Quantcast
Dávid Turbucz: Hungarian historian (1984-) | Biography, Facts, Information, Career, Wiki, Life
peoplepill id: david-turbucz
DT
1 views today
1 views this week
Dávid Turbucz
Hungarian historian

Dávid Turbucz

Dávid Turbucz
The basics

Quick Facts

Intro Hungarian historian
Is Historian
From Hungary
Field Social science
Gender male
Birth 29 September 1984, Budapest, Hungary
Age 38 years
Star sign Libra
The details (from wikipedia)

Biography

Turbucz Dávid (Budapest, 1984. szeptember 29. –) magyar történész, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének tudományos munkatársa (Horthy-korszak témacsoport).

Életpályája

Történelem és politológia szakon végzett az Eötvös Loránd Tudományegyetemen (Budapest). 2012 óta a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének munkatársa. Az Eszterházy Károly Főiskola Magyarország története 1918-tól napjainkig programon doktorált 2015-ben; első kötete Horthy Miklós címen 2011-ben, PhD-disszertációja bővített változata (A Horthy-kultusz) 2015-ben jelent meg.

Kutatási területe:[7]

 • Horthy-kultusz (1919–1944)
 • Horthy Miklós megítélésének története (1915-től napjainkig)
 • Horthy Miklós élete

Fontosabb művei[8]

 • A politikai rendszer jellege a Horthy-korszak első tíz évében. Múltunk, 52. (2007) 4. 228–254.
 • A „Trianon-trauma”, avagy nemzeti önértékelések tévúton. Politika.hu, 1. (2007) 3. 17–18.
 • Az új Árpád honfoglalása. Horthy-naptár a magyar nemzet újjászületésének emlékére. Rubicon, 18. (2007) 10. 20–21.
 • Két beszéd. Két miniszterelnök-jelölő kongresszus. Politika.hu, Új folyam 1. (2008) 3–4. 104–108.
 • A Horthy-kultusz. In: A magyar jobboldali hagyomány. Szerk. Romsics Ignác. Bp., 2009. 138–166.
 • A Horthy-kultusz kezdetei. Múltunk, 54. (2009) 4. 156–199.
 • Horthy Miklós „országlásának” tizedik évfordulója. Első Század. Tudományos folyóirat. ELTE BTK HÖK, OTDK különszám 2009. 187–213.
 • A Horthy-kultusz. Rubicon, 20. (2009) 1–2. 36–42.
 • Nemzeti szocializációs problémák a rendszerváltozás utáni Magyarországon. Politika.hu, Új folyam 2. (2009) 1. 78–83. (Javított és bővített változata megjelent a Politika.hu 2009/2–4. számában.)
 • Vezérkultusz és nyilvánosság. Horthy Miklós „országlásának” húszéves jubileuma (1939–1940). Médiakutató, 11. (2010) 2. 101–122.
 • Az adriai hadszíntér és a folyami háború. In: Magyarország az első világháborúban. Szerk. Romsics Ignác. Bp., 2010. 110–119.
 • Trianon hatása a magyar közgondolkodásra. Limes, 23. (2010) 1. 127–130.
 • Horthy Miklós hetvenötödik születésnapja. In: „…nem leleplezni, hanem megismerni és megérteni”. Tanulmányok a 60 éves Romsics Ignác tiszteletére. Szerk. Gebei Sándor, ifj. Bertényi Iván, Rainer M. János. Eger, 2011. 451–463.
 • A Horthy-kultusz és a radikális jobboldal. (1919–1924). In: Visszatekintés a 19–20. századra. Főszerk. Erdődy Gábor. ELTE Történelemtudományok Doktori Iskola, Új- és Jelenkori Magyar Történeti Program, Bp., 2011. 112–126.
 • Az „országépítő” kormányzó képének megjelenése az 1920-as évek második felében. Kommentár, (2011) 3. 32–44.
 • Horthy Miklós. Bp., 2011. (254 oldal + 16 oldal képmelléklet).
 • A vezérkövetés kultusza. Horthy Miklós születésnapjai, 1919–1944. Múlt-kor, (2011) 4. 38–45.
 • Kultusz és ellenkultusz. Mozgó Világ, 38. (2012) 8–9. 19–26.
 • Horthy Miklós, az „országgyarapító”. Kommentár, 7. (2012) 4. 71–80.
 • A Horthy-kultusz vallásos jellegéről. In: Kultusz és propaganda. Szerk. Ballabás Dániel. Líceum Kiadó, 2012, Eger. 27–40. [Az Eszterházy Károly Főiskola Történelemtudományi Doktori Iskolájának kiadványai. Konferenciák és műhelybeszélgetések V.]
 • Egy államfői utazás kultikus értelmezése. Horthy Miklós római és bécsi útja 1936 november végén. Korunk, 23. (2012) 11. 82–87.
 • Horthy Miklós antiszemitizmusa ‒ A kormányzó szerepe a zsidóság sorsának alakulásában 1919 és 1944 között. Kommentár, 7. (2012) 5. 51–64.
 • Vezérkultusz mint háborús propaganda. A Horthy-imázs a német megszállók szolgálatában. Múlt-kor (2012) 4. 34–39.
 • A nürnbergi tanú. Az elmaradt felelősségre vonás és a szembenézés hiánya. Múlt-kor (2012) 4. 58–67. [Társszerző: Gellért Ádám.]
 • Tizenöt éve a nemzet élén: 1934. november 16. Horthy Miklós vezérkultusza Gömbös Gyula miniszterelnöksége idején. In: Doktorandusz hallgatók 1. konferenciája. 2012. május 9. Szerk. Ballabás Dániel. Líceum Kiadó, 2013, Eger. 19–33. [Az Eszterházy Károly Főiskola Történelemtudományi Doktori Iskolájának kiadványai. Konferenciák és műhelybeszélgetések VII.]
 • Háborús hősből kormányzó. BBC History, 3. (2013) 1. különszám. 134–137.
 • Antall József miniszterelnök Horthy-képe. In: Búvópatakok – széttekintés. Szerk. Rainer M. János. 1956-os Intézet, Bp., 2013. 177–199. [Évkönyv XIX.]
 • Horthy Miklós. 2. bőv. jav. kiad. Napvilág, Bp., 2014. 293. + 16 oldal képmelléklet.
 • A vezér két teste: a test szerepe Horthy Miklós vezérkultuszában. BUKSZ, 26. (2014) 1. 45–49.
 • A sajtó szerepe a Horthy-kultusz építésében: A politikai hatalom elvárásai a magyar állampolgárokkal szemben. In: A sajtó kultúraközvetítő szerepe 1867–1945. Tanulmányok. Szerk. Paál Vince. Bp., 2014. 99–111.
 • Adalékok Horthy Miklós életrajzához. Századok, 148. (2014) 3. 816–818.
 • Erich Körner-Lakatos: Horthy Miklós. Bruchstücke und Ergänzungen. Edition Octopus, Münster, 2011. 455.
 • A jobboldali radikálisok Horthy-képe a rendszerváltozás után. In: Búvópatakok – mélyfúrások. Magyar jobboldali – 1945 után. Szerk. Rainer M. János. Bp., 2014. 249–273. [Évkönyv XX.]
 • Hitler és Horthy kapcsolata. BBC History, 4. (2014) 1. különszám. 12–17.
 • Országházi kultusz. In: A Nemzet Főtere: Az Országgyűlés Hivatalának kiadványa a Kossuth tér történetéről. Főszerk. Ablonczy Bálint. Bp., 2014. 70–77.
 • A magyar történettudomány Horthy-képe (1945–1989). Történelmi Szemle, 56. (2014) 4. 663–688.
 • Horthy-képek a magyar sajtóban 1945 és 1956 között. Médiakutató, 15. (2014) 4. 25–33.
 • Egy Horthy-kori alternatív (nemzetiszocialista) elit. Múltunk, 59. (2014) 4. 260–266.
 • Átpolitizált vallásosság a Horthy-korszakban. Horthy Miklós vezérkultusza. In: A médiatörténet és az egyháztörténet metszéspontjai. Tanulmányok. Szerk. Klestenitz Tibor. Bp., 2015. 115–128.
 • Horthy Miklós az 1945–1989 közötti történelemtankönyvekben. Múlt-kor, 6. (2015) 1. 112–117.
 • A Horthy-kultusz, 1919-1944; MTA BTK TTI, Bp., 2015 (Magyar történelmi emlékek. Értekezések)

Jegyzetek

Kapcsolódó oldalak

 • Horthy Miklós

Videók

További információk

Nemzetközi katalógusok
Nemzetközi katalógusok
The contents of this page are sourced from Wikipedia article on 20 Jul 2020. The contents are available under the CC BY-SA 4.0 license.
comments so far.
Comments
From our partners
Sponsored
Sections Dávid Turbucz

arrow-left arrow-right instagram whatsapp myspace quora soundcloud spotify tumblr vk website youtube pandora tunein iheart itunes