Quantcast
peoplepill id: jaroslav-vrchotka
JV
1 views today
1 views this week
Jaroslav Vrchotka

Jaroslav Vrchotka

Czech historian and university educator
Jaroslav Vrchotka
The basics

Quick Facts

Intro Czech historian and university educator
Was Educator
From Czech Republic
Type Academia
Gender male
Birth 30 August 1926, Lázně Kynžvart, Czech Republic
Death 20 August 2013 (aged 87 years)
Star sign Virgo
The details (from wikipedia)

Biography

PhDr. Jaroslav Vrchotka, CSc. (30. srpna 1926 Lázně Kynžvart – 20. srpna 2013) byl osobností naší kultury, odborník mezinárodního významu v oblasti dějin knihy, knižní kultury, dějin knihovnictví, dějin knihtisku, inkunábulí a starých tisků.

Studium

Dr. J. Vrchotka se narodil 30. srpna 1926 v Lázních Kynžvartě. Maturoval na Masarykově reálném gymnáziu v Plzni, ve studiích pokračoval od roku 1946 na Filosofické fakultě UK v Praze v oborech všeobecné dějiny, anglický jazyk a vědecké knihovnictví. V roce 1952 byl prohlášen doktorem filozofie, po úspěšném postgraduálním studiu získal v roce 1964 titul kandidáta historických věd.

Profesní život

Již při studiu na filosofické fakultě nastoupil v roce 1947 do historicko-archeologického odd. Národního muzea v Praze. V r. 1949 přešel do Knihovny Národního muzea, kde pracoval až do odchodu do důchodu; od roku 1971 - 1990 jako její ředitel, v letech 1978-1990 současně jako zástupce ředitele NM. Celý svůj život zasvětil práci s knihami a Národnímu muzeu s vědomím toho, co muzejní knihovna znamená v českém kulturním životě. Je autorem mnoha studií v odborných časopisech, sbornících a ročenkách u nás i v zahraničí. Zpracoval řadu katalogů a průvodců k výstavám. Velké úsilí zaměřil na stálou expozici Knihovny NM v Muzeu knihy ve Žďáru nad Sázavou, u nás jedinečného muzea.

Při náročných úkolech řídících funkcí se zabýval i vědeckou a kulturně výchovnou činností, mimo jiné také studiem prvotisků ve spolupráci se světovými sbírkami. V Knihovně Národního muzea vedl sbírky historických fondů včetně inkunábulí a starých tisků.

V roce 2001 byl pod jeho vedením vydán Katalog prvotisků Knihovny NM v Praze a zámeckých a hradních knihoven v České republice. Je autorem knih z dějin Národního muzea, Knihovny NM a v roce 1980 vydané publikace Poklady starého hvězdářství.

Další profesní aktivity

Působil jako externí učitel na Střední knihovnické škole, externí člen katedry knihovnictví a vědeckých informaci FF UK Praha a člen rigorosní komise. Byl předsedou a dlouholetým členem Sekce vzácných a cenných knih a dokumentů Mezinárodní federace knihovnických asociací - IFLA. Zde byl také zakladatelem a předsedou Pracovní skupiny pro muzea knihy. Je členem Mezinárodního pracovního sdružení pro dějiny knihy a písma a Gutenbergovy mezinárodní společnosti pro dějiny tisku. Při svých pracovních pobytech v zahraničních ústavech navázal úzké styky s významnými světovými knihovnami a katedrami knihovnictví. Osobně navštívil a studoval činnost téměř všech evropských muzeí knihy, mnoha knihoven a různých typů muzeí. K tomu přispělo také získání Humboltovy nadace v Bonnu a stáž Informační agentury USA ve Washingtonu. Vždy také usiloval o propagaci našeho knižního umění v zahraničí.

Přínos pro město Čelákovice

Přes své náročné povolání si pan Dr.Vrchotka našel čas na město, ve kterém žije. Již v roce 1954 stál spolu s E. Vlasákem u zrodu nově ustaveného muzejního kroužku na podporu znovuobnovení činnosti muzea v Čelákovicích. Členy tehdejšího muzejního kroužku byli pánové Heřman, Janda, Jedlička, Klazar, Kosina, Ing.Poříz, Pospíšil a další.

Všichni, kdo znají pana Dr.Vrchotku osobně, k němu vzhlíží. Vzdělaný odborník, který žil vždy svým oborem, pro naši knižní kulturu a její mezinárodní povědomí mnoho vykonal a zároveň se věnoval s láskou své rodině, dvěma dcerám a vnoučatům. Jeho zdvořilost, zájem a ochota vždy odborně poradit jen dokreslují portrét člověka, jakých mnoho v životě nepotkáme.

Zaměření obecně vědní

 • Historiografie
 • Kultura (zahrnuje i knihtisk a umění)
 • Pomocné vědy historické
 • Dějiny - Česko
 • Kultura (zahrnuje i knihtisk a umění) - Československo
 • Dějiny - Dějiny slovanských národů

Zaměření geografické

 • Bohemistika - Dějiny
 • Bohemistika - Historiografie
 • Bohemistika - Kultura (včetně knihtisku a umění)

Specializace v rámci slavistiky

 • Dějiny knihtisku 15. stol.
 • Inkunabulogie
 • Dějiny knihovnictví
 • Dějiny Národního muzea, zvláště jeho slovanských styků

Členství v odborných organizacích a radách

 • Humboldt-klub v ČR
 • Společnost Národního muzea
 • Matice česká
 • Internationaler Arbeitskreis Druck- und Mediengeschichte
 • Gutenberg-Gesellschaft

Publikační činnost

 • Šafaříkova knihovna. - In: Ročenka Universitní knihovny v Praze. 1958. - Praha : Státní pedagogické nakl., 1959. - S. 21-31.
 • Ke vztahům mezi Maticí českou a Maticí slovenskou zejména do roku 1918. - In: Česko-slovenské vzťahy v knihovníctve. - Martin : Matica slovenská - Praha : Státní knihovna ČSR, 1966. - S. 144-153.
 • Matice česká a Národní muzeum. - In: 150 let Národního muzea v Praze : sborník příspěvků k jeho dějinám a významu. - Praha : Orbis, 1968. - S. 83-90.
 • Dějiny Knihovny Národního muzea v Praze 1818-1892. - Praha : Státní pedagogické nakl., 1968. - 201 s., 24 il.
 • Státní muzeum knihy a knihtisku Ukrajinské SSR v Kyjevě - In: Muzejní a vlastivědná práce. - Roč. 14, č. 2 (1976), s. 100. - (Praha, Národní muzeum (84. ročník Časopisu Společnosti přátel starožitností))
 • Музей книги в Ждяре-над-Сазавой (постоянная экспозиция библиотеки Национального музея в Праге) - In: Современные литературные музеи : некоторые вопросы теории и практики. : Москва, Научно-исследовательский институт культуры, 1982. - S. 84.
 • Knihovna Františka Palackého / J. Vrchotka, A. Skwarová, K. Makovcová. - In: Sborník Národního muzea v Praze. Řada C, sv. 30, č. 1/2, 3/4. - Praha, 1985. - 382 s., 8 il.
 • Sborník Národního muzea v Praze, řada C - literární historie / J. Vrchotka jako redaktor s hojnými slavistickými příspěvky - Roč. XV (1970)-roč. XXXV (1990)

Reference

The contents of this page are sourced from Wikipedia article on 23 Jun 2020. The contents are available under the CC BY-SA 4.0 license.
comments so far.
Comments
From our partners
Sponsored
Reference sources
References
http://ikaros.cz/zemrel-emeritni-reditel-knihovny-narodniho-muzea-v-praze-phdr-jaroslav-vrchotka
https://tools.wmflabs.org/blahma/noportrait.php?Jaroslav_Vrchotka
https://aleph.nkp.cz/F/?func=find-c&local_base=aut&ccl_term=ica=jk01151045
http://d-nb.info/gnd/1050532643
http://isni.org/0000000108956291
http://id.loc.gov/authorities/n80144248
https://viaf.org/viaf/46780353/
http://www.worldcat.org/identities/lccn-n80144248
arrow-left arrow-right instagram whatsapp myspace quora soundcloud spotify tumblr vk website youtube pandora tunein iheart itunes