Quantcast
peoplepill id: jenny-hladikova
JH
1 views today
1 views this week
Jenny Hladíková

Jenny Hladíková

Czech graphic and artist
Jenny Hladíková
The basics

Quick Facts

Intro Czech graphic and artist
Is Artist Graphic artist
From Czech Republic
Type Arts Creativity
Gender female
Birth 9 June 1930, Kolín, Czech Republic
Age 91 years
Star sign Gemini
The details (from wikipedia)

Biography

Jenny Hladíková, rozená Hršelová (* 9. června 1930 v Kolíně) je česká výtvarnice, grafička a autorka tapiserií.

Život

V letech 1941 - 1948 navštěvovala reálné gymnasium v Kolíně (prof. kreslení B. Kutil). Po přestěhování do Prahy maturovala r. 1949 na reálném gymnasiu Jana Masaryka v Praze.
V letech 1949 - 1954 studovala na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze v ateliéru monumentální malby a textilu prof. Aloise Fišárka. V roce 1955 se provdala za svého spolužáka, výtvarníka Jana Hladíka.
Koncem padesátých let získali Hladíkovi hlubotiskový lis a Jenny Hladíková začala tvořit vlastní grafické listy, které pak Jan Hladík tiskl. Manželé vybudovali společný ateliér, kde Jan Hladík postavil originálně konstruované vertikální stavy pro tkaní tapiserií a Jenny byla zprvu odborným poradcem a později spolupracovníkem na rozměrném díle Modrá zahrada (190 x 430 cm, UPM).
Svou první tapiserii vystavila Jenny Hladíková roku 1966 na přehlídce Československé tapiserie v Jízdárně Pražského hradu při příležitosti zasedání mezinárodního kongresu kritiků AICA a jeden z jejích dalších gobelínů byl vybrán následujícího roku na 3. Mezinárodní bienále tapiserie v Lausanne.
Roku 1977 obdržela Prix de Mecénes za gobelin Gesto zeleně na mezinárodní výstavě La Vigne, le Vin, le Sacré ve Vevey.
Roku 1979 se stala zakládající členkou Asociace Pierre Pauli v Lausanne. Je členkou výtvarného odboru Umělecké besedy od roku 1993.
Jenny Hladíková žije a pracuje v Praze.

Dílo

Grafika a malba

Na počátku 60. let se Jenny Hladíková věnovala vícebarevnému linorytu (Park, 1963) a vytvořila sérii barevných monotypů. Tiskové matrice komponovala z vystřižených a barvených kousků voskovaného papíru papíru a tkanin sestavených jako abstraktní kompozice na podkladu pokrytém základní barvou. Výtvarného účinku dosahuje kombinací a vrstvením nepravidelných tvarů a tlumenými barevnými tóny s občasným výrazným barevným akcentem. Jednotlivé listy nejsou pojmenovány a interpretace díla je ponechána divákovi (Bez názvu, 1963-65). Monotypy byly předlohou pro první tapiserie (Čtyři příběhy, 1967). Kromě toho vznikaly grafické studie struktur formou suché jehly nebo leptu.

Ve druhé polovině 60. let vznikla série černobílých abstraktních strukturálních grafik z útržků tkaniny, papíru a odstřižků bavlněného kordonetu. Uspořádání jednotlivých složek někdy vytváří lineární kresbu (Šňůrky, 1966), většinou však nesleduje žádný předem určený řád a pracuje i s prvkem náhody. Směřování linií v měkkých křivkách a jejich lokální zhuštění navozuje dojem pohybu (Růst, 1967, Proudění, 1968), jindy autorka využívá hrubé struktury tkaniny jako nepravidelného rastru, znázorňujícího živou tkáň (Setkání tkání, 1967, Dvě tkáně, 1972). V názvech dalších abstraktních kompozic odkazuje na přírodní jevy (Tmavá průrva, 1966, Horizontální vrstva, 1980) a živé organismy (Vegetace, 1968, Vegetativní gesto, 1975), jen výjimečně pojmenuje konkrétní symbol (Kříž, 1966, Velké T, 1968, Andělíci, 1970). Jednotlivé takto vytvořené maloformátové tisky se staly předlohou pro tapiserie (Tkáň, strukturální grafika, 1967, tapiserie, 1968).
Jenny Hladíková se nevyhýbala ani technikám netkané tapisérie Art protis nebo Kromě grafiky se autorka po roce 2 000 věnuje také akvarelu a kombinaci akvarelu s kresbou. Námětem těchto prací jsou přírodní struktury a abstraktní krajiny.

Tapiserie

Jenny Hladíková je autorkou desítek rozměrných tapiserií dle vlastních námětů, zprvu abstraktních, později tapiserií inspirovaných výseky krajin a přírodními procesy, proměnami světel a barev. Patří k předním protagonistům autorsky tkaných tapiserií, které se poprvé objevily na výstavách vedle tradičních dílenských gobelínů v šedesátých letech 20. století a znamenaly převrat v pojetí tohoto oboru textilního výtvarnictví.

První gobelínové studie utkala již během studií, ale pak se soustavně věnovala grafice a znovu se k nim vrátila až roku 1965, kdy Janu Hladíkovi pomáhala při tvorbě monumentální tapiserie Modrá zahrada (1965).
V letech 1966-68 pak utkala pět vlastních autorských tapiserií, z nichž čtvrtá byla vybrána na prestižní mezinárodní přehlídku v Lausanne roku 1967.
V 60. letech převáděla Jenny Hladíková do tapiserií některé své monotypy a strukturální grafiky. V několika využívá kompozic skládaných plošných tvarů s nepravidelným obrysem a vetkáváním různobarevné příze navozuje plastičnost, narušuje lineární obrys (Čtyři příběhy (1967) nebo akcentuje určitý prvek (Tkáň, 1968).
. Některé tapisérie podle návrhu manželů Hladíkových tkaly dílny podniku Umělecká řemesla Praha, v rom případě je vpravo dole vetkaná signatura JJ Hladík a vlevo dole emblém UŘ v lipovém listu. Po roce 1968 vytváří novou techniku tkaní s vlněnou přízí o různé síle a ponechává v útku volná vlákna která pak přetahuje na lícové straně přes utkaný základ. To jí umožňuje vytvářet mnohem dynamičtější reliéfní kompozici a vyhovuje jejímu záměru zachytit pohyb (Proudění, 1970).
Autorka se již nedrží grafické předlohy a volně znázorňuje drama přírodních dějů v monumentálních kompozicích (Gesto zeleně, 270x160 cm, 1976, Paměť vřesu, 109 x 200 cm, 1977). V této době již v technice tkaní dosáhla suverenity, která jí dovolila zachytit optické jevy jako je odraz skalních útvarů na hladině vody (Lom, 172 x 290 cm, 1977). Sérii tapisérií volně inspirovaných pohybem, živly a přírodními úkazy ukončuje Barokní princip (300 x 180 cm, 1980, UPM).
Od konce 70. let se Jenny Hladíková vrací ke klasickému způsobu tkaní a ve větší míře využívá jako předlohu konkrétní krajiny (Strom, 1978). Soustřeďuje se na zachycení nálady, hry světel a stínů, prostorovou hloubku. Častým námětem je hladina a vlnění vody (Opatovický rybník, 1981, Listopadání, 1992). Zdánlivě jednoduchá předloha, jako je schodiště, v jejím zpracování nabízí rafinovaný posun perspektivy v pravoúhlém rámu osnovy spolu s dokonalou impresionistickou iluzi živých světelných skvrn a stínů (Schody (1984). Jestliže je námětem hra světel a imprese, přechází volně k abstrakci (Noc-stopy světla, 1987), jindy dramatickým zobrazením perspektivy (Cestou z Křivoklátu, 1996) a prostorové hloubky postihuje velebnost přírodních scenérií (Jarní hory (1998).

Pro své realizace v architektuře spolupracovala s architekty, například s projektantem divadla v Mostě Ivo Klimešem.

Samostatné výstavy

 • 1969 Galerie na Karlově náměstí, Praha
 • 1973 Jindřichův Hradec (zámek) (s Janem Hladíkem), katalog
 • 1980 Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích
 • 1990 Zámek Roztoky u Prahy
 • 1990 Atrium, Praha (s Janem Hladíkem)
 • 1994 Galerie Bonaventura, Praha
 • 1994 Zámek Staré hrady u Libáně
 • 1997 Konvent kláštera ve Žďáru nad Sázavou (s Janem Hladíkem)
 • 1999 Tapiserie - monotypy - grafika (retrospektiva), Mánes, Praha (t. Kybalová L.)
 • 2001 Tapiserie, Dům umění v Opavě (s Janem Hladíkem, t. Kybalová L.)
 • 2001 Tapiserie - grafika, Galerie Klenová (s Janem Hladíkem, t. Fišer M.)
 • 2005 Malá dvorana Veletržního paláce, Národní galerie, Praha (s Janem Hladíkem, t. Horneková J.)
 • 2005 Tapiserie - Cesta - Řeč (tapiserie, kresby, akvarely), Letohrádek Ostrov nad Ohří (t. Čepeláková T.)

Skupinové výstavy

 • 1966 Československá tapiserie 1956-66, Jízdárna Pražského hradu
 • 1967 Biennale internationale de la tapiserie, Lausanne
 • 1968 Mezinárodní výstava soudobé tapiserie, Praha
 • 1969/70 Exposición internacional de experriencias artistico-textiles, Museo Espaňol de Arte Contemporáneo, Madrid + Tinell, Barcelona
 • 1971/72 La Tapisserie tchécoslovaque contemporaine, Amiens, Rennes, Macon, Angers, Mulhouse
 • 1972 Manufacture Nationale des Gobelins, Paris
 • 1971/72 Československá tapiserie 1966-71, Letohrádek královny Anny v Praze, Bratislavský hrad
 • 1973 Československé užité umění, Bruggy
 • 1975 Tapiserie v architektuře, Dům umění města Brna
 • 1976 Focus on Fiber, an International Tapestry Exhibition, Jacques Baruch Gallery, Chicago
 • 1977 Exposition Internationale de Tapisserie, La Vigne, le Vin, le Sacré, Musée Jenisch, Vevey (prix de Mécénes)
 • 1977/78 Hedendagse Wandtapijten Textielmuseum, Tilburg
 • 1978 Tapiseria i staklo u Čehoslovačkoj, Muzej primenjene umetnosti, Beograd, Sarajevo
 • 1981 Textilkunst 81, Stadtausstellung, Linz, Künstlerhaus Wien
 • 1982 Československá tapiserie 20. století, Klášter Emauzy, Praha
 • 1985 100 let UPM, Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze
 • 1986 Art Textile Contemporrain - La Collection de l'Assotiation Pierre Pauli, Musée des Arts Décoratifs de la Ville de Lausanne, Maison de la Culture du Plateau-Nord-Royal, Montréal
 • 1990 Výstava tapiserií, Sankturinovský dům, Kutná Hora
 • 1991 Alternativy české a slovenské tapiserie, Brno
 • 1993 2e Triennale internationale de Tournai – Tapisserie et Arts de Tissu de l'Autre Europe, Tournai
 • 1994 10 Jahre Textilkunst, Galerie in Fernmeldezentrum, Graz
 • 1995 110 let UPM, Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze
 • 1993/98 Výroční výstavy Umělecké besedy, Praha
 • 2000 Art Textile Contemporrain - La Collection de l'Assotiation Pierre Pauli,Lausanne
 • 2001 300 Years of Czech Decorative Art, Takasaki Museum of Art, Japonsko
 • 2007 Průzračný svět, Galerie moderního umění Roudnice nad Labem
 • 2007 Die Durchsichtige Welt, Landschloss, Pirna Zuschendorf
 • 2009 25 Jahre Internationale Textilkunst, Graz

Ocenění

1977 Cena mecenášů na výstavě ve Vevey za tapiserii „Gesto zeleně“

Zastoupení ve sbírkách a realizace

Tapiserie ve veřejných sbírkách

 • Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze
 • Moravská galerie v Brně
 • Severočeské muzeum v Liberci
 • Slovenská národní galerie v Bratislavě
 • Centralne muzeum wlokienictwa, Lodž, Polsko

Soukromé sbírky

 • Anne and Jacques Baruch Gallery, Chicago, Illinois, USA
 • Collection des Tapisseries Contemporaines de l'Association Pierre Pauli, Canton de Vaud, Švýcarsko
 • Raiffeisenhof (banka), Graz, Rakousko
 • Soukromé sbírky Itálie, Švýcarsko, Anglie, Praha

Realizace ve veřejném prostoru

 • Československé aerolinie, Helsinky
 • Československý rozhlas
 • Ministerstvo zahraničních věcí
 • Severočeské ředitelství spojů, Ústí nad Labem
 • Městské divadlo, Most: Struktura krajiny
 • Hotel Forum, Praha
 • Parkhotel (nyní hotel Mama Shelter), Praha
 • Komerční banka, Liberec
 • Unicoop, Praha

Odkazy

Reference

Literatura (výběr)

 • M. Jarry: La Tapisserie – Art du XXe siécle, Fribourg 1974
 • Viera Luxová, Dagmar Tučná: Československá tapiséria 1945-75, Bratislava 1978
 • Bohumír Mráz, Marcela Mrázová: Současná tapiserie, Odeon Praha 1980
 • F. P. Thomson: Tapestry – Mirror of History, London 1980; ISBN 978-0-7153-7686-7
 • Ludmila Kybalová: Československá tapisérie 1966–1971, in: Umění a řemesla, 1972, č. 2, s. 22–28.
 • Konstantina Hlaváčková: Jenny Hladíková, in: Nová encyklopedie českého výtvarného umění, I. díl, Anděla Horová (ed.); Academia Praha 1995, s.267; ISBN 80-200-1209-5
 • André Gavillet, Erika Billeter, Pierre Magnenat, Anic Zanci: Art Textile Contemporain/Contemporary Textile Art : Collection of the Pierre Pauli Association, 2000, Benteli Verlag; ISBN 978-3-7165-1212-8; ISBN 3-7165-1212-5
 • Jenny Hladíková Tapiserie - Grafika 1963–1998, katalog výstavy; Výstavní síň Mánes, Praha 1999
 • Advocates for Art: Polish and Czech Fiber Artists from the Anne and Jacques Baruch Collection, 2010, Mayer Thurman C.C., ISBN 1-930230-39-7
 • Taťána Šteiglová: Česká textilní tvorba druhé poloviny 20. století. Pedagogická fakulta Univerzity Palackého Olomouc 2015; dostupné online [2]

Další stati v časopisech (výběr)

 • Projekt 1975, No.3, Polsko
 • A. Kuenzi, in: 24 Heures, Lausanne, 1.7.1977
 • Tapisérie nebo obraz, na okraj bienále v Lausanne, In: Tvar 1967, s. 284
 • Umění a řemesla 1967 (č.5), 1981 (č.1), 1982 (č.3), 1985 (č.1), 1990 (č.1)
 • Ateliér 1994 (č.21, č.25), 1997 (č.19)

Externí odkazy

The contents of this page are sourced from Wikipedia article on 23 Jun 2020. The contents are available under the CC BY-SA 4.0 license.
comments so far.
Comments
From our partners
Sponsored
Reference sources
References
https://www.artplus.cz/cs/autor/17512-hladikova-jenny
https://aleph.nkp.cz/F/?ccl_term=wau=jn20000400953+or+wkw=jn20000400953&func=find-c&local_base=skc
http://kvv.upol.cz/images/upload/files/%C5%A0teiglov%C3%A1_%C4%8Cesk%C3%A1%20textiln%C3%AD%20tvorba_interaktivni_CD.pdf
https://cs.isabart.org/person/2952
http://umeleckabeseda.cz/autor.php?aid=194
https://aleph.nkp.cz/F/?func=find-c&local_base=aut&ccl_term=ica=jn20000400953
http://d-nb.info/gnd/174221606
http://isni.org/0000000374823301
http://www.getty.edu/vow/ULANFullDisplay?find=&role=&nation=&subjectid=500202351
https://viaf.org/viaf/96704989/
arrow-left arrow-right instagram whatsapp myspace quora soundcloud spotify tumblr vk website youtube pandora tunein iheart itunes