Quantcast
peoplepill id: karmen-kenda-jez
KK
2 views today
2 views this week
Karmen Kenda-Jež

Karmen Kenda-Jež

Slovene linguist and translator
Karmen Kenda-Jež
The basics

Quick Facts

Intro Slovene linguist and translator
Is Linguist Translator
From Slovenia Socialist Federal Republic of Yugoslavia
Type Literature Social science
Gender female
Birth 26 August 1962, Novo Mesto, Slovenia
Age 58 years
Star sign Virgo
Awards
Prešeren Award for Students  
The details (from wikipedia)

Biography

Karmen Kenda-Jež [kármen kénda jéž-], slovenska jezikoslovka, * 26. avgust 1962, Novo mesto.

Življenje in delo

Maturirala je na gimnaziji v Novem mestu leta 1981 in diplomirala leta 1988 iz slovenskega jezika s književnostjo na Filozofski fakulteti v Ljubljani. V letih 1988–1992 je bila na isti fakulteti mlada raziskovalka, od leta 1994 pa dela v dialektološki sekciji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU v Ljubljani, ki jo kot višja znanstvena sodelavka od marca 2019 tudi vodi. Doktorirala je leta 2003 na Filozofski fakulteti v Ljubljani z nalogo Cerkljansko narečje: teoretični model dialektološkega raziskovanja na zgledu besedišča in glasoslovja. Na Fakulteti za humanistiko Univerze v Novi Gorici je v letih 2007–2018 kot docentka predavala sociolingvistiko.

Kot dialektologinja se ukvarja predvsem z zahodnimi slovenskimi narečji (največ s cerkljanskim) in z narečnim slovaropisjem. Slovenske dialektološke raziskave nadgrajuje in njihove metode posodablja z novimi teoretičnimi spoznanji in pristopi. Sodeluje pri projektu Slovenski lingvistični atlas, ki poteka na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Od leta 2007 vodi slovensko nacionalno komisijo pri Slovanskem lingvističnem atlasu (OLA).

Leta 1989 je dobila študentsko Prešernovo nagrado. Kot somentorica jezikovno-etnološke skupine je leta 1995 sodelovala na Alpskem mladinskem raziskovalnem taboru v Podbrdu. V letih 2003–2008 je sodelovala pri raziskavi slovenskega narečnega oblačilnega izrazja v Kanalski dolini v Italiji. Uredila je Dialektološke in jezikovnozgodovinske razprave Tineta Logarja, zapisala in uredila slovenska besedila v knjigi Tako so peli = Così cantavano, souredila publikacijo Ponovne objave člankov s kartami za Slovenski lingvistični atlas (do leta 2008) ter sodelovala pri ureditvi slovenskih besedil v knjigi Liliane Spinozzi Monai Glosar terskega narečja Jana Baudouina de Courtenayja. Od leta 2010 je članica uredniškega odbora revije Jezikoslovni zapiski.

Prevaja iz poljščine.

Dela

Prevajalstvo

  • Hanna Popowska-Taborska, Zgodnja zgodovina Slovanov v luči njihovega jezika, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2005 ().
  • Witold Gombrowicz, Kozmos, Ljubljana: Cankarjeva založba, 2007 () (prevod z Nikom Ježem).

Pomembnejše objave

  • Fonološki opis govora Ovčje vasi = Descrizione fonologica della parlata di Valbruna, v: Ovčja vas in njena slovenska govorica = Valbruna e la sua parlata slovena, ur. Nataša Komac – Vera Smole, Ukve: Slovensko kulturno središče Planika, Kanalska dolina – Ljubljana: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, 2005, 85–128 ().
  • Narečna besedila iz Ovčje vasi = Testi dialettali di Valbruna, v: Ovčja vas in njena slovenska govorica = Valbruna e la sua parlata slovena, ur. Nataša Komac – Vera Smole, Ukve: Slovensko kulturno središče Planika, Kanalska dolina – Ljubljana: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, 2005, 129–220 ().
  • S potno torbo v 21. stoletje?: k Slovarju zatolminskega govora [spremna beseda], v: Helena Čujec Stres, Slovar zatolminskega govora 1: A–O, Zatolmin: Stres inženiring, 2010, 5–10 ().
  • Fonetična transkripcija, v: Slovenski lingvistični atlas 1.1: človek (telo, bolezni, družina), ur. Jožica Škofic, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011, 27–30 (); aktualizirano v: Slovenski lingvistični atlas 2.1: kmetija, ur. Jožica Škofic, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016, 27–31 ().
  • Sistem SLOnar: povedne oznake slovenskih narečnih različkov (od narečne skupine do idiolekta), Jezikoslovni zapiski 20 (2014), št. 1, 145–173 () (s Petrom Weissom).
  • Govorjena besedila iz Lipalje vasi, v: Robert Grošelj idr., Lipalja vas in njena slovenska govorica, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016 (Linguistica et philologica 34), 19–90 () (s sodelovanjem Roberta Grošlja in Vere Smole).
  • Jan Niecisław Baudouin de Courtenay: pogled v slovenski jezik skozi prizmo jezika, v: Pogled od zunaj na slovenski jezik, prostor in kulturo: v zgodovinski perspektivi, ur. Neža Zajc, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2017 (Življenja in dela 14), 111–128 ().

Zunanje povezave

The contents of this page are sourced from Wikipedia article on 25 Jun 2020. The contents are available under the CC BY-SA 4.0 license.
comments so far.
Comments
From our partners
Sponsored
Reference sources
References
https://plus.cobiss.si/opac7/bib/62473472
http://bos.zrc-sazu.si/c/Dial/Kenda_Jez/Kenda-Jez%202007%20--%20Shranli%20smo%20jih%20v%20bancah.pdf
https://plus.cobiss.si/opac7/bib/3099372
https://plus.cobiss.si/opac7/bib/278904576
https://fran.si/iskanje?FilteredDictionaryIds=210&View=1&Query=*
https://plus.cobiss.si/opac7/bib/3978988
https://plus.cobiss.si/opac7/bib/245865472
http://bos.zrc-sazu.si/c/Dial/Ponovne_SLA/P/index.html
https://plus.cobiss.si/opac7/bib/250103808
http://bos.zrc-sazu.si/c/Dial/JanBaudouindeCourtenay/Liliana%20Spinozzi%20Monai%202009%20--%20Il%20Glossario%20del%20dialetto%20del%20Torre%20di%20Jan%20Baudouin%20de%20Courtenay.pdf
http://bos.zrc-sazu.si/c/Dial/JanBaudouindeCourtenay/LSM_CD/APERT.htm
https://plus.cobiss.si/opac7/bib/30409517
http://sla.zrc-sazu.si/#v
https://plus.cobiss.si/opac7/bib/259889664
https://plus.cobiss.si/opac7/bib/283226112
https://plus.cobiss.si/opac7/bib/222365696
arrow-left arrow-right instagram whatsapp myspace quora soundcloud spotify tumblr vk website youtube pandora tunein iheart itunes