Quantcast
peoplepill id: karel-sladek
KS
1 views today
1 views this week
Karel Sládek

Karel Sládek

Czech philosopher and theologist
Karel Sládek
The basics

Quick Facts

Intro Czech philosopher and theologist
Is Religious scholar Theologian
From Czech Republic
Type Religion
Gender male
Birth 23 May 1973, Chrudim, Czech Republic
Age 47 years
Star sign Gemini
Peoplepill ID karel-sladek
The details (from wikipedia)

Biography

Karel Sládek (* 23. května 1973, Chrudim) je český včelař, přírodovědec a teolog.

Život

Vystudoval fyzickou geografii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze, následně filosofii a teologii na Filosofické fakultě a Teologické fakultě Papežské univerzity Urbaniána v Římě. Doktorské studium absolvoval na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze obhajobou disertační práce s názvem Vladimír Solovjov: mystik a prorok. Habilitoval se z katolické teologie na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde obhájil habilitační práci s názvem Nikolaj Losskij: obhájce mystické intuice.

Od roku 2013 působí jako odborný asistent spirituální teologie se zaměřením na východní teologii na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Je jedním ze zakladatelů Centra Pro Oriente Christiano při Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Je vedoucím Centra pro aplikovanou etiku, kde je zodpovědným za sekci environmentální etika. Garantuje obor Aplikovaná etika na téže fakultě.

Pedagogická činnost zahrnuje přednášky ze spirituální teologie, východního křesťanství a environmentální etiky.

Je vyučeným včelařem a členem Pracovní společnosti nástavkových včelařů CZ a Mendelovy společnosti pro včelařský výzkum, z.s. Dále je členem CZ-IALE: České společnosti pro krajinnou ekologii.

Dílo

Odborné monografie v českém jazyce

 • Ekologická spiritualita a etika Praha 2019
 • Budoucnost lidí z planety Země Jablonec nad Nisou 2017
 • Na cestě s Jackem Kerouacem Jablonec nad Nisou 2016
 • Včela chrudimská Červený Kostelec 2015
 • Ruská menšina a česká společnost Ostrava 2014
 • Mystická teologie východoslovanských křesťanů Červený Kostelec 2010.
 • Ruská diaspora v České republice Červený Kostelec 2010
 • Vladimír Solovjov: mystik a prorok Velehrad 2009

Kolektivní monografie

 • Karel Sládek, Viliam Kopecký, Spiritualita a psychosomatika, Červený Kostelec 2017
 • Karel Sládek a kol., Krása spasí svět, Červený Kostelec 2016
 • Karel Sládek, Evžen Báchor, Včelí úly Praha 2016
 • Květoslav Čermák, Karel Sládek a kol. Ekologie chovu včel, Červený Kostelec 2016.
 • Karel Sládek a kol., O Filokalii, Červený Kostelec 2014
 • Karel Sládek a kol., Řeckokatolická církev v českých zemích, Červený Kostelec 2014
 • Karel Sládek a kol., Křesťanství a islám v liberálním státu, Červený Kostelec 2012
 • Karel Sládek a kol., Monoteistická náboženství a stát. Červený Kostelec 2009

Cizojazyčné kapitoly v monografiích a odborné články

 • A Theological Reflection on the Face of God in Iconography, in Mireia Ryšková (ed.). Seeking God´s Face. Praha 2018, s. 127-136.
 • Distorted Transcendence: Vladimir Solovyov and the Mystical Struggle, in Mireia Ryšková (ed. Seeking God´s Face. Praha 2018, s. 305-315.
 • Future Ethical Challenges as Portrayed in Science Fiction Films, Komunikacie 1a (2018), s. 27-31.
 • Baroque character of Czech landscape in spiritual reflection, in Lucyna Rotter, Andrzej Giza (edds.). Krajobraz i dziedzictwo kulturowe Europy. Sacrum-profanum. Krakow: Avalon, 2017, s. 469-478.
 • Spiritual development of Personality according to Nikolai Lossky, Studia Sandomierskie. Teologia-Filozofia-Historia 24 (2017), s. 163-170.
 • Sophiology as a theological discipline according to Solovyov, Bulgakov and Florensky, in Bogoslovni vestnik. Theological Quarterly 1 (2017), s. 109-116.
 • Different views on ‘Dispute over Sofia’ by Nikolay and Vladimir Lossky, in Michal Valčo, P. Kónya (ed.). Ethical Aspect of Contemporary Scientific Research. Lubljana 2017, s. 313-321.
 • Ecumenical rebirth of Vladimir Solovyov after meeting with Bishop Strossmayer, in Diacovensia 2/2016, s. 321-329.
 • Ecumenism of Russian intellectuals in the late 19th and early 20th century, in ET studies 7 (2016) 2, s. 329-339.
 • The symbols of Mercy of God the Father in Western paintings and Eastern Icons, in Józef Marecki, Lucyna Rotter (ed.). Misericordia Domini. Kraków 2016, s. 275-283.
 • Mysticism in the works of Leo Tolstoy and Friedrich Nietzsche according to Solovyov, in Stanislaw Sorys, Daniel Slivka (ed.). Rola religii w zglobalizowanym swiecie, Kraków 2016, s. 103-113.
 • Paths to Theo-Humanity in the Work of Russian Thinkers of the 19th and 20th Century, in AUC Theologica 1 (2014), s. 115-132.
 • Философско-богословские размышления о красоте в работах Николая Лосского, in Богословие красоты. Moskva: BBI, 2013, s. 199-208.
 • Mystical Harmony of Nikolaj Losskij with Vladimír Hoppe, in E-Theologos [online], s. 173-179.
 • The view of creation through the eyes of Vladimir Solovyov and Nikolai Lossky, in European Journal of Science and Theology, June 2010, Vol.6, No.2, s. 13-19.
 • Mysticism  of the „Light“ in the Context of Hesychastic Prayer, in Roczniki teologiczno-pastoralne 3, Limanowa 2009, s. 18-24.

Články v českém jazyce v odborných periodicích

 • Městské včelaření v České republice, Životné prostredie 2 (2018), s. 99-101.
 • Ekologický, estetický a posvátný rozměr krajiny, in Natural science, volume XLIII, 2016, Prešov 2016, s. 203-216.
 • Symbolika včely v hagiografických vyprávěních, in Peter Tirpak, Peter Borza (ed.). Znak, symbol a rituál v dokumentech a listinách. Prešov 2016, s. 118-124.
 • Chudí v „zelené encyklice“ Laudato si papeže Františka, in MKR Communio 4 (2015), s. 75-87.
 • Teologická etika vybraných ruských pravoslavných myslitelů, in AUC Theologica 1/2010, s. 135-146.
 • Spiritualita svátosti manželství v byzantském ritu, in Communio 2/2010, s. 102-118.
 • Kerygmatická církev ve vzpomínkách Nikolaje Losského, in Studijní texty ze spirituální teologie IV. Duchovní život a kerygma, Velehrad 2010, s. 69-78.
 • Hesychastická „modlitba srdce“ ruského Poutníka v české reflexi, in Parrézia 2-3/2008-2009, s. 117-133.
 • Raný Solovjov a jeho náboženské hledání, in Kulturní, duchovní a etnické kořeny Ruska - portréty, Praha: Russia Altera, 2009, s. 231-256.
 • Misie Cyrila a Metoděje v religionisticko-spirituálním významu, in Význam cyrilometodějství pro integraci slovanských národů do evropských struktur, Praha 2009, s. 3-14.
 • Rubljova Ikona Trojice v kontextu spirituální teologie, in Akord, listopad 2009, s. 132-139.
 • Starčestvo – duchovní otcovství na Rusi, in Communio 4/2009, s. 586-600.
 • Lectio divina – pramen křesťanské spirituality, in Teologické texty 2009, č. 2, Ročník 20, s. 100-102.
 • Křesťanská a buddhistická spiritualita – dialog v jinakosti, in Studia Theologica, 1/2009, s. 70-79.
 • Židovská otázka v pojetí Vladimíra Solovjova, in Universum, 1/2009, s. 44-46.
 • Svátostné kněžství Sergeje Bulgakova „podle řádu Melchisedechova“, in Communio, 2/2009, s. 152-162.
 • Pavel Jevdokimov: jeho život a dílo, in Theologos, 2/2008, s. 74-86.
 • Dva učedníci do Emauz: katolická a pravoslavná církev, in Dialog Evropa XXI, 3-4/2008, s. 42-46.
 • Východiska pro (nejen) křesťanskou mystiku, in Teologické texty 2008, č. 2, Ročník 19, s. 20-22.
 • Katolicko-pravoslavný dialog ve "světle" dokumentu z Ravenny, in Teologické texty 2008, č. 3, Ročník 19, s. 90.
 • Ruská idea krásy, jež spasí svět, in Communio, 4/2008, s. 401-405.
 • "Táborské světlo" v mystice východního křesťanství, in Communio, 2/2008, s. 163-172.
 • Duchovní evoluce člověka u Nikolaje Losského, in Teologické texty 2007, č. 3, Ročník 18, s. 141-143.
 • Solovjovovská bádání v českém prostředí, in Studia Theologica 29/2007, s. 31-47.
 • N.O. Losskij a Československo, in Studia Theologica 23/2006, s. 45-61.
 • Sofiologie a Vladimír Solovjov, in Teologické texty 2006, č. 3, Ročník 17, s. 145-147.
 • Sublimace erotu v mystice Věčného Ženství u Vladimíra Solovjova, in Kulturní, duchovní a etnické kořeny Ruska: vlivy a souvislosti, Praha: Russia Altera, 2006, s. 173-185.
 • Teologická symbolika ikonopisectví, in Akord, Revue pro literaturu, umění a život, Říjen, 2006, s. 410-417.
 • Kosmické aspekty svátostí v pojetí V. Solovjova, in Teologické texty 2005, č. 4, Ročník 16, s. 144-146.
 • Pohled na teorii evoluce očima Vladimíra Solovjova, in Theologická revue, 2/2005, Ročník 76, s. 180-187.

Odkazy

Externí odkazy

The contents of this page are sourced from Wikipedia article on 23 Jun 2020. The contents are available under the CC BY-SA 4.0 license.
comments so far.
Comments
From our partners
Sponsored
Reference sources
References
https://tools.wmflabs.org/blahma/noportrait.php?Karel_Sl%C3%A1dek
https://aleph.nkp.cz/F/?ccl_term=wau=jx20081211033+or+wkw=jx20081211033&func=find-c&local_base=skc
https://www.obalkyknih.cz/view_auth?auth_id=jx20081211033
http://www.cuni.cz/KTF-558.html
http://www.slaviste.cz/index.php?page=detail&id=449-sladek-karel-thlic-mgr--thd
https://aleph.nkp.cz/F/?func=find-c&local_base=aut&ccl_term=ica=jx20081211033
http://isni.org/0000000107377706
http://id.loc.gov/authorities/no2009151319
https://viaf.org/viaf/84439013/
http://www.worldcat.org/identities/lccn-no2009151319
arrow-left arrow-right instagram whatsapp myspace quora soundcloud spotify tumblr vk website youtube pandora tunein iheart itunes