Quantcast
peoplepill id: josef-alexandr-dundr
JAD
1 views today
1 views this week
Josef Alexandr Dundr

Josef Alexandr Dundr

Czech linguist and writer
Josef Alexandr Dundr
The basics

Quick Facts

Intro Czech linguist and writer
Was Writer
From Czech Republic
Type Literature
Gender male
Birth 1 April 1802, Nové Strašecí, Czech Republic
Death 14 September 1874, Nové Strašecí, Czech Republic (aged 72 years)
Star sign Aries
Peoplepill ID josef-alexandr-dundr
The details

Biography

Josef Alexandr Dundr, psán též Dunder (1. dubna 1802 Nové Strašecí – 14. září 1874 Nové Strašecí), byl český učitel, vlastenec a podivín, skriptor Národního muzea v Praze.

Biografie

Byl podučitelem na škole u sv. Františka v Praze, listovním v Blovicích, od roku 1842 příručním v knihovně Národního musea. Byl bratrem Václava Jiřího Dundra. Proslul například svými, lingvisticky a historiograficky nekvalifikovanými, návrhy na počeštění německých názvů obcí (odhadování „původních“ českých názvů) v duchu českého národního obrození, jazykového purismu a brusičství a lidové toponomastiky. Roku 1863 věnoval všechno své jmění, tedy 500 zlatých, Matici české a stal se jejím členem. Jeho jméno zpopularizoval Karel Havlíček Borovský, který jej parodoval. Ve svých toponomastických návrzích byl Dunder inspirován například seznamem obcí v papežské potvrzovací listině z 23. května 1273, ale i mnoha svéráznými představami o původu a významu názvů sídel. Jaroslav Šonka se domníval, že Dundr byl tím, kdo zhotovil pergamenové proužky s překladem Libušina proroctví, údajně ze 14. století, a nastražil je na Václava Hanku, který je našel v hřbetu knihy roku 1849. Poté, co Pavel Josef Šafařík vyslovil podezření, že jde o falsa, pergameny se ztratily a později byly objeveny v Dundrově pozůstalosti.

Dílo

 • Průwodce po Čechách, neb, Poznamenánj měst, městeček a městisů w králowstwj českém : s připogenim starožitných zastaralých českých, též obwyklých německých a latinských gmen (…) k zwlásstnjmu prospěchu a potřebě wssem putugjcjm (wandrownjm) řemeslnjkům, 1822, Praha, Josefa Vetterlowá z Wildenbrunnu
 • Wyprawowánj O wssech wěcech na zemi, a zwlásstě gegich užitku a potřebě : dárek pro pilně giž sskole odrostalé ginochy (mládence); čili skrowničké pogednánj O přjrodopisu, 1823, Praha, Jozefa wdowa Fetterlowá z Wildenbrunnu
 • Dárek dobrým Djtkám, neb, Krásné Powjdačky a Poučugjcý Rozpráwky. Částka prwnj, 1823, Praha, Somrowská knihtiskárna
 • Zeměpis Králowstwj Českého, w němž se nacházj: Gak toto králowstwj zrostlo, 1823, Praha, Antonjn Kronberger
 • Ponawrženj o stawu a řádech Duchowenstwa w Čechách : z ohledu stawopisu wůbec. Čásť prwnj, 1824, Praha
 • Pastýřská domácj kniha, čili, Nawrženj, gakby se mohl dobytek howězj w Čechách a Morawě zwelebiti, a gak ho lze řádně chowati, Praha a Hradec Králové, 1843, tiskem a nákladem Jana H. Pospjssila
 • Králowstwí České statisticky-polohopisně popsané. Díl 1, Kraj plzeňský, 1845, Praha, tiskem Karla Wilíma Medaua a společ. (další díly již nevyšly)
 • Vzorná cvičení k rychlému a snadničkému naučení se řeči německé : z obecného užívání vzatá pro mládež českou, 1852, Praha, K. V. Medau
 • Čtení učitele českého jazyka na technických školách o promyslu a industrii v Čechách, vlastním nákladem, tisk Antonín Renn, Praha, 1859,
 • Buchlov hrad, s vytknutím míst, v nichž památka svatých Cyrilla a Methoděje se zachovala v markrabství Moravském blíž Velehradu, slavného sídla markrabí a biskupů moravských v kraji hradišťském, vydal Antonín Renn, Praha, 1862, 51 stran

Spolupráce:

 • František Doucha: Knihopisný slovník česko-slovenský, aneb, Seznam kněh, drobných spisův, map a hudebných věcí, vyšlých v jazyku národa česko-slovenského od roku 1774 až do nejnovější doby / co rukověť přátelům literatury, zároveň co dodatek k Jungmannově "Historii literatury české", Praha, 1865

Překladová díla:

 • Johann Nepomuk Oettl: Wjtek, wčelař a spolu aulař, nebo, Potěssitedlná naučenj pro wssechny ty, kteřj wčely chowagj nebo chowati mohau, zwlásstě pro sprosté české hospodáře, 1843, Praha, C. k. wlast. hosp. společnost w králowstwj českém

Reference

Literatura

 • Ottův slovník naučný: illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. 8. díl. V Praze: J. Otto, 1894. 1039 s. cnb000277218. S. 187. Dostupné online

Externí odkazy

The contents of this page are sourced from Wikipedia article on 23 Jun 2020. The contents are available under the CC BY-SA 4.0 license.
comments so far.
Comments
From our partners
Sponsored
Reference sources
References
http://ebadatelna.soapraha.cz/d/10266/74
http://ebadatelna.soapraha.cz/d/10305/53
http://www.hamelika.cz/OSTATNI/marincany.htm
http://kix.fsv.cvut.cz/~gagan/jag/rukopisy/kdojekdo/kdojekdo.htm
https://web.archive.org/web/20090607001356/http://kix.fsv.cvut.cz/~gagan/jag/rukopisy/kdojekdo/kdojekdo.htm
http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/cs/pruvodce-po-fondech-la-seznamy.php?id=300&sk=d
https://aleph.nkp.cz/F/?ccl_term=wau=jk01023318+or+wkw=jk01023318&func=find-c&local_base=skc
https://tools.wmflabs.org/blahma/noportrait.php?Josef_Alexandr_Dundr
http://archive.org/stream/ottvslovnknauni48ottogoog#page/n208/mode/1up
https://aleph.nkp.cz/F/?func=find-c&local_base=aut&ccl_term=ica=jk01023318
http://d-nb.info/gnd/1068250410
arrow-left arrow-right instagram whatsapp myspace quora soundcloud spotify tumblr vk website youtube pandora tunein iheart itunes