Quantcast
peoplepill id: jiri-sozansky
JS
2 views today
1 views this week
Jiří Sozanský

Jiří Sozanský Czech graphic, painter, sculptor and artist

Czech graphic, painter, sculptor and artist
The basics
Quick Facts
Intro Czech graphic, painter, sculptor and artist
A.K.A. Jiři Sozanský, Jiri Sozansky
Is Artist Sculptor Painter
From Czech Republic
Type Arts
Gender male
Birth 27 April 1946
Age: 73 years
The details
Biography

Jiří Sozanský (* 27. června 1946 v Praze) je český sochař, malíř, grafik, tvůrce multimediálních projektů a environmentů.

Život

V letech 1960 -1963 se vyučil zedníkem a do roku 1967 jako zedník pracoval. V letech 1967 - 1973 studoval na Akademii výtvarných umění v Praze (ateliér prof. Františka Jiroudka). Od roku 1973 se věnuje malbě, kresbě, grafice, plastice, instalacím, environmentům a filmovým dokumentům. Je členem SVU Mánes a SČUG Hollar.

Spolu s prof. Jiřím T. Kotalíkem a svojí ženou PhDr. Olgou Sozanskou založil v roce 1992 občanské sdružení Symposion , které realizuje projekty navazující na jeho neoficiální aktivity ze sedmdesátých a konce osmdesátých let dvacátého století. Činnost Symposionu je podle jeho vyjádření zaměřená výhradně na nekomerční projekty s širším civilizačním dosahem a zahrnuje několik desítek domácích i mezinárodních projektů.

Stipendia, ocenění, granty

 • 1971 Cena 17. listopadu, Akademie výtvarných umění v Praze
 • 1988 Stipendium Jackson-Pollock Krasner Foundation New York
 • 1995 Grant Nadace Open Society Fund Praha
 • 1995 Čestné uznání International Peace Centre, Sarajevo
 • 2007 Medaile za dlouholetou spolupráci s Památníkem Terezín
 • 2016 Rytíř české kultury, cena ministra kultury

Dílo

Jiří Sozanský, Skelet (detail), bronz, 2008
Jiří Sozanský, Štvanice (fotokoláž, tuš, akryl) 90 x 150 cm, 2010
Jiří Sozanský, Z cyklu Viselci (kresba, akryl) 160 x 240 cm, 2013-2014
Jiří Sozanský, Popraviště (fotokoláž), 50 x 130 cm, 2014
Jiří Sozanský, Pranýře (kresba, tužka, akryl) 140 x 240 cm, 2014
Jiří Sozanský, Skelet (olej) 200 x 300 cm, 2010
Jiří Sozanský, Skelet (kresba, tužka, akryl) 160 x 240 cm, 2012
Jiří Sozanský, Skelet (olej)210 x 340 cm, 2013

"Jiří Sozanský patří mezi ty umělce, jejichž dílo bezprostředně rezonuje pulsem doby, v níž žijí. Vstoupil na českou uměleckou scénu v polovině 70. let, v době vrcholící normalizace a tvůrčí nesvobody. Celou svou uměleckou tvorbou se angažoval proti všem formám násilí, zvůle a ideologického diktátu, pošlapávajícího lidská práva a důstojnost člověka.

Je znám jako nekonformní umělec a člověk vyhraněných názorů a postojů, vyjadřující se prostřednictvím rozsáhlých multimediálních projektů vázaných ke konkrétnímu místu. Svými aktivitami v neobvyklých místech a prostorách oživoval utlumenou výtvarnou scénu 70. let. Jeho akce promlouvaly ke svědomí „normalizující se" společnosti i za cenu nemalého osobního rizika.

Zajímá ho člověk v mezních situacích, jeho niterné rozpoložení a vnější reakce směrem k lidské komunitě. Jeho obrazy, kresby, plastiky, objekty, instalace, environmenty i performance reagují na konkrétní prostředí a společenskou situaci v poloze naléhavého varovného mementa. Takové byly jeho akce v Terezíně, Mostě, Vysočanech či Veletržním paláci, na něž logicky navázaly projekty realizované po roce 1990 ve valdické věznici a v bývalém jezuitském kostele v Litoměřicích i řada akcí reflektujících válečné utrpení obyvatel Sarajeva, prezentovaných v Čechách a v Bosně a Hercegovině.

Patří mezi umělce, kteří pojímají odpovědně svoji roli v pojetí umění jako osobní výpovědi o světě kolem nás. To je nepochybně i důvodem pro to, že opakovaně a naléhavě nastoluje aktuální a ne příliš populární téma, které ve své umělecké reflexi zároveň zrcadlí stav a směřování naší civilizace." (J. T. Kotalík: z katalogu výstavy " Sutiny - plastiky grafiky obrazy koláže " Obecní dům, Praha 2009)

Grafické cykly

Suterén, Job, Poutník, Zápas, Z prachu a popele

Cykly kreseb a maleb

Organismus města, Dny a roky mojí matky, Anatomie průmyslové krajiny, Tělo, Na okraji města, Kůže, Incident, Útěky, Bojiště, Pád, Metropolis, Viselci

Videoprojekty

Únik (Most 82), Přežít, Tam a zpět, Masakrování, Lidská dvojice, Dům č.50 – člověk JOB

Tematické environmentální projekty, instalace, výtvarné projekty

Proces, Únik, Panika, Dům č. 50 ( Individuální stravování, Rodinná psychoterapie, Rekonvalescenti, Ložnice, Atributy lásky, Zrcadlo samoty, Návštěvníci, Incident, Velké prádlo), Pevnost (Terezín), Kontejnery, Uzavřeno, Zpráva ze 3.oddělení, Pocta Janu Zahradníčkovi, Karlín zóna A, Z prachu a popele, Sevřeni v branách, Den dvacátý sedmý, Skelety, 1984 - Rok Orwella, Mezní situace

Výstavy

Autorské (výběr)

 • 1976 Jiří Sozanský, Památník Terezín
 • 1985 Jiří Sozanský: Kresby, Oblastní galerie v Liberci
 • 1986 Jiří Sozanský, Galerie Opatov, Praha
 • 1986 Jiří Sozanský: Kresby, Galerie Na bidýlku, Brno
 • 1987 Jiří Sozanský: Kresby, Dům kultury ROH, Malá scéna, České Budějovice
 • 1987 Jiří Sozanský: Dům číslo 50, Galerie 55, Kladno
 • 1988 Jiří Sozanský: Grafické cykly, Mikrobiologický ústav ČSAV, Praha
 • 1989 Jiří Sozanský: 1970 - 1989, Lidový dům, Praha
 • 1990 Jiří sozanský: Zpráva ze 3. oddělení, Věznice Valdice
 • 1991 Jiří Sozanský: Obrazy, Galerie Nová síň, Praha
 • 1991 Jiří Sozanský: Kresby, Galerie Litera, Praha
 • 1999 Jiří Sozanský: K pramenům inspirace / Toward the sources of inspiration, E galerie, Žirovnice, Šternberský palác, Praha
 • 1999 Jiří Sozanský: Drawings, gouaches, prints / Kresby, kvaše, grafika, Galerie Millennium, Praha
 • 1999 Jiří Sozanský: Téma Bible, Galerie Litera, Praha
 • 2001 Jiří Sozanský: Kámen a kost / The Stone and Bone, Symposion, Praha
 • 2001 Jiří Sozanský: Kresby a grafika / Drawings & prints, Galerie Millennium, Praha
 • 2001 Jiří Sozanský: Pocta Janu Zahradníčkovi, Galerie Hollar, Praha
 • 2005 Jiří Sozanský: Téma Job, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích
 • 2005 Jiří Sozanský: Z prachu a popele - koláže, grafiky, Staroměstská radnice, Křížová chodba, Praha
 • 2006 Jiří Sozanský: Grafika, Galerie Magna, Ostrava
 • 2009 Jiří Sozanský: Outsideři, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk
 • 2009 Jiří Sozanský: Sutiny, Obecní dům, Praha
 • 2009 Jiří Sozanský, Muzeum policie České republiky, Praha
 • 2010 Jiří Sozanský: Skelety, Museum Kampa, Praha
 • 2010 Jiří Sozanský: Den dvacátý sedmý / Day Twenty Seven, Muzeum policie České republiky, Praha
 • 2011 Jiří Sozanský: Metropolis, Muzeum hlavního města Prahy
 • 2014 Jiří Sozanský: Rok Orwella, Národní galerie v Praze
 • 2015 Jiří Sozanský: Mezní situace / Extreme situations, Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře
 • 2016 Jiří Sozanský: Ab Ovo, výstava raných obrazů a kreseb, Galerie Navrátil, Praha 8, 29. 2. - 22. 4. 2016
 • 2016 Jiří Sozanský: 1969 Rok zlomu, Nová budova Národního muzea (20. května 2016 - 20. ledna 2017)

Kolektivní

Podrobně viz abART: Jiří Sozanský: Společné výstavy

Plastiky – realizace

Jiří Sozanský, Memento mori, 1992
 • Památník obětem komunismu, 1990, Věznice Valdice
 • Memento mori, 1992, Litoměřice - krematorium koncentračního tábora
 • Ukřižovaný I., 2006, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích
 • Apokalyptický jezdec, 2006,Galerie hlavního města Prahy, Trojský zámek
 • Ukřižovaný II., 2007, kostel sv. Anny Jablonec nad Nisou
 • Památník obětem komunismu, 2007 ,Památník Vojna u Příbrami
 • Strážce, 2008, Nejvyšší kontrolní úřad ČR, Praha
 • Šedesátý devátý , 2009 ,Galerie hlavního města Prahy, Trojský zámek
 • Nový Památník obětem komunismu, 2009 Věznice Valdice
 • Spojenci, 2009, Vrchní soud, Praha
 • Mater Mortis, 2010, Galerie hlavního města Prahy, umístěno na Krajském soudu v Praze Smíchov

Zastoupení ve sbírkách

 • Národní galerie v Praze
 • Památník Terezín
 • Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou
 • Oblastní galerie v Liberci
 • České muzeum výtvarných umění v Praze
 • Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
 • Galerie moderního umění v Hradci Králové
 • Muzeum umění Olomouc
 • Galerie Benedikta Rejta Louny
 • Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích
 • Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
 • Galerie umění Karlovy Vary
 • Galerie Klatovy / Klenová
 • Moravská galerie v Brně
 • Museum Kampa
 • Musée national d'art moderne Paris
 • Centre Georges Pompidou Paris
 • Musée Saint Denis Paris
 • Musée d'art moderne de la Ville de Paris
 • Helsinki Kaupungin Taidemuseo Helsinki
 • National Gallery Sarajevo
 • soukromé sbírky doma i v zahraničí

Odkazy

Reference

Literatura

 • Jiří Sozanský, Mezní situace / Extreme Situations, Symposion, Praha 2015, ISBN 978-80-904962-3-1
 • Jiří Sozanský, 1984 - Rok Orwella, Symposion, Praha 2014, ISBN 978-80-904962-2-4
 • Jiří Sozanský, Zóna, 2013, Nakladatelství Kant, ISBN 978-80-7437-108-0
 • Jiří Sozanský, Sutiny (plastiky, grafiky, obrazy, koláže), katalog k výstavě v Obecním domě v Praze 2009, (text Brabec,J. a kol.), 54s., Symposion, ISBN 978-80-254-5551-7
 • J.Sozanský a kol, Jiří Sozanský: Monology 1971-2006, 2006, Prostor, 214s., ISBN 80-239-7079-8
 • I.Málková, J.Sozanský, Hledání Viléma Závady, 2003, Votobia, 286s., ISBN 80-7220-153-0
 • J.Sozanský, K pramenům inspirace, 2000, Národní galerie v Praze, 40s.)

Externí odkazy

The contents of this page are sourced from Wikipedia article. The contents are available under the CC BY-SA 4.0 license.
comments so far.
Comments
arrow-left arrow-right arrow-up arrow-down instagram whatsapp myspace quora soundcloud spotify tumblr vk website youtube stumbleupon comments comments pandora gplay iheart tunein pandora gplay iheart tunein itunes