Quantcast
Andrzej Piosik: Polish economist (1968-) | Biography
peoplepill id: andrzej-piosik
AP
1 views today
1 views this week
Andrzej Piosik
Polish economist

Andrzej Piosik

Andrzej Piosik
The basics

Quick Facts

Intro Polish economist
Is Economist Professor Educator
From Poland
Field Academia Finance
Gender male
Birth 1968
Age 55 years
The details (from wikipedia)

Biography

Andrzej Krystian Piosik (ur. 1968) – polski ekonomista, dr hab. nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny Kolegium Finansów, Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Życiorys

11 grudnia 1997 obronił pracę doktorską Implementacja ogólnych zasad budżetowania w przedsiębiorstwie przemysłowym, 24 listopada 2003 habilitował się na podstawie dorobku naukowego i pracy zatytułowanej Budżetowanie i kontrola budżetowa w warunkach rachunku kosztów działań. Objął funkcję profesora nadzwyczajnego w Kolegium Finansów, Katedry Rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, a także w Górnośląskiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości im. Karola Goduli.

Piastuje stanowisko przewodniczącego kolegium w Kolegium Finansów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach oraz był dziekanem na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i prorektorem w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach.

Publikacje

 • 2005: Ewolucja metod pomiaru dokonań finansowych ośrodków odpowiedzialnych za zwrot z inwestycji
 • Piosik A. (2006): Zasady rachunkowości zarządczej. PWN, Warszawa. – Podręcznik.
 • 2009: Związek między rentownością i płynnością finansową na przykładzie spółek branży chemicznej W: Rachunkowość a controlling
 • 2013: Autorstwo rozdziałów: 1.2 Instrumenty kształtowania wyników bilansowych (s.21-31), 3 Kształtowanie wyników bilansowych w świetle dotychczasowych badań (s. 112-132), 5 Analiza związku wdrożenia MSR/MSSF z kształtowaniem wyników bilansowych. Badanie empiryczne (s. 139-200), 6 Wdrożenie MSR/MSSF a wybrane instrumenty (s. 201-214) oraz współautorstwo rozdziałów: 1.1 Procesy kształtowania wyników bilansowych i ich podstawowe cele (s. 11-20) i 1.3 Instrumenty kształtujące wyniki grupy kapitałowej (s.32-34)
 • 2013: An Assessment of the Application of Earnings Management Objectives and Instruments in Financial Reporting – Evidence of Survey Research Results
 • 2016: Kształtowanie wyniku finansowego podmiotów sprawozdawczych w Polsce. Diagnoza dobrej i złej praktyki w rachunkowości. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
 • Piosik A. (2016): Związek między wdrożeniem MSRF nr 540 a redukowaniem praktyk wygładzania wyniku finansowego netto za pomocą odpisów z tytułu utraty wartości należności i zapasów przez podmioty sprawozdawcze w Polsce. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. Tom 87 (143), s. 129-142. ISSN 1641-4381 print / ISSN 2391-677X. Doi: 10.5604/16414381.1207441
 • Piosik A. (2016): Wpływ pozostałych elementów dochodu całkowitego na zmienność i trwałość dochodu całkowitego. Studia Ekonomiczne, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Nr 298 s. 77-91. Seria: Współczesne Finanse - 2449-5611 Nr 7. P ISSN: 2083-8611.
 • Piosik A. (2018): Proces sprzedaży produktów gotowych, składników aktywów trwałych oraz aktywów finansowych jednostki. W: „Podstawy rachunkowości z uwzględnieniem MSSF”. Red. Pfaff J., Strojek-Filus M. Wydawnictwa Naukowe PWN S.A., Warszawa. ISBN 978-83-01-19992-0. '
 • Piosik A., Strojek-Filus M., Sulik-Górecka A., Szewieczek A. (2019): Gender and Age as Determinants of Job Satisfaction in the Accounting Profession: Evidence from Poland. “Sustainability”. 11(11), 3090, https://doi.org/10.3390/su11113090
 • Piosik A. (2019): Struktura własnościowa przedsiębiorstw a księgowe kształtowanie wyniku finansowego. „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, Tom 103(159), s. 135-150. ISSN 1641-4381. Doi: 10.5604/01.3001.0013.3079
 • Piosik A. (2019): Determinanty rzeczowego kształtowania wyniku finansowego za pomocą kosztów ogólnego zarządu i sprzedaży. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 386/2019. S. 72-83. ISSN 2083-8611. Online access: https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_381_400/SE_386/07.pdf
 • Piosik A., Genge E. (2020): The Influence of a Company’s Ownership Structure on Upward Real Earnings Management. Sustainability. 2020, 12(1), 152. https://doi.org/10.3390/su12010152

Przypisy

The contents of this page are sourced from Wikipedia article on 16 Apr 2020. The contents are available under the CC BY-SA 4.0 license.
Search trend
comments so far.
Comments
From our partners
Sponsored
Sections Andrzej Piosik

arrow-left arrow-right instagram whatsapp myspace quora soundcloud spotify tumblr vk website youtube pandora tunein iheart itunes