Quantcast
peoplepill id: janina-stoksik
JS
1 views today
1 views this week
Janina Stoksik
The basics

Quick Facts

Is Historian Archivist
From Poland
Field Social science
Gender female
Birth 15 January 1932, Wejherowo, Poland
Age 90 years
Star sign Capricorn
Education
Jagiellonian University
Pedagogical University of Cracow
The details (from wikipedia)

Biography

Janina Mirosława Stoksik (ur. 15 stycznia 1932 w Wejherowie) – polska historyk i archiwistka. Kustosz Archiwum Narodowego w Krakowie, gdzie zajmowała się opracowywaniem aktów staropolskich i zbiorów kartograficznych.

Życiorys

Jest córką Jana Stoksika (1904–1985), inżyniera geodety i Anieli z domu Pająk (1897–1991). Okres okupacji niemieckiej spędziła z rodzicami i bratem Zbigniewem (1933–1998) w rodzinnych (ze strony ojca) Rzemienowicach koło Opatowca. Zamieszkała w Krakowie od 1945.

Studia historii na Wydziale Historyczno-Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego ukończyła w 1958. Jej praca magisterska o dziejach krakowskiego klasztoru Klarysek została opublikowana w 1961. W 1975 prowadziła inwentaryzację zespołu kartograficznego w Bibliotece Kapitulnej na Wawelu. Stopień doktora nauk humanistycznych na podstawie pracy Geometrzy w Małopolsce do końca XVIII wieku (promotor: prof. Alicja Falniowska-Gradowska) w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie uzyskała w 1983. W latach 1959–1994 pracowała w Archiwum Narodowym w Krakowie, przechodząc kolejne stopnie od młodszego archiwisty po kustosza. Była kierownikiem oddziałów tego archiwum gromadzących akta staropolskie i zbiory kartograficzne.

Została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi w 1993.

Działalność naukowa

Jest autorką lub współautorką ponad 50 publikacji naukowych z zakresu historii Polski XVII–XVIII wieku, historii geodezji i kartografii polskiej tego okresu ze szczególnym uwzględnieniem kartografii wielkoskalowej: rękopiśmiennych, zazwyczaj wielobarwnych map, zachowanych w polskich zbiorach archiwalnych, bibliotecznych, klasztornych i muzealnych, autorstwa głównie geometrów małopolskich.

Opublikowała także prace z zakresu historii i genezy galicyjskiego katastru gruntowego z połowy XIX wieku, którego powstanie poprzedzone zostało sporządzeniem map gruntowych i opisów do nich metryki józefińskiej w końcu XVIII wieku i metryki franciszkańskiej w początkach XIX wieku. Austriacki kataster gruntowy z połowy XIX stulecia stanowił najwyższe osiągnięcie ówczesnej techniki pomiarowej, daleko wyprzedzające działania podejmowane w tym zakresie przez pozostałe państwa zaborcze: Prusy i Rosję. Ustalenia katastru galicyjskiego obowiązywały na terenie Polski południowej do początków drugiej połowy XX wieku.

Jest autorką, współautorką lub redaktorką opracowań monograficznych z zakresu historii polskiej geodezji i kartografii, a także dziejów miast polskich. Zajmuje się również edytorstwem źródeł historycznych i problemami komputeryzowania zasobów archiwalnych. Jest autorką biogramów, także w Polskim Słowniku Biograficznym. Jest stałym recenzentem naukowym i członkiem komitetu redakcyjnego „Krakowskiego Rocznika Archiwalnego” od założenia czasopisma w 1995. Była także autorką recenzji, które publikowała w czasopiśmie „Archeion” wydawanym przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych.

W 2014 Archiwum Narodowe w Krakowie zorganizowało promocję jej książki Geometrzy małopolscy do końca XVIII wieku: Z dziejów geodezji i kartografii wielkoskalowej w Polsce. Publikacja ta przedstawia historyczną analizę zasad tworzenia map w Małopolsce w porównaniu z pozostałymi głównymi ośrodkami kartograficznymi dawnej Polski, a także opis dziejów (1631–1778) uniwersyteckiej katedry geometrii praktycznej kształcącej geometrów w Krakowie i jej absolwentów.

Znaczenie tej książki wykracza daleko poza skromny tytuł. Poruszane tu zagadnienia dotykają istotnych kwestii gospodarczych i społecznych Rzeczypospolitej przedrozbiorowej. (...) Posłuży także historykom-regionalistom i miłośnikom „małych ojczyzn”, gdyż zawiera wiele cennych i nieznanych dotąd informacji szczegółowych o fundamentalnym znaczeniu dla dziejów wielu miejscowości.

Zdzisław Noga w recenzji książki Geometrzy małopolscy..., 2014,

Publikacje książkowe

  • Geometrzy małopolscy do końca XVIII wieku: Z dziejów geodezji i kartografii wielkoskalowej w Polsce. Kraków: Archiwum Narodowe, 2013, s. 257. ISBN 978-83-927658-7-5. (recenzja, recenzja s. 231–232).
  • Plany i widoki miast z okresu I Rzeczypospolitej w zasobie Archiwum Państwowego w Krakowie i ich twórcy, [w:] JerzyJ. Ostrowski JerzyJ., Paweł E.P.E. Weszpiński Paweł E.P.E. (red.), Z dziejów kartografii. T. XV. Dawna kartografia miast, Warszawa: Instytut Historii Nauki PAN, 2011, s. 161–184, ISBN 978-83-86062-06-5 .
  • Wielki Kraków – jego powstanie w latach (1902) 1910–1915, [w:] MałgorzataM. Klimas MałgorzataM., BożenaB. Lesiak-Przybył BożenaB. (red.), Wielki Kraków. Rozszerzenie granic miasta w latach 1910–1915, 2010, s. 11–36, ISBN 978-83-927658-2-0 .
  • Dawne plany i widoki Krakowa, [w:] ZdzisławZ. Noga ZdzisławZ. (red.), Atlas historyczny miast polskich. T. 5, Małopolska, 2007, s. 36–38, 40–43 (także opisy 17 historycznych planów Krakowa), ISBN 978-83-89131-53-9 .
  • Właściciele Chrzanowa od początku XVII wieku do początku XIX wieku, [w:] (red.), Chrzanów. Studia z dziejów miasta i regionu do roku 1939, t. I, 1998, s. 113–152, ISBN 978-83-906081-2-9 .
  • Chrzanów i jego mieszkańcy od początku XVII wieku do początku XIX wieku, [w:] (red.), Chrzanów. Studia z dziejów miasta i regionu do roku 1939, t. I, 1998, s. 155–182, ISBN 978-83-906081-2-9 .
  • Siewierz i księstwo siewierskie w XVII i XVIII-wiecznych przekazach kartograficznych, [w:] FeliksF. Kiryk FeliksF. (red.), Siewierz – Czeladź – Koziegłowy. Studia i materiały z dziejów księstwa siewierskiego, Katowice: Muzeum Śląskie, 1994, s. 597–613, ISBN 83-85039-20-1 .
  • Małopolscy miernicy w XVI-XVII wieku, [w:] AnnaA. Izydorczyk AnnaA., AndrzejA. Wyczański AndrzejA. (red.), Społeczeństwo staropolskie: Studia i szkice. T. 4, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986, s. 71–103, ISBN 83-01-06248-7 .

Przypisy

Linki zewnętrzne

The contents of this page are sourced from Wikipedia article on 17 Apr 2020. The contents are available under the CC BY-SA 4.0 license.
comments so far.
Comments
From our partners
Sponsored
Reference sources
References
Sections Janina Stoksik

arrow-left arrow-right instagram whatsapp myspace quora soundcloud spotify tumblr vk website youtube pandora tunein iheart itunes