Quantcast
peoplepill id: josef-kubalik
JK
1 views today
1 views this week
Josef Kubalík

Josef Kubalík

Czech professor, religionist, theologist, university educator and roman catholic priest
Josef Kubalík
The basics

Quick Facts

Intro Czech professor, religionist, theologist, university educator and roman catholic priest
Was Educator Writer
From Czech Republic
Type Academia Literature
Gender male
Birth 26 June 1911, Vrhaveč, Czech Republic
Death 5 May 1993, Prague, Czech Republic (aged 81 years)
Star sign Cancer
Education
Charles University
The details (from wikipedia)

Biography

Josef Kubalík (26. června 1911 Vrhaveč – 5. května 1993 Praha) byl český katolický kněz, vysokoškolský pedagog, teolog, filosof a religionista.

Život

Středoškolské vzdělání, které zakončil maturitou v roce 1929, získal na státním reálném gymnáziu v Klatovech. Dále pokračoval studiem teologie na bohoslovecké fakultě Karlovy univerzity v Praze, kterou zakončil v roce 1934. V témže roce byl vysvěcen na kněze. Ve studiu pokračoval získal na téže fakultě doktorát teologie po předložení disertační práce s názvem De regno Dei in Vetere et Novo testamento. Byl promován 27. října 1938 a začal působit jako středoškolský profesor. V letech 1942-1945 přenášel na Arcidiecézním bohosloveckém učilišti pražském. Po skončení II. světové války získal stipendijní studium základního bohosloví na Institut Catholique v Paříži a srovnávací vědy náboženské na École des Hautes Études tamtéž. Dále studoval v Římě na Papežské Gregoriánské univerzitě a Papežské univerzitě sv. Tomáše Akvinského zvané také Angelicum. Na bohoslovecké fakultě Karlovy univerzity v Praze začal přednášet jako suplent základního bohosloví od 1. června 1946. Zde také 16. května 1947 měl habilitaci pro obor základní bohosloví a po předložení práce s názvem České křesťanství. Církev Kristova a jiné náboženské společnosti v naší vlasti. se stal soukromým docentem. Dne 11. listopadu 1949 byl navržen na mimořádného profesora základního bohosloví, ke však jmenování nedošlo. 2. října 1950 byl ustanoven státním docentem základní teologie na Římskokatolické Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Praze s účinností od 1. září 1950 a vedoucím katedry křesťanské filosofie a základního bohosloví. 30. ledna 1951 byl jmenován profesorem základního bohosloví s účinností od 1. ledna 1951. Dne 16. února 1952 byl jmenován katedrovým profesorem s účinností od 1. ledna 1952. Jeho akademické působení bylo ukončeno 30. června 1976, kdy odešel do důchodu. V akademickém roce 1976–1977 v rámci tzv. "čestného roku" vyučoval jako lektor srovnávací vědy náboženské. Od 1. října 1990 až do smrti byl profesorem religionistiky na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Zemřel 5. května 1993 v Praze.

Bibliografie

 • České křesťanství. Církev Kristova a jiné náboženské společnosti v naší vlasti, Praha: Bohuslav Rupp 1947. 240 s.
 • Dějiny náboženství, Praha: Univerzita Karlova 1991. 150 s. (předchozí vydání: Praha: Ústřední církevní nakladatelství 1955; Praha: Ústřední církevní nakladatelství 1962; Praha: Ústřední církevní nakladatelství 1963; Praha: Ústřední církevní nakladatelství 1982; Praha: Ústřední církevní nakladatelství 1984; Praha: Ústřední církevní nakladatelství 1988)
 • Ekumenická teologie. Aby všichni jedno byli, Litoměřice: Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta 1964. 89 s.
 • Hovory o víře, 2., rozš. vyd., Brno: Tisk 1991. 164 s. (předchozí vydání formou skript a knih: Praha: Ústřední církevní nakladatelství 1974; Praha: Ústřední církevní nakladatelství 1984; Praha: Ústřední církevní nakladatelství 1986; Praha: Ústřední církevní nakladatelství 1988)
 • Hovory o životě křesťana, Litoměřice: Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta 1975. 95 s.
 • Ježíš, světlo národů, Praha: Vydáno vl. nákl. 1993. 105 s. (předchozí vydání: Praha: Ústřední církevní nakladatelství 1989)
 • Ježíš z Nazareta, 2. vyd., Praha: Ústřední církevní nakladatelství 1984. 67 s. (předchozí vydání: Praha: Ústřední církevní nakladatelství 1976)
 • Křesťanské církve v naší vlasti, Praha: Univ. Karlova 1991. 171 s. (předchozí vydání: Praha: Ústřední církevní nakladatelství 1978; Praha: Ústřední církevní nakladatelství 1983; Praha: Ústřední církevní nakladatelství 1987)
 • Nekatolíci v Čechách a na Moravě, Fryštát: Kultura 1947. 121 s.
 • Papežská neomylnost a její ohlasy v zemích slovanských, zvláště českých. V Praze: Universum 1947. 170 s.
 • Theologia fundamentalis, Díl 1., O božím zjevení, 6. vyd., Praha: Karolinum 1991. 163 s. (zjištěná předchozí vydání: Praha: Česká katolická Charita, [1951]; Praha: Česká katolická Charita, [1952]; Praha: Ústřední církevní nakladatelství 1960; Praha: Ústřední církevní nakladatelství 1966; Praha: Ústřední církevní nakladatelství 1972; Praha: Ústřední církevní nakladatelství 1979; Praha: Ústřední církevní nakladatelství 1983)
 • Theologia fundamentalis, Díl 2., O církvi, 6. vyd., Praha: Karolinum 1991. 180 s. (zjištěná předchozí vydání: Praha: Česká katolická Charita, [1951]; Praha: Česká katolická Charita, [1952]; Litoměřice: Římskokatolická Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta 1968; Praha: Ústřední církevní nakladatelství 1968; Litoměřice: Římskokatolická Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta 1971; Praha: Ústřední církevní nakladatelství 1979; Praha: Ústřední církevní nakladatelství 1983)
 • Základní bohosloví I, Litoměřice: Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta 1969. 12 s.
 • Základní bohosloví II, Ježíš Kristus, Litoměřice: Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta 1969. 63 s.
 • Základní bohosloví III, O církvi – Eklesiologie, Litoměřice: Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta 1969. 35 s.
 • Zápas o pojetí církve, Praha: Zvon 1992. 153 s. (předchozí vydání: Praha: Ústřední církevní nakladatelství 1987)

Časopisecké studie, zejména: Časopis katolického duchovenstva, Duchovní pastýř. Příspěvky ve sbornících.

Odkazy

Literatura

 • HANUŠ Jiří, Malý slovník osobností českého katolicismu 20. století s antologií textů, Brno 2005, s. 79.
 • KADLEC Jaroslav, „Profesor Kubalík slaví osmdesátiny“, in Katolický týdeník 25 (1991) 3.
 • NOVOTNÝ Vojtěch, Katolická teologická fakulta 1939-1990. Prolegomena k dějinám české katolické teologie druhé poloviny 20. století, Praha: Karolinum, 2007
 • Osobnosti - Česko : Ottův slovník. Praha: Ottovo nakladatelství, 2008. 823 s. ISBN 978-80-7360-796-8. S. 379. 
 • ŠTAMPACH Ivan, „Profesor ThDr. Josef Kubalík“, in Teologické texty 6 (1993) 215
 • ŠTAMPACH Ivan, „Kubalík, Josef: Dějiny náboženství“, in Teologické texty 2 (1990) 76–77
 • TOMEŠ, Josef, a kol. Český biografický slovník XX. století : II. díl : K–P. Praha ; Litomyšl: Paseka ; Petr Meissner, 1999. 649 s. ISBN 80-7185-246-5. S. 202. 

Související články

 • Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta
 • Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Externí odkazy

The contents of this page are sourced from Wikipedia article on 23 Jun 2020. The contents are available under the CC BY-SA 4.0 license.
comments so far.
Comments
From our partners
Sponsored
Reference sources
References
https://aleph.nkp.cz/F/?ccl_term=wau=jk01070249+or+wkw=jk01070249&func=find-c&local_base=skc
http://www.cdct.cz/old/prosopografie.php?osoba=S3ViYWzDrWs7Sm9zZWYgKDE5MTHigJMxOTkzKQ%3D%3D
https://aleph.nkp.cz/F/?func=find-c&local_base=aut&ccl_term=ica=jk01070249
http://isni.org/0000000061467780
http://id.loc.gov/authorities/n85193755
https://viaf.org/viaf/30977615/
http://www.worldcat.org/identities/lccn-n85193755
arrow-left arrow-right instagram whatsapp myspace quora soundcloud spotify tumblr vk website youtube pandora tunein iheart itunes