Quantcast
BB
33 views this week
Bořivoj Brdička

Bořivoj Brdička

Český vysokoškolský pedagog, lektor, autor, editor a propagátor vzdělávacích technologií
The basics
About
Occupations Teacher
Gender male
Birth September 29, 1955 (Prague)
Authority ISNI id VIAF id
The details
Biography

Bořivoj Brdička (29. 9. 1955, Praha, Česká republika) je český vysokoškolský pedagog, lektor, autor, editor a propagátor vzdělávacích technologií. Působí na Katedře informačních technologií a technické výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde vede kurzy Vzdělávací technologie v práci učitele, ve kterých připravuje studenty na budoucí učitelskou profesi, zejména v oblasti integrace technologií do vzdělávacího procesu.

Je uznávaným odborníkem a vizionářem v oblasti využití informačních a komunikačních technologií ve výuce. Aktuální novinky a dění v této oblasti a metodickou podporu předává učitelům prostřednictvím portálu Učitelský spomocník pro využití moderních technologií ve výuce, jehož je zakladatelem a šéfredaktorem.

Kariéra

Československá televize, Komenium, VUIS, ÚIV

Po absolvování studia na ČVUT FEL nastoupil v roce 1980 jako zvukař do Československé televize, kde pracoval na oddělení přenosové techniky. V roce 1984 začal pracovat v národním podniku Komenium, tehdy centrálním a jediném dodavateli učebních pomůcek do českých a slovenských škol). Místo původní pozice zvukaře v nahrávacím studiu se stal referentem zodpovědným za počínající dodávky školních mikropočítačů IQ 151 do škol a současně jedním z prvních lidí v Československu zodpovědných za výukové využití počítačů ve školách. Turbulentní rok 1989 ho zastihl ve Výzkumném ústavu inženýrského studia ČVUT, kde pracoval na vývoji systémů řízení výuky. Po jeho zrušení zakládal Infocentrum Ústavu pro informace ve vzdělávání, jehož cílem bylo zvyšovat informovanost učitelů v oblasti využití ICT. Tato činnost sice nebyla nadřízenými orgány uznána za hodnou financování, přesto se mu stala osudnou a zabývá se jí po celý zbytek života.

Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta

Od roku 1995 působí na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde připravuje budoucí pedagogy na to, aby byli schopni efektivně zavádět technologie do své výuky představováním aktuálních ICT trendů ve spojení s pedagogickými a didaktickými principy.

V roce 1997 stál u vzniku nového pracoviště zabývajícího se přípravou učitelů v oblasti technologií, dnes známé jako Katedra informačních technologií a technické výchovy (KITTV).

Předmět Vzdělávací technologie v práci učitele

Od roku 2012 učí na Katedře informačních technologií a technické výchovy předmět Vzdělávací technologie v práci učitele a současně jej vysílá živě pomocí technologie Google Hangouts. Prezentaci k tomuto kurzu volně sdílí na portálu Slideshare. Záznamy všech lekcí jsou následně publikuje na svém YouTube kanále k pozdějšímu či opětovnému shlédnutí. Pro kurz využívá i LMS systém Edmodo, pro diskusi studenů a další aktivity související s předmětem.

Učitelský spomocník

V roce 1995 vytvořil první český web zabývající se vzdělávacími technologiemi s názvem Bobrův Pomocník, ze kterého, v rámci nového oddělení KITTV PedF UK, vznikl v roce 1997 Učitelský spomocník, internetový informační server napomáhající učitelům k jejich soustavnému odbornému růstu ve snaze přispět ke zvýšení jejich schopnosti pracovat s moderními technologiemi a přispět k jejich umění využívat tyto technologie správným způsobem a co nejefektivněji.

Učtelský spomocník je od prosince 2010 součástí Metodického portálu RVP.cz.

Dílo

 • Role internetu ve vzdělávání. Studijní materiál pro učitele snažící se uplatnit moderní technologie ve vzdělávání. Kladno, AISIS, 2003.
 • The role of internet in education: the meta-analysis study material for technology integrating teachers. Kladno: AISIS, 2003.
 • Vzdělávací technologie 21. století. Studijní materiály kurzu Vzdělávací technologie v práci učitele. Slideshare.net.
 • Educational Technology for 21st century. Studijní materiál kurzu Vzdělávací technologie v práci učitele pro zahraniční studenty. Slideshare.net.
 • Prezentační materiály z oblasti technologií ve vzdělávání pro účely seminářů a konferencí. Slideshare.net.

Funkce

 • čestný člen řídícího výboru asociace European Schools Project
 • člen jury European Schoolnet eLearning Awards
 • člen panelu expertů Evropské komise (DGEAC) pro hodnocení projektů LLP, Erasmus, H2020
 • národní koordinátor mezinárodního výzkumu SITES M2
 • člen Výkonného výboru Jednoty školských informatiků
 • člen SKAV za Jednotu školských informatiků a spoluautorem charty SKAV, Desatera o vzdělávání

Externí odkazy

 • Bořivoj Brdička, LinkedIn [online]. [cit. 2016-12-12]. Dostupné online.
 • Učitelský spomocník pro využití moderních technologií ve výuce [online]. [cit. 2016-12-12]. Dostupné online.
 • Spomocníkův YouTube kanál (záznamy přednášek) [online]. [cit. 2016-12-12]. Dostupné online.
 • Desatero o vzdělávání, charta SKAV [online]. [cit. 2016-12-12]. Dostupné online.

Reference


The contents of this page are sourced from Wikipedia article. The contents are available under the CC BY-SA 4.0 license.
comments so far.
Comments
Kariéra Dílo Funkce Externí odkazy Reference
arrow-left arrow-right arrow-up arrow-down instagram whatsapp myspace quora soundcloud spotify tumblr vk website youtube stumbleupon comments comments pandora gplay iheart tunein pandora gplay iheart tunein itunes