Quantcast
peoplepill id: frantisek-kotalik
FK
2 views today
2 views this week
František Kotalík

František Kotalík

Czech hebraist, orientalist, professor, theologist, university educator and roman catholic priest
František Kotalík
The basics

Quick Facts

Intro Czech hebraist, orientalist, professor, theologist, university educator and roman catholic priest
Was Educator Writer
From Czech Republic
Type Academia Literature
Gender male
Birth 13 September 1917, Plzeň, Czech Republic
Death 21 September 1993, Prague, Czech Republic (aged 76 years)
Star sign Virgo
Education
Pontifical Lateran University
Peoplepill ID frantisek-kotalik
The details

Biography

František Kotalík (13. září 1917, Plzeň – 21. září 1993, Praha) byl český římskokatolický teolog, kněz, vysokoškolský pedagog, biblista a starozákonní exegeta.

Život

Středoškolské vzdělání absolvoval na reálném gymnáziu v Plzni, kde maturoval s doplňující zkouškou z řečtiny v roce 1936. Studia ke kněžství absolvoval na Papežské lateránské univerzitě (Pontificium Athaeneum Lateranense) v Římě, která zakončil licenciátem teologie v roce 1942. Kněžské svěcení však přijal již v roce 1941. Dále pokračoval ve studiích v Římě na Papežském biblickém institutu (Pontificium Institutum Biblicum) v letech 1942-1945. Bakalaureát biblických věd zde získal však již v roce 1944. Po studiích působil v pastoraci, následně v letech 1946–1949 v litoměřickém semináři.

Od 1. října 1946 do 1. července 1950 byl zastupujícím profesorem na diecézním bohosloveckém učilišti v Litoměřicích pro obor biblického studia Starého zákona. Dne 2. října 1950 byl jmenován na Římskokatolické cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Praze docentem pro obor hebrejštiny, s účinností od 1. září 1950. Od 1. listopadu 1950 suploval přednášky exegeze Starého zákona.

V roce 1953 získal doktorát teologie na Římskokatolické cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Praze po obhájení disertační práce s názvem: Ras Šamra – Ugarit, jeho dějiny – písmo – řeč a vztahy ke Knize žalmů. Mythologické a rituální texty Ras Šamra – Ugaritu ve vztahu k biblickým textům starozákonním a 22. ledna 1953 promoval.

22. října 1955 byl na Římskokatolické cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Praze se sídlem v Litoměřicích jmenován profesorem pro obor starozákonní vědy a semitské dialekty, s účinností od 1. října 1955. Dne 18. září 1974 byl jmenován vedoucím katedry biblických oborů s účinností od 1. září 1974. V letech 1974–1976 a 1979–1984 zde byl proděkanem, v roce 1984 proděkanem honoris causa. Své akademické působení na CMBF ukončil 30. září 1989 odchodem do důchodu. Na základě smlouvy z 3. října 1989 však na CMBF vyučoval jako profesor hebrejského jazyka od 1. října 1989 do 31. ledna 1990. Zemřel dne 21. září 1993 v Praze.

Bibliografie

 • Ras Šambra – Ugarit. Studie o významu a vztazích Ugaritu k prostředí a knihám starozákonním, Praha: Česká katolická charita 1955. 160 s., xvi obr. příl.
 • Dobové a kulturní pozadí Starého zákona, Praha: Ústřední církevní nakladatelství 1980. 130 s.
 • Inspirace Písma svatého a biblická hermeneutika, Praha: Ústřední církevní nakladatelství 1978. 129 s.
 • Prvních jedenáct kapitol Genese: Historicko-kulturní prostředí a exegetické poznámky, Praha: Ústřední církevní nakladatelství 1966. 84 s.
 • Všeobecný úvod do Písma svatého Starého zákona, Praha: Ústřední církevní nakladatelství 1982. 121 s. (předchozí vydání: Praha: Česká katolická Charita, 1952; Praha: Ústřední církevní nakladatelství 1962; Praha: Ústřední církevní nakladatelství 1972)
 • Země pozemského putování Ježíšova, Praha: Ústřední církevní nakladatelství 1989. 82 s.
 • Pohled do současné katolické exegeze, [s.l.] [s.n.] [s.d.]

Studie a statě publikoval zejména v časopisu Duchovní pastýř, četné příspěvky byly zveřejňovány ve sbornících.

Odkazy

Literatura

 • HANUŠ Jiří: Malý slovník osobností českého katolicismu 20. století s antologií textů, Brno, 2005, s. 73–74.
 • NOVOTNÝ Vojtěch: Katolická teologická fakulta 1939-1990. Prolegomena k dějinám české katolické teologie druhé poloviny 20. století. Praha : Karolinum, 2007.

Související články

 • Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy
 • Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta
 • Moderní české překlady Bible

Externí odkazy

The contents of this page are sourced from Wikipedia article on 23 Jun 2020. The contents are available under the CC BY-SA 4.0 license.
comments so far.
Comments
Reference sources
References
https://aleph.nkp.cz/F/?ccl_term=wau=jk01062110+or+wkw=jk01062110&func=find-c&local_base=skc
http://www.libri.cz/databaze/orient/klinopis.php
http://www.cdct.cz/old/prosopografie.php?osoba=S290YWzDrWs7RnJhbnRpxaFlayAoMTkxN%2BKAkzE5OTMp
https://aleph.nkp.cz/F/?func=find-c&local_base=aut&ccl_term=ica=jk01062110
http://isni.org/000000005580500X
https://viaf.org/viaf/83783669/
arrow-left arrow-right instagram whatsapp myspace quora soundcloud spotify tumblr vk website youtube pandora tunein iheart itunes