Quantcast
About Artur Gruszczak: Polish political scientist | Biography, Facts, Career, Life
peoplepill id: artur-gruszczak
AG
1 views today
1 views this week
Artur Gruszczak
Polish political scientist

Artur Gruszczak

Artur Gruszczak
The basics

Quick Facts

Intro Polish political scientist
Is Political scientist
From Poland
Field Politics
Gender male
The details (from wikipedia)

Biography

Artur Sławomir Gruszczak (ur.w 1965 w Krakowie) – polski politolog, profesor nauk społecznych, ekspert w sprawach bezpieczeństwa i stosunków międzynarodowych.

Życiorys i działalność naukowa

W latach 1983–1988 studiował nauki polityczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, następnie był doktorantem w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1993 uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce na podstawie rozprawy pt. „Polityka państw Ameryki Łacińskiej wobec kryzysu środkowoamerykańskiego"). W 2010 uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce – specjalność stosunki międzynarodowe na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2018 r. otrzymał tytuł profesora nauk społecznych.

W latach 1994–1996 był asystentem, następnie w latach 1996–2013 adiunktem, a w latach 2013–2014 profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Stosunków Międzynarodowych i Polityki Zagranicznych w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2015 r. jest kierownikiem Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 2007–2008 i 2012 pełnił funkcję zastępcy dyrektora ds. ogólnych Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Od 2011 do 2012 był profesorem nadzwyczajnym w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu, a od 2012 do 2017 profesorem nadzwyczajnym w Wyższej Szkole Biznesu (obecnie Akademia WSB) w Dąbrowie Górniczej. W latach 2004–2015 był ekspertem koordynującym Forum „Wymiar Sprawiedliwości i Sprawy Wewnętrzne UE” w Centrum Europejskim Natolin.

Był stypendystą (Junior Visiting Fellow) Instytutu Nauk o Człowieku we Wiedniu, profesorem wizytującym Uniwersytetu w Rochester, wykładał m.in. na Uniwersytecie Complutense w Madrycie, Papieskim Uniwersytecie Katolickim w São Paulo, Narodowym Uniwersytecie Kolumbii w Bogocie, Uniwersytecie Drake w Des Moines, Uniwersytecie w Burgos. Od 2014 r. jest ekspertem Międzynarodowego Centrum Edukacji Europejskiej w Nicei (Centre international de formation européenne – CIFE), wykładowcą na studiach magisterskich The Executive Master in EU Studies. Jest ekspertem i doradcą m.in. Statewatch Advisory Group w Londynie (od 2010), TEAM Europe (2010-2016), Observatoire des think tanks w Paryżu (od 2013), Research Institute for European and American Studies (RIEAS) w Atenach (od 2014), Fundacji Instytut Bezpieczeństwa i Strategii (od 2019). Był autorem ekspertyz dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji RP, Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP, Parlamentu Europejskiego, Oxford Analytica i GLOBSEC.

W 2019 został członkiem Rady Doskonałości Naukowej I kadencji w Zespole V Nauk Społecznych.

W kręgu jego zainteresowań i prac naukowych znajdują się:

1) studia strategiczne, przemiany w zakresie wojskowości, hybrydyzacja bezpieczeństwa;

2) bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej, w szczególności współpraca policyjna, ochrona granic, zarządzanie migracjami i funkcjonowanie strefy Schengen;

3) studia wywiadowcze, w tym współpraca wywiadowcza w Unii Europejskiej oraz w wymiarze transatlantyckim.

Jest redaktorem naczelnym czasopisma naukowego „Jagielloński Przegląd Bezpieczeństwa”. Jest autorem licznych publikacji naukowych z dziedziny bezpieczeństwa, stosunków międzynarodowych i nauk o polityce oraz historii współczesnej, m.in. Problemy rządzenia w krajach Europy Środkowowschodniej (2000), Unia Europejska wobec przestępczości. Współpraca w ramach III filara (2002), Współpraca policyjna w Unii Europejskiej w wymiarze transgranicznym. Aspekty polityczne i prawne (2009), Intelligence Security in the European Union. Building a Strategic Intelligence Community (2016).

Odznaczony Brązowym Medalem „Za zasługi dla obronności kraju” (2010) i Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę (2015).

Publikacje książkowe

Autor lub współautor

 • Ameryka Łacińska wobec kryzysu środkowoamerykańskiego, Wydawnictwo Adam Marszałek, wyd. 1 Toruń 1996, wyd. 2 Toruń 2001.
 • Problemy rządzenia w krajach Europy Środkowowschodniej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000.
 • Unia Europejska wobec przestępczości. Współpraca w ramach III filara, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002.
 • Ameryka Środkowa, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2007.
 • Dzieje powszechne ilustrowane. Suplement, Tom IV – Lata 1963-1985, Tom V – Dzieje najnowsze (współautorzy: M. Bankowicz, B. Bankowicz, A. Dudek), Oxford Educational, Słupsk 2009.
 • Współpraca policyjna w Unii Europejskiej w wymiarze transgranicznym. Aspekty polityczne i prawne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.
 • Europejska wspólnota wywiadowcza. Prawo – instytucje – mechanizmy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014.
 • Intelligence Security in the European Union. Building a Strategic Intelligence Community, Palgrave Macmillan, London – New York 2016.

Redaktor lub współredaktor

 • Wpływ tarczy antyrakietowej na pozycję międzynarodową Polski (współredaktor M. Chorośnicki), Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ, Kraków 2008.
 • Program Sztokholmski – implikacje i wyzwania dla Unii Europejskiej i Polski, Centrum Europejskie Natolin, Warszawa 2010.
 • Euro-Atlantic Security Policy: Between NATO Summits in Newport and Warsaw, Instytut Studiów Strategicznych, Kraków 2015.
 • Cross-Disciplinary Perspectives on Regional and Global Security (współredaktor P. Frankowski), Palgrave Macmillan, London-New York 2018.
 • Technology, Ethics and the Protocols of Modern War (współredaktor P. Frankowski), Routledge, London – New York 2018.
 • Meandry współczesnego bezpieczeństwa: między regionalizacją a globalizacją, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018.
 • Między wiedzą a władzą: bezpieczeństwo w erze informacji (współredaktor P. Bajor), Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2019.
 • Security Outlook 2018, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2019.

Przypisy

Linki zewnętrzne

The contents of this page are sourced from Wikipedia article on 20 Apr 2020. The contents are available under the CC BY-SA 4.0 license.
comments so far.
Comments
From our partners
Sponsored
Sections Artur Gruszczak

arrow-left arrow-right instagram whatsapp myspace quora soundcloud spotify tumblr vk website youtube pandora tunein iheart itunes