeum-Hudobné múzeum, 2016, s. 104–121. ISBN 978-80-8060-391-5.
 • K profilu ředitele kůru a varhaníka v Brně-Zábrdovicích Zdeňka Hatiny. Malé osobnosti veľkých dejín – veľké osobnosti malých dejín III. Príspevky k hudobnej regionalistike, Bratislava: Slovenská muzikologická asociácia a Slovenské národné múzeum-Hudobné múzeum, 2017, s. 244–256. ISBN 978-80-8060-417-2
 • Malé ohlédnutí za dvousemestrálním pilotním kurzem celoživotního vzdělávání Úvod do kompozice. Občasník JAMU (Janáčkovy akademie múzických umění), Brno, 2007, č. 2, s. 14.
 • Musica sacra jubiluje. Psalterium, Praha, 2007, roč. 1, č. 6, s. 4–5. ISSN 1802-2774
 • Návštěva papeže Benedikta XVI. v Brně. Opus musicum, Brno, 2009, roč. 41, č. 5, s. 42–45. ISSN 0862-8505.
 • Njagul Tumangelov: violin. Harmonie, Praha, 2011, roč. 19, č. 11, s 58.  ISSN 1210-8081.
 • Profil hudebního skladatele Evžena Zámečníka. Musicologica, Brno, 2012, roč. 1, květen. ISSN 1805-370X.
 • Příspěvek k výchově varhaníků. Slavkovský zpravodaj, Slavkov u Brna, 2012, č. 9, s. 13.
 • Rozhovor s předním reprezentantem české muzikologie Jiřím Sehnalem. Psalterium, Praha, 2016, roč. 10, č. 1, s. 1–2, 4–5. ISSN 1802-2774.
 • Varhany v Brankovicích po restaurování opět znějí. Zpravodaj Musica sacra, Brno, 2018, roč. 26, č. 1, s. 19–23. ISSN 2336-5374.
 • Z historie Farní cyrilské jednoty ve Slavkově u Brna. Příspěvek k moravskému cecilianismu. Psalterium, Praha, 2013, roč. 7, č. 6, s. 4–6. ISSN 1802-2774.
 • Zdeněk Zouhar & Vít Zouhar – Milý příteli: Dopisy Bohuslava Martinů Zdeňku Zouharovi. Hudební rozhledy, Praha, 2009, roč. 62, č. 10, s. 57. ISSN 0018-6996.
 • Žarošická mše pastýřská v proměnách času. Věstník Historicko-vlastivědného kroužku v Žarošicích, Žarošice, 2008, roč. 17, č. 17, s. 29–33.
 • Žarošický chrámový sbor. Malovaný kraj (Národopisný a vlastivědný časopis Slovácka), Břeclav, 2004, roč. 40, č. 3, s. 31.  ISSN 0323-1542.
 • Život a dílo slavkovského regenschoriho Františka Toufara-France (1897–1942). In Malé osobnosti veľkých dejín – veľké osobnosti malých dejín. Príspevky k hudobnej regionalistike. Zborník príspevkov z muzikologickej konferencie Bratislava 12. – 13. Novembra 2014 venovaný PhDr. Ľube Ballovej, CSc. Bratislava: Slovenská muzikologická asociácia a Slovenské národné múzeum-Hudobné múzeum, 2015, s. 82–92. ISBN 978-80-8060-366-3.
 • 150 let Brněnského filharmonického sboru Beseda brněnská. Cantus, Praha, 2011, XXII, č. 1, s. 6–8. ISSN 1210-7956.

Odkazy

Reference

Literatura

 • Redakce (LSTIBŮRKOVÁ, Jana – ŠAŇKOVÁ, Petra). Rozhovor s varhaníky Olgou a Karolem Frydrychovými. Urbánek, Slavkov u Brna, 2012, roč. XV., č. 3, s. 16–19.
 • TESAŘ, Stanislav. Předmluva. Ordinarium, Rosice u Brna: Gloria, 2007, s. 5. ISBN 978-80-86760-29-2.
 • TROJAN, Jan. Tři duchovní zpěvy. Věstník Historicko-vlastivědného kroužku v Žarošicích, Žarošice, 2005, č. 14, s. 40.
 • VALIHRACH, Ladislav. Svět hudby ing. Karola Frydrycha aneb co by měli v Žarošicích vědět. Věstník Historicko-vlastivědného kroužku v Žarošicích, Žarošice, 2008, č. 17, s. 16.
 • VALIHRACH, Ladislav. 13. svatocecilské setkání varhaníků, zpěváků a hudebníků. Věstník Historicko-vlastivědného kroužku v Žarošicích, Žarošice, 2009, č. 18, 75–76.

Externí odkazy

 • Seznam děl v Souborném katalogu ČR, jejichž autorem nebo tématem je Karol Frydrych
The contents of this page are sourced from Wikipedia article on 23 Jun 2020. The contents are available under the CC BY-SA 4.0 license.
comments so far.
Comments
From our partners
Sponsored
Reference sources
References
https://www.5plus2.cz/?e=MD-BLANSKO&d=02.11.2018
http://www.ceskyhudebnislovnik.cz/slovnik/index.php?option=com_mdictionary&task=record.record_detail&id=1004481
https://worldcat.org/issn/1802%E2%80%932774
https://worldcat.org/issn/2336-5374
https://aleph.nkp.cz/F/?ccl_term=wau=xx0046680+or+wkw=xx0046680&func=find-c&local_base=skc
https://aleph.nkp.cz/F/?func=find-c&local_base=aut&ccl_term=ica=xx0046680
http://isni.org/0000000055980297
https://viaf.org/viaf/85594565/
arrow-left arrow-right instagram whatsapp myspace quora soundcloud spotify tumblr vk website youtube pandora tunein iheart itunes