Quantcast
peoplepill id: jan-skarbek
JS
1 views today
1 views this week
Jan Skarbek
polski historyk

Jan Skarbek

Jan Skarbek
The basics

Quick Facts

Intro polski historyk
Was Historian
From Poland
Field Social science
Gender male
Birth 24 October 1940
Death 14 May 2014, Lublin (aged 73 years)
The details (from wikipedia)

Biography

Jan Leon Skarbek (ur. 24 października 1940 w Nowym Targu, zm. 14 maja 2014 w Lublinie) – polski historyk, badacz dziejów XIX wieku, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Historycznego.

Życiorys

Absolwent historii KUL (1963 mgr - Generał Jan Krukowiecki jako gubernator miasta Warszawy w powstaniu listopadowym; promotor: Andrzej Wojtkowski). Doktorat w 1972 na UW (Województwo lubelskie w powstaniu listopadowym 1830-1831; promotor: Stanisław Herbst). Od 1965 zatrudniony w Sekcji Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Członek Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Historycznego, członek-założyciel Towarzystwa Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie.

Wybrane publikacje[1]

 • (współautorzy: Jerzy Kłoczowski, Lidia Müllerowa), Zarys dziejów Kościoła katolickiego w Polsce, Kraków: Wydawnictwo Znak, 1986 (przekład węgierski: A katolikus egyház lengyelországban, ford.: Zágorhidi Czigány Balázs, Illés Pál Attila, Andrásfalvy Péter, Budapest: A Magyar Katolikus Püspoki Kar Egyháztörténeti Bizottsága 1994).
 • Państwo, Kościół, niepodległość, pod red. Jana Skarbka, Jana Ziółka, Lublin: TNKUL 1986.
 • Tomasz Puchalski, Pamiętnik 1827-1840, wstęp napisał Władysław Rostocki, rękopis przygotowali Jan Skarbek i Jan Ziółek, językoznawczo oprac. Tadeusz Brajerski, Lublin: TNKUL 1987.
 • Katalog rękopisów Biblioteki Polskiej w Paryżu, t. 5: Instytucja "Czci i Chleba" nr 664-755, oprac. Jan Skarbek, Jan Ziółek, Lublin - Paryż: Katolicki Uniwersytet Lubelski - Biblioteka Polska 1990.
 • Słownik biograficzny miasta Lublina, t. 1, pod red. Tadeusza Radzika, Jana Skarbka i Adama Andrzeja Witusika, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 1993.
 • Belarus, Lithuania, Poland, Ukraine: the foundations of historical and cultural traditions in East Central Europe: international conference, Rome, 28 April - 6 May 1990, ed. Jerzy Kłoczowski, Jarosław Pelenski, Marian Radwan, Jan Skarbek, Stefan Wylężek, Lublin: Institute of East Central Europe - Rome: Foundation John Paul II 1994.
 • Mniejszości narodowe i religijne w Europie Środkowowschodniej w świetle statystyk XIX i XX wieku : materiały z międzynarodowej konferencji " Mniejszości narodowe i religijne w pokomunistycznej Europie Środkowo-Wschodniej" Lublin 20-22 października 1992 roku, red. nauk. Zygmunt Sułowski, Jan Skarbek, Lublin: IEŚ-W 1995.
 • Białoruś, Czechosłowacja, Litwa, Polska, Ukraina : mniejszości w świetle spisów statystycznych XIX-XX w. : liczebność i rozmieszczenie, stosunki narodowościowe, polityka narodowościowa : materiały z międzynarodowej konferencji Samoidentyfikacja narodowa i religijna a sprawa mniejszości narodowych i religijnych w Europie Środkowo-Wschodniej, Lublin 19-21 października 1993, red. nauk. Jan Skarbek, Lublin: IEŚ-W 1996.
 • Samoidentyfikacja mniejszości narodowych i religijnych w Europie Środkowo-Wschodniej: problematyka atlasowa, red. nauk. Jan Skarbek, Lublin: IEŚ-W 1998.
 • Nie znane losy uczestników powstań narodowych: 1830-1831, 1848, 1863-1864, oprac. i wstępem opatrzył Jan Ziółek, wyboru tekstów dokonali Ryszard Matura, Jan Skarbek, Lublin: TN KUL 2000.
 • Źródła do dziejów rozgraniczenia diecezji łacińskich w Cesarstwie Rosyjskim w połowie XIX wieku, t. 1, cz. 1: Diecezja kamieniecka, diecezja łucko-żytomierska, wstęp i oprac. Jan Skarbek, Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej 2000.
 • Województwo lubelskie w powstaniu listopadowym 1830-1831, t. 1-2, Lublin: Wydawnictwo KUL 2011-2013.

Bibliografia

 • Księga pamiątkowa w 75-lecie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wkład w kulturę polską w latach 1968-1993, red. M. Rusecki, Lublin 1994, s. 461.
 • Witold Matwiejczyk, Profesor Jan Ziółek: praca, spokój i pogoda ducha, "Teka Komisji Historycznej" 7 (2010), s. 7-10.
 • Stanisław Sarek, Dr Jan Leon Skarbek, "Summarium" 43 (2014), s. 155-156.
 • Narrata de fontibus hausta: studia nad problematyką kościelną, polityczną i archiwistyczną ofiarowane Janowi Skarbkowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. Anna Barańska, Witold Matwiejczyk, Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 2010.

Linki zewnętrzne

Przypisy

The contents of this page are sourced from Wikipedia article on 17 Aug 2019. The contents are available under the CC BY-SA 4.0 license.
comments so far.
Comments
From our partners
Sponsored
Reference sources
References
http://nauka-polska.pl/#/profile/scientist?id=48602
http://www.kul.pl/jan-skarbek,art_35579.html
http://www.bu.kul.pl/jan-skarbek-1940-2014-sylwetka-i-publikacje,art_55638.html
http://www.kul.pl/zmarl-dr-jan-skarbek,art_53843.html
http://www.kul.pl/zmarl-dr-jan-skarbek-em-pracownik-naukowy-kul,art_53817.html
Sections Jan Skarbek

arrow-left arrow-right instagram whatsapp myspace quora soundcloud spotify tumblr vk website youtube pandora tunein iheart itunes